Bryllup – Unitarforbundet

Besøk også Unitarforbundets bryllupsblogg: » DITT BRYLLUP»

http://mittbryllup.wordpress.com/

Vi vier inne og ute, og alle ønskede steder som er praktisk mulig for alle parter. Vi vier par av samme kjønn og av ulike kjønn.

UNITARISK VIELSE

De første norske unitariske vielser fant sted i 1920-årene. Dagens vigselsrett er innvilget av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Unitarforbundets tjenestedistrikt inkluderer hele Norge.

Vi stiller ingen krav til medlemskap, ingen krav til noen bestemt tro.

Vi ser på ekteskapsinngåelse som en juridisk ordning, som vi i fellesskap og så langt det er praktisk mulig, kan tilpasse de ønsker brudefolket har.

Vi vier inne og ute, og alle ønskede steder som er praktisk mulig for alle parter. Vi vier par av samme kjønn og av ulike kjønn.

Borgerlig eller kirkelig seremoni? Ditt valg! Vi har godkjenning for å vie etter både borgerlig og kirkelig seremoni. 

Hvem kan vies?
Vielsen er åpen for alle som etter Lov om ekteskap tilfredsstiller kravene til ekteskap. Det stilles ikke krav til medlemsskap i Unitarforbundet eller til en bestemt tro eller livssyn.

Unitarforbundet ser på ekteskapsinngåelse som en juridisk ordning, som vi i fellesskap og så langt det er praktisk mulig kan tilpasse de ønsker brudefolket har.

Vier Unitarforbundet par av samme kjønn?
Ja. Vi støtter fullt ut alle endringene som ble vedtatt i den nye ekteskapsloven 2008, og ser det som en stor seier at nå kan alle inngå ekteskap på lik linje, og med de plikter og rettigheter som her ligger. 

Hvor kan vi vies?
Unitarforbundet vier inne og ute, og alle ønskede steder i Norge som er praktisk mulig for alle parter. Det er i stor grad opp til brudeparets egne ønsker.

Fra 2009 vil vigsler ha fast kontor i Askim i Østfold og Skien i Telemark, og vi vil derfor prioritere vielser som ønskes inngått i fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold og deler av Telemark og Aust-Agder.Hvordan kan vi vies?

Unitarforbundet har to godkjente vigselsritualer. Det ene følger en kirkelig liturgi med små muligheter for endringer, mens det andre følger det samme rituale som ved borgerlig vielse . Her er det stort rom for å tilpasse seremonien slik brudeparet selv ønsker. Dette er også det rituale de fleste brudepar hos oss synes å velge.
Embetsdrakten til vigsler er den samme som brukes i transilvanske unitarkirker (en svart kappe, kan minne litt om en dommerkappe), men etter brudeparets ønske kan denne godt byttes ut med vanlig dress eller samme prestekjole som i Den norske kirke – eller noe annet passende seremonien. 
For den som ønsker kan Unitarforbundet utstede et unitarisk vigselsbevis. Dette beviset er en norsk variant av den unitariske vigselsattest som benyttes i unitarkirker i Ungarn. Beviset er i seg selv ingen norsk vigselsattest, for den utstedes av Folkeregisteret, men attesten kan være et dekorativt minne om høytiden. Gjør seg godt innrammet på veggen.
Blir vi medlem av Unitarforbundet ved å vies?
Nei. Ingen kan bli medlem av Unitarforbundet ved å vie seg unitarisk. For brudepar som ikke allerede er medlem, vil kontakt med forbundet normal opphøre etter vielsen.
Hva koster en unitarisk vielse?
Unitarisk vielse er gratis, men det bes om en frivillig gave bestående av et administrasjonsgebyr på kr. 500,- og dekning for vigslers reiseutgifter. Reiseutgiftene følger Statens satser for bilgodtgjørelse (2008) kr. 3,50 pr. km (se Bedins oppdaterte oversikt over satsene). Prester i Unitarkirken arbeider etter den idealistiske teltmaker-modellen og utfører derfor ulønnet vigselstjeneste.

Reisen regnes alltid tur-retur i reiselengde enten med start i Askim i Østfold eller Skien i Telemark (avhengig av hvilken vigsler som har tjeneste på det aktuelle tidspunkt). I de samlede reiseutgifter inngår normalt reise tur-retur for vigselssamtale, befaring på vigselssted og vigsel. Hvis brudeparet kan møte til vigselssamtale hos vigsler, omfatter reiseutgiftene bare reise tur-retur befaring og tur-retur vigsel.

 

 

 

 

 

 

Unitarisk vielsesbevis

Hvilke skjema må vi fylle ut?

