Homokartet

homo-i-verden.png

Legend

██ No information

Homosexuality legal

██ Same sex marriages

██ Same sex unions

██ No same sex unions

██ Foreign same sex marriages recognized

Homosexuality illegal

██ Minimal penalty

██ Large penalty

██ Life in prison

██ Death penalty

 

Det finnes fortsatt en rekke land i verden hvor det å være homofil er grunn nok til å bli kastet i fengsel.

Her har vi kikket på NOEN av de landene som har lover som forbyr den slags.

Mange tror kanskje at det er bare i Arabiske land homofili er forbundet med straff, men slik er det ikke…

På flere av de karibiske øyene er det strenge straffer for å være homofil.

De fleste straffer kun menn, men enkelte straffer kvinner like strengt…

– På cuba risikerer man ett år i fengsel dersom man er homfil mann.

– Barbados har ett forbud mot homofili som rammer både menn og kvinner.

– Grenada har ett forbud mot homofili blant menn

– Guyana straffer homofile menn med livstid i fengsel

– Jamaica har satt ti år med straffearbeide som straff for homfile menn.

– St Lucia: 25 år i fengsel, uansett om man er mann eller kvinne

– Trinidad og Tobago 10 år i fengsel, både for menn og kvinner

Andre ferieparadis har også strenge straffer.

          Maldivene: livstid i fengsel både for menn og kvinner

          Fiji øyene: 14 år i fengsel, men kun for menn

          Kiribati har også en fengselstraff på 14 år (for menn)

          Marshall øyene har 10 år som strafferamme for menn

          Papua New Guinea: 14 år

          Solomon Islands: 14 år

          Tuvalu: 14 år

          Tonga: 10 år

          Vest Samoa: 7 år

          Cook øyene: 14 år

          Niue: 10 år

Kanskje verdt å sjekke ut gjeldene lover før man bestiller billett?

Følgende land har dødsstraff for å være homofil:

Yemen.

De arabiske emirater

Saudia Arabia

Iran

Pakistan

Afghanistan

Sudan

Nigeria (forbudet gjelder kun menn)

Mauritania

Følgende land har svært strenge straffer for homofili (minimum 4 år i fengsel, maksimum livstid, noen har også pisking eller straffearbeide som en del av straffen).

Algeria, Angola, Benin, Botswana, Egypt, Enitrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Libia, Malawi, Mali, Marokko, Mosambik, Namibia, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, India, Kiribati, Malaysia, Nepal, Singapore, Sri Lanka, Tonga, Usbekistan, Bahrain, Kuwait, Oman, Palestina og Qatar.

Å liste opp alle de land som har mindre straffer, dvs. bøter eller fengsel i under fire år er en nesten umulig oppgave

Dersom du er homofil eller bifil, nøyer vi oss med å anbefale deg å sjekke hvilken lover som gjelder før du reiser.

Det er nemlig skremmende mange land som har ett strengt syn på slikt…

Kilde:

Sexuality.org og sodomylaws.org

wikipedia.no

Ikke la mobbere vinne!

Når jeg var liten ble jeg mobbet. En ting var kommentarene som ble slengt til meg – en annen ting er at mange ganger ble mobbingen fysisk med slag og spark. Grunnen til mobbingen var mest at jeg var tykk. Det utviklet seg til å bli ganske alvorlig. Jeg gikk med en fkonstant frykt for å møte mobberne i skolegården eller på vei hjem. Ofte når jeg skjønte at det ikke var noen vei utenom så lot jeg dem bare slå og sparke til de var ferdig. Jeg la meg ned. Lærerne reagerte ved at de sa til meg at jeg kunne få sitte inne i friminuttene. Hvem fikk da straffen for mobbingen?? Jo det var meg. Mobberne fikk fortsette ute å leke de. Ordene fra de som «brydde seg» om meg, om at jeg ikke skulle bry meg med de som mobbet var meningsløse.

 Mobbing er et stort problem både i skole, fritid og i arbeidsliv. Mobbing skjer også blant voksne.

Mobbere kan karakteriseres mest som egoistiske. De «slår ned» på de som er annerledes enn dem, eller som hindrer dem, eller truer dem i deres eksistens. De mobber andre – enten fordi de har veldig god selvtillit eller så tror jeg også at de mobber fordi de har veldig dårlig selvtillit. De «angriper» andre for kanskje å forsvare seg selv. Hovedgrunnen til å mobbe behøver ikke være det røde håret, at noen er tykk, eller bruker briller. Det kan like godt handle om å heve sin egen posisjon i vennegjengen og bli sett opp til som den tøffe, den sterke og den uovervinnelige. Det er enklere å angripe den svake enn å begi seg ut på en likeverdig.

For voksne gjelder mye det samme. På arbeidsplassen feks. Der handler det også gjerne om makt og om forfremming. Skjule dårlige samvittigheter, eller skjule agendaer. Det er gjerne mennesker som vil opp og frem og som bruker albuene for å nå sine mål. Altså – også ganske egoistisk. Her også er det de «svake» som oftest angripes. Den som kanskje ikke har evne til å gå til motmæle, men som «legger seg ned». Målet for mobberne er også her å skaffe seg posisjoner. Vise at de er sterke – uten at de nødvendigvis er det egentlig. Her kan også mobbeofferet være noen som truer deg og din posisjon fordi du kanskje ser at de er faglig sterkere enn deg. I stedet for å bruke evnene du selv har er det lettere å «slå ned på» evnene som truer deg. Har ikke mobbeofferet feil så granses det for å finne feil – når feilen eller svakheten er funnet så brukes den i mobbingen for alt det er verdt.

