Eksamen er over.. MARATONLØPET ER KJØRT.

eksamen.jpg

eksamen_medium.jpg

Puh! Jeg kan best sammenligne eksamen med et maratonløp – uten at jeg direkte kan si at jeg har deltatt i noe maratonløp før… Men i uker nå har jeg pløyd gjennom tusenvis av sider med tungt akademisk språk og termer, diagrammer og teorier.. Pugget definisjoner og modeller. Spør du meg i dag om jeg husker noe av dette? INGENTING!!!

Jeg kjørte løpet og kom i mål. Jeg har svettet og stresset og tørstet etter kunnskap – prøve å forstå. Og jeg forsto – inntil i går da jeg hadde siste eksamen. Etter fem timer på en skolebenk og med betennelse i en skrivearm jeg ikke har brukt på evigheter fordi jeg ellers bruker laptop til alt jeg skriver, sitter jeg i dag og føler at eksamensmålet er nådd. Jeg har besvart – men vet ikke før om tre uker om jeg e g e n t l i g kom i mål. Det er først da at noen bedømmer løpet mitt gjennom en karakter som forhåpentligvis sier at jeg har bestått løpet iallefall.

Det er helt annerledes med en hjemmeeksamen. Da forsker jeg – det er da jeg studerer. Da leser jeg for å finne informasjon om emnet, da henter jeg informasjon fra internett og bruker google for å få andre vinklinger om emnet. Da lærer jeg. Og det jeg har studert lærer jeg av. Det jeg da leverer kan jeg stå inne for 100 % for det har jeg hatt t i d til å oppnå.

På en skoleeksamen, begrenset over 5 timer, uten hjelpemidler, er man avhengig av å ha en god dag. Være frisk og opplagt. Du har pugget men det er ikke nødvendigvis slik at du har l æ r t det du skriver om. Du skriver for å prestere bare. Det er altså som et maratonløp.

NEI TIL SKOLEEKSAMEN!!!