Om underskrifter mot den nye ekteskapsloven.

Jeg vet ikke lenger hvor mange underskriftskampanjer som er satt igang av motstandere av den nye ekteskapsloven – men jeg vet at det er mange. Nå er ENDA EN levert til Dagfinn Høybråten (KrF), Inge Lønning (H), Olav Akselsen og Siv Jensen (Frp,

I den anledning har jeg noen kommentarer og spørsmål.

1. Hvis man er imot eksteskapsloven skriver man seg da under på alle underskriftskampanjene?

2. Jeg så i en av disse underskriftskampanjene at hele familier hadde skrevet under. Er det riktig å bruke navn på barn under 18 år i slike kampanjer om ekteskap synes dere?

Lagtingets president kaller 50 000 underskrifter et uvanlig stort engasjement – i forhold til hva?

Kristne savner etterforsking av konsekvenser – men underskriftskampanjene er IMOT ekteskapslov UANSETT. Hva mener de egentlig? Hvis en forskning viste at det ikke var konsekvenser – ville de da blitt for den nye ekteskapsloven??

 

Konsekvensanalyse av den nye ekteskapsloven

Mange motstandere av den nye ekteskapsloven krever ytterligere konsekvensanalyse og utredninger, særlig gjelder dette de kristne motstanderne av denne loven som kaller den, den største reformen innen familiepolitikk som er foreslått i landets historie.

Nå lurer jeg på om de virkelig vil ha en konsekvensanalyse og videre utredning. For er det ikke Bibelens ord om ekteskapet og at ekteskapet er innstiftet av Gud som fremheves hele tiden? Hva hjelper det da med en konsekvensanalyse? Hva hjelper det da med ytterligere utredninger? Hvis denne konsekvensanalysen sier at denne loven ikke vil føre til videre store problemer, ville de godtatt loven da? Neppe.

Jeg tror vi ville stått like langt – altså like langt fra hverandre.