Mobbingen som skjer blant voksne er ikke så lett synlig. Det skjer ikke gjennom slag og spark. Her skjer det gjerne på en mye mer slu måte. Det skjer gjerne mens du smiler og er ovenpå i lunchen eller på møtet. Små «uskyldige» kommentarer som bare mobbeofferet hører.

Mobbing skjer overalt. I hjemmet mellom ektefeller. I familierelasjoner. I nabolag. I organisasjoner og menigheter. Noen ganger har mobbing andre navn. Psykisk mishandling, fysisk mishandling, sladder og ryktespredning, hån og sverting, baktaling osv osv. Mobbing er overgrep. Mobbing skjer sjelden blant de som er likevektige med mobberen. Mobberne mobber de som er svakere enn dem – eller som de anser som svakere enn dem. Derfor er mobbing så feigt. Derfor tenker jeg at mobberen ofte er den som egentlig er svakest – fordi de er så feige.

Jeg snakker ofte om fasitmennesker. Det er de mennesker som ikke har evne til dialoger, til å møtes på midtveien, eller som ikke klarer å se at folk lever under forskjellige forutsetninger. Alt dreier seg om dem. Deres liv er riktig – «alt» annet er mindre verdt og feil. Fasitmenneskers verden er veldig liten – den handler stort sett om bare noen få – kanskje noen ganger bare fasitmennesket selv eller den «gruppen» de tilhører. Men den kan også handle om store grupper. Det beste eksemplet er nazismen. Heldigvis ser de aller fleste mennesker at nazisme er feil. Nazisme er fasitmennesker i stor målestokk. Den enkelte mobberen tilhører fasitmennesket i liten målestokk. Men likhetene er der.

Konsekvensene av mobbing kan være fatale. Det kan ta liv. Vi har ofte fokus på antall drepte i traffikken og ofte leser vi statistikker i avisene: Så mange har dødd i trafikken denne måned. Mobbeofrene føres ikke inn i statistikker – eller i den grad de gjøres det så leser vi iallefall sjelden om dem. Det er enorme mørketall… Vi krever bedre veier! Vi vil fort fram! Gode veier er viktige – vi bruker alt for lite penger og fokus på gode veier!

Kjører du for fort eller uansvarlig på de fine veiene våre får du straff i form av bøter eller fengsel. Mobber du eller oppfører deg uansvarlig overfor dine medmennesker i skole, jobb eller fritid skjer det svært lite. Enda dette også fører til sykdom, sorg og tap av liv.

Mitt inntrykk er at ofte er det mobberen som vinner. Fremskritt og karriære er in. Veiene for å nå målene har få fartsdumper. Det er få skilt som advarer – det finnes nesten ikke påbud. Veiene er stort sett enveiskjørte – og fartsgrensen er altfor høy. Vi ser oss ikke tilbake og ser menneskene vi kanskje kjører over og som ligger igjen i grøftene.

Vi må ikke la mobberne vinne! Mobbeofrene må ikke legge seg ned og la seg bli overkjørt, trampet på, sparket og slått. Mobbeofrene må reise seg. Ikke slå tilbake – men heve stemmene. Kreve å bli hørt. Ser vi noen som blir mobbet må vi hjelpe dem å gjenreise seg, støtte dem og være der for dem og snu ryggen til de feige mobberne.

Utfordringer i arbeidslivet for homofile

363862978_77307374bc_m.jpg

Hver tredje homofile er ikke åpen på jobben, og hver fjerde blir utsatt for diskriminering. Åpenhet dreper fordommer og frykt, men den homofile blir i stor grad overlatt til seg selv.  

En undersøkelse utført av Norsk institutt for oppvekst velferd og aldring (NOVA) i 2005 omfatter hele 3.000 homofile lesbiske og bifile. Den forteller at terskelen for å være åpen fremdeles er høy: 35 prosent av kvinnene og 39 prosent av mennene lever skjult eller så godt som skjult på arbeidsplassen.

NOVA-forsker Bera Ulstein Moseng som har ledet undersøkelsen mener mange homofile prøver å mestre et problem som ikke eksisterer ved å leve skjult.

– Frykten for å oppleve fordommer og ikke bli akseptert sitter mye i de homofiles hoder. Jeg ser at det ikke er mye uvilje mot homofile i arbeidslivet men fordi homofile er så usynlige tenker ikke arbeidsgiver og kollegaene på homofili som et tema og slik kan diskriminering oppstå sier Moseng.

Undersøkelsen avdekker at 20 prosent av mennene har vært utsatt for trakassering mobbing og baksnakking 16 prosent av kvinnene oppgir det samme. Forskeren ser en klar sammenheng mellom åpenhet og mindre diskriminering men peker på at homofile og lesbiske i altfor stor grad blir overlatt til seg selv i sin streben for å være åpen om legningen og bygge gode holdninger til homofili.

Fordommer trakassering og dårlig sosial støtte på arbeidsplassen gjør at homofile og biseksuelles helserisiko øker radikalt – nærmere bestemt med femti til sytti prosent.

– Det finnes også en tydelig kobling mellom helse og i hvilken grad homofile og biseksuelle er åpne om sin seksuelle legning på arbeidsplassen. De som ikke er åpne har tretti prosent høyere risiko for å utvikle dårligere helse forklarer Carina Bildt forsker ved det svenske Arbetslivsinstitutet på instituttets nettsider.

Møter fordommer

Bildts rapport «Fackmedlemmers uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell lägning på arbetsplassen» er basert på en