For at norske statsborgere skal kunne vies etter norsk lov må dere søke Folkeregisteret om gyldig Prøvingsattest. Dere søker om denne attesten ved å fylle ut og samlet sende inn følgende skjema til Folkeregisteret der én eller dere begge er registrert bosatt:

Brud og brudgom fyller ut hvert sitt skjema Erklæring fra brudefolkene.

Hver at de to forloverne fyller ut skjema Forlovererklæring.

(Ønskes navneendring fylles også ut skjema Meldingsskjema for navneendring. Har du vært gift tidligere skal også skjema for Erklæring om skifte fylles ut og legges ved.)

Alle skjemaene kan her lastes ned fra Regjeringens hjemmeside.

Har du behov for mer informasjon om Prøvingsattesten, vielsesattest, navneendring o.l., er det bare å gå til denne siden

Når må vi kontakte Unitarforbundet for å avtale vielse?

Det kommer litt an på når på året dere ønsker vielsen. Vår- og sommermånedene har stor pågang, da lønner det seg å være tidlig ute. Det er ikke uvanlig å kontakte Unitarforbundet ett års tid i forveien for å sikre seg bestemte dager i perioder med stor pågang. Hvis det derimot ikke er så viktig med en bestemt dato for vielsen, da holder det oftest med å ta kontakt tre-fire måneder i forveien.

Det er for tiden stor pågang på unitariske vielser, og av kapasitetshensyn har vi derfor fra 2008 satt en øvre grense på to vielser i måneden.

Kan vi avtale vielse hvilken som helst dag?

Ja. Unitarforbundet vier på alle dager, så sant det er praktisk mulig å få det til.

Vi kan tenke oss unitarisk vielse. Hva gjør vi nå?

Det er hyggelig dere vurderer unitarisk vielse. Det første dere da gjør er å bekrefte at dere er kjent med innholdet på denne siden og vet hva unitarisk vielse er. Dette gjør dere ved å gå til denne siden . Når dere har gjort det, da vil dere automatisk få tilgang til vårt elektroniske søknadsskjema for tidspunkt og sted for vielse.

Bryllupsseremonien – forberedelser

Deres bryllup

Dere har valgt å bli viet av Unitarforbundet og har gjort dere kjent med hva Unitarisk vielse er ved å lese om dette på linken «bryllup» på vår hjemmeside: http://www.unitarforbundet.org

Dere har også sendt inn søknad via søknadsskjema som ligger på samme siden.

Hva skjer videre?
Godkjent vielse blir bekreftet til dere via Unitarforbundets hovedkontor med en mail. I denne mailen blir det bekreftet bryllupsdato, tidspunkt, hvor vielsen skal finne sted og hvilken vigsler som skal vie dere.

Vi er to vigslere her i Norge. En vigsler bor i Askim og jeg bor altså i Skien. Vi kan ha litt ulike fremgangsmåter i våre forberedelser til brylluper, bryllupssamtaler og seremonier.

Felles for oss begge er at det er brudeparet som i hovedsak bestemmer hvordan de vil ha sitt bryllup. Vi er villige til å strekke oss langt for at dette skal bli deres minnerike dag.
 
Vi vier gjerne ute eller inne og på steder som er betydningsfulle for brudeparet, så som hjemme, på en kai, ved et vann, familiegård osv..

Vigsler må gjerne kontaktes underveis hvis dere har spørsmål om seremoni og seremonisted.
 
Normalt vil viglser ta kontakt med brudepar ca en måneds tid før bryllupet skal stå og avtale en bryllupssamtale.

Bryllupssamtalen bør skje ca 14 dager før vielsen skal finne sted.

På brullupssamtalen snakker vi om selve seremonien og planlegger i detalj hva denne skal inneholde. Her er det også viktig at vi ser på alternativer hvis seremonien skal skje utendørs og det feks skulle bli dårlig vær.

Det er alltid mange ting/detaljer å huske på ved et bryllup. Noen er ikke så opptatt av at alt skal være perfekt andre synes detaljene er viktige. Her er en liten huskeliste på detaljer som kan være greie å tenke gjennom – særlig gjelder dette bryllup utendørs.

Skal bruden gå alene eller sammen med sin blivende ektemann, eller den som «gir henne bort»?
Hvor skal brudgommen stå?
Hvor skal forlovere stå?
Hvor skal vigsler stå?
Hvor skal gjester sitte?
Synker stolbenene ned i plenen når noen sitter på dem?
Hvilken musikk skal velges ved inngang/under vielsen?

