Gjesteskribent Martin: «Strategi for å inkludere muslimer i vår kamp mot islamismen»

Denne gjesteartikkelen er skrevet av Martin.

 Martin har tatt oppfordringen om å være gjesteskribent her på bloggen.

Problemet med det jeg ofte ser blant nettsider som skal kritisere islamisme, er at man sidestiller islamisme med islam. Med en slik metode gjør man seg selv en bjørnetjeneste: Nettopp noen av dem som er viktigst å nå, nemlig muslimer, ender man på den måten opp med å provosere.

Fremfor at noen muslimer tar avstand fra ekstremistiske holdninger og viser det, så fører det heller til at de finner grunner til å nettopp tviholde på prinsipper som kolliderer med verdier som har blitt til i en vestlig kontekst. En sann muslim vil jo nettopp følge islam, ikke sant?  Eller det h*n tror er islam.

Man bekjemper ikke mørke med mørke, men med lys! Den oppfordringen tror jeg mange trenger å høre.

For å kjempe mot islamisme, nytter det simpelthen ikke å inkludere verdens ca 1,7 milliarder muslimer som fiender i den kampen. Skal man alliere seg med engasjerte muslimer, må man appellere til dem. Dette gjør man ved å vise respekt for moderate tolkninger av islam og kjempe for at disse tolkningene skal bli mer politisk korrekt i hele verden. Da må man for all del gi oppmerksomhet til organisasjoner som “Muslims Against Sharia” og “Demokratiske Muslimer i Danmark”.

Hittil er de ikke store, men man må ha et håp om at de skal bli det!

La oss oppmuntre våre muslimske, kristne og andre venner til å bryne seg på f.eks FriTankes holdninger. Det er mye bra å hente der. Vi må få islamister, kristendemokrater, hinduekstremister og andre til å se fordelene ved en sann sekulær stat, f.eks: 

  • Et land der man har (ytrings)frihet til å kritisere enhver religiøs tolkning uten å bli straffet for det, i lengden tjener det oss alle.
  • En nasjon der alle føler seg like velkomne og har like rettigheter uavhengig av livsynsmessig tilhørighet, men deler noen grunnleggende sunne verdier.
  • Et sted der vi har likeverd mellom kjønn, og nekter å vike tilbake for dette prinsippet.

Sann toleranse har å gjøre med å tørre å stå med rak rygg for de verdiene vi mener er viktigst, og på samme tid brenne for å få andre til å se at det er dette som er sant. (så har man ulike livssynsmessige utgangspunkt og vurderinger av hvorfor dette er tilfelle,men det er nå så.)

Politisk dialog og integrering er èn ting, men vi trenger også dialog i hverdagen, altså positive holdninger til mennesker som er annerledes enn oss. Jeg snakker egentlig om mange her, de med ulikt ståsted politisk og/eller religiøst, annen seksuell identitet, et opprinnelsesland med en vesentlig annen kultur, osv.  

For å få til et sant tolerant samfunn, nytter det ikke bare med politisk lovgivning, men med en reell interesse og nysjerrighet for andre. Men vi skal aldri kaste vekk de verdier som har blitt til i en vestlig kontekst, som vi setter høyt. Aldri, aldri aldri. Da blir det heller ingen oppriktig dialog, fordi man ender opp med å bli den underdanige mens man naivt tror på forandring, som meget vel aldri kommer..

Noe av min oppfordring er altså: Vær klar, vær konsekvent, men vær også et medmenneske med empati. Med begge disse ingrediensene tror jeg vi kommer så mye lenger!

Artikkelen er skrevet av Martin

Artikkelen kan du også lese her: http://antiislamistiskportal.wordpress.com/ og

http://tankekorset.com/

Som gjesteskribent kan du skrive om det meste av det som opptar deg – også det som kanskje ikke er i tråd med mine tanker, meninger og holdninger. Du må gjerne skrive med pseudonym, men jeg godtar ikke ALT skrevet av anonyme. Det jeg anser som useriøse vil ikke bli publisert. Åpenbar hets av andre vil heller ikke bli publisert. Det vil fremkomme i bloggartikkelen at du er gjesteskribent og at det du skriver ikke nødvendigvis er bloggeierens meninger.

Gjesteskribenter kan kontakte meg på kjemo@online.no eller bruk kontaktskjema på siden “Kontakt meg” øverst på siden her.

Jeg ønsker meg gjesteskribenter her på bloggen!

Det er nytt år og nye muligheter – også for bloggen.

Bloggen min «STØRST AV ALT ER KJÆRLIGHETEN» har eksistert siden oktober 2007 og har pr dags dato hatt ca 145 000 treff. Bloggen har ca 1 500 – 3 000 unike, forskjellige besøkende hver uke (ifølge Bloggurat).

Jeg bruker bloggen min til å skrive ned mine tanker, mer eller mindre om min hverdag – som homofil, som arbeidssøkende, om psykisk helse, det å være enslig, om ensomhet, om religion og livssyn, fattigdom, forskjellsbehandling, respekt og toleranse for de jeg kaller mindre sterke i samfunnet. I tillegg gjengir jeg en del dikt, fortellinger og musikkvideoer.

Å drive en blogg aktivt er krevende. I perioder har jeg sett meg nødt til å ta pauser. Det er spesiellt i perioder hvor ting ellers i livet har vært spesiellt krevende eller aktiviteten på bloggen har vært ekstra utfordrende. Jeg er inne i en særlig tøff periode nå hvor jobbsøking og jobb tar mye av mine krefter. Jeg rekker ikke alltid å følge opp bloggen med «skriverier» slik jeg gjerne skulle ønsket.

Mye av denne grunnen kom jeg på ideen å invitere gjesteskribenter til å skrive her. Kanskje er det noen som ikke selv har en blogg som har lyst til å skrive om tanker de har. Kanskje er det andre bloggere som vil benytte en slik anledning. Kanskje er ikke dette noen god ide.. Vel, nå er anledningen der iallefall og ballen er kastet.

Du kan skrive om det meste av det som opptar deg – også det som kanskje ikke er i tråd med mine tanker, meninger og holdninger. Du må gjerne skrive med pseudonym, men jeg godtar ikke ALT skrevet av anonyme. Det jeg anser som useriøse vil ikke bli publisert. Åpenbar hets av andre vil heller ikke bli publisert. Det vil fremkomme i bloggartikkelen at du er gjesteskribent og at det du skriver ikke nødvendigvis er bloggeierens meninger.

Gjesteskribenter kan kontakte meg på kjemo@online.no eller bruk kontaktskjema på siden «Kontakt meg» øverst på siden her.

Ballen er kastet – Tar du imot?