Carola – jul

I DENNA NATT BLIR VÄRLDEN NY


Betlehem ligger så ödslig och grå
Änglar och herdar de samlas ändå
Åter vill lamm och små barn hinna gå
till stallet där undret skall ske
Murar som byggs runt en stad och ett land
Dörrar som stängs när en värld står i brand
Hjärtan som hårdnar där hoppet försvann
De hindrar ej människor att se:

I denna natt blir världen ny
Det händer in en avstängd by
och åter ser vi mörkret fly
när himlen öppnar sig

Barnet vi firar är blod av vårt blod
Stallet är frihetens ödmjuka bo
Stunden är helig och sången är god
Den klingar av kärlek och tro
Paradis doftar av jord nu i natt

Jorden tar himlen i famn likt en skatt
Stjärnorna blinkar till änglarnas skratt
Från stenar skall lovsången gro:

I denna natt blir världen ny
Det händer i en avstängd by
och åter ser vi mörkret fly
när himlen öppnar sig
I natt skall markens herdar le
sen böjer sig de vise tre
I Betlehem skall alla se
att himlen öppnar sig

Från berg till berg
sprids sången i natt
Från by till by
skall världen bli ny
Dörrar sprängs upp
och murar rivs ner
när Kristus, vår vän
föds i var och en

Betlehem ligger så ödslig och grå
Änglar och herdar de samlas ändå
Åter vill lamm och små barn hinna gå
till stallet där undret skall ske

Himlen i min famn

Mitt hjerte alltid vanker

Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme
velsignet julenatt!

Akk, kom jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.

Jeg gjerne palemgrene
vil om din krybbe strø,
for deg, for deg alene
jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne
sin rette gledes stund,
at du er født herinne
i hjertets dype grunn.

Mitt hjerte alltid vanker – Carola

«Mitt hjerte alltid vanker» er ein julesang skriven av den danske diktaren Hans Adolph Brorson i 1732. Songen er skriven over Lukas 2,12.

Salmen vart første gong trykt i 1732 i heftet Nogle Jule-Psalmer. Brorson tok han sidan med i Troens rare Klenodie.

I Noreg vert han oftast sungen til ein norsk variant av ein folketone frå Vâstergôtland i Sverige  (wikipedia)

Mitt hjerte alltid vanker,
i Jesu føderum,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Det er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt,
jeg kan deg aldri glemme,
velsignet julenatt!

En spurv har dog sitt rede
og sikre hvilebo,
en svale må ei bede
om nattely og ro;
En løve vet sin hule
hvor den kan hvile få
– skal da min Gud seg skjule
i andres stall og strå?

Å, kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
Du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.

jul08-083