Rapport – Den kulturelle spaserstokken

Rapporten ligger på en side øverst på bloggsiden.

Da jeg startet dette feltarbeidet fikk jeg utdelt et nøkkelknippe til noen rom som jeg ikke kjente så godt fra før. Jeg vil takke dere for dansen, sangen og gledene dere åpnet opp for og lot meg få være en del av. 

 

 

 

         T a k k !

 

 

Tips om Den Kulturelle Spaserstokken er velkommen!

Jeg er for tiden utplassert i Kulturavdelingen i Skien og skal være der frem til 7 mars d.å.

I denne perioden skal jeg jobbe blant annet med min Bacheloroppgave hvor jeg har valgt temaet «Den Kulturelle Spaserstokken».

Den kulturelle spaserstokken skal gi eldre et bedre kulturtilbud, på samme måte som den kulturelle skolesekken gjør det for elever. Den skal bidra til å gi gode kunst- og kulturopplevelser til eldre mennesker på eldresentre, sykehjem og ulike kulturarenaer.

Gjennom økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren skal Den kulturelle spaserstokken legge til rette for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Prosjektene skal ha en sterk lokal forankring.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) ble lansert av regjeringen sommeren 2006

Mål:

Alle eldre mennesker skal ha de samme mulighetene som yngre til å motta og til å delta i

kulturelle aktiviteter ut fra sine forutsetninger

Hverdagen til eldre mennesker i institusjon skal preges av et mangfold av kulturopplevelser og

kulturelle arrangementer

Målgruppe:

Målgruppen er først og fremst eldre mennesker som i dag i liten grad har tilbud om kulturelle

aktiviteter eller som ikke klarer å nyttiggjøre seg slike tilbud. Etter hvert kan målgruppen utvides

til andre grupper som er i lignende situasjon som for eksempel mennesker med psykiske lidelser

og mennesker med psykisk utviklingshemming.

I første fase vil målgruppen være:

  • Beboere i alders- og sykehjem
  • Hjemmeboende eldre som deltar i aktiviteter i eldresentre

 Jeg vil veldig gjerne komme i kontakt med mennesker som har erfaringer med eller meninger om Den kulturelle spaserstokken eks:

– ansatte i institusjoner for eldre (aldershjem, eldresenter, eldreråd, helse og omsorg osv..)

– eldre

– politikere

– artister, kunstnere, de som har erfaringer for underholdning for eldre.

– kulturarbeidere

– andre kulturinteresserte

Du kan enten svare her eller kontakte meg på mail kjemo@online.no så tar jeg kontakt igjen.

Jeg er interessert i alle slags reelle tanker og meninger rundt temaet «underholdning/kulturtiltak for eldre» eller Den kulturelle spaserstokken.

Jeg er selvfølgelig også interessert i tips om konkrete problemstillinger, institusjoner, personer, kommuner eller tips om hvor jeg kan finne info, råd og veiledning om dette emnet.

Jeg er takknemmelig for meninger og tanker fra alle – unge som gamle!