Brudens sko: Sjekk at helene på brudens sko ikke setter seg fast i plen, eller grusgang
Levende lys: Det er aller best å bruke lykter eller fakler som ikke blåses ut ved for mye vind.
Blomstervaser: Ha solide, brede bunner på vasene slik at disse ikke velter.
Mikrofoner: Tenk på at alle bør høre hva som sies. Kanskje må man ha mikrofoner og i tilfelle sjekk at disse virker før vielsen starter.
Det er alltid lurt å ha en «hjelper» som er ansvarlig for seremonien og som er der og er tilgjengelig for vigsler og brudepar/forlovere både før, under og etter vielsen.

HUSKELISTE VIGSELSSAMTALE
Vigsler kommer hjem til dere eller dere kommer hjem til vigsler

 

LEGITIMASJON (BRUDEPAR + VIGSLER)
– Alle parter må legitimere seg. Pass/bankkort/førerkort

TA IMOT PRØVINGSATTEST –
Brudeparet må alltid ha denne klar til bryllupssamtalen.
Vigsler beholder orginal

–  prøvingsattesten sjekkes så at den ikke inneholder mangler

-prøvingsattesten kopieres så i to eksemplarer som så tas med til vielsesseremoni. Begge eksemplarer skal undertegnes av brudepar og vitner. Det ene beholdes som en «kopi» av brudeparet, inntil den originale mottas i posten. Vigsler påtar seg å sende kopi til prøvingsstedet innen tre dager etter vielsen har funnet sted.

TIDSPUNKT OG STED FOR VIELSE AVTALES
– hvis mulig skal seremonistedet befares

– det er også greit for vigsler å vite hvor mange gjester som kommer

BLI KJENT MED HVERANDRE OG FORBEREDE VIELSESSEREMONI

–          svare på evt spørsmål

–          Ønsker som brudepar evt har.

– tale til brudeparet. Ønskes en personlig tale eller en mer formell tale?

– utveksling av ringer? Ikke alle brudepar ønsker dette under selve vielsen

Vielsens forskjellige deler:

–          Innledning

–          Vigsel (kan ikke endres)

–          avslutning

Vi går gjennom seremonien i minste detalj.

KONTAKTPERSON: Det er lurt å avtale en person som man kan ringe på selve bryllupsdagen og som er på seremonistedet og tar imot vigsler og som kan gi info.

Vigsler sender dere på mail vielsesseremonien med all informasjon vi har blitt enig om. Dette er til bruk for alle involverte så som brudepar, forlovere, brudepiker/svenner, foreldre, musikere og talere. Brudeparet kopierer og gir de involverte slik at alle kan se gangen i seremonien.
Selve vigselsrituale er fastsatt og kan ikke endres:

Vigselsrituale

(Fastsatt ved kongelig resulosjon av 5. desember 2008.)

Kjære brudepar,

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og motgang.

Men dere lover hverandre mer:

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag.

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre.

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her.

Og nå:

Jeg spør deg først:(det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen (ved samkjønnet vielse)
Vil du ha: (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen (ved samkjønnet vielse),
som står ved din side til din ektefelle?

Så spør jeg deg:(det fulle navnet på mannen eller den eldste personen)
Vil du ha: (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen),
som står ved din side til din ektefelle?

Siden dere nå – i vitners nærvær – har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk.

Dette skjer etter vielsessamtalen
Brudeparet mottar på mail et detaljert dokument som viser hva vi har blitt enig om når det gjelder selve seremonien.

Hvis det er spørsmål eller endringer underveis kontaktes vigsler på telefon eller mail.

Vigsler ønsker å være på seremonistedet ca en time før selve vielsen. Det er derfor greit å ha en kontaktperson som kan ta imot vigsler.

Hvis vigsler skal være med på evt bryllupsbilder er det greit at dette er avtalt på forhånd. Det kan selvfølgelig tas bilder og video under hele seremonien.

Betaling av vielsen
Vielsen er i utgangspunktet gratis fordi vigslere i Unitarkirken mottar ingen lønn og er basert på frivillighet. Det er allikevel vanlig at brudepar betaler for reisekostnader (vielsessamtale/seremoni) + en avgift for dokumenthåndtering. Dette må gjerne avtales under bryllupssamtalen. Det betales til vigslers kontonummer.
Jeg som vigsler bosatt i Skien, kan vie hovedsaklig i området: Telemark, Oslo, Buskerud, Vestfold og Gudbrandsdalen.

2 Svar til “Bryllup – Unitarforbundet

  1. Hei!
    Per dags dato er det ikke noen Unitarkirke/forbund i Sverige dessverre og derfor er det heller ikke noe tilbud om Unitarvielse der.
    Vi i Norge har hatt seremonier i Sverige, men da har brudeparet først underskrevet papirene i Norge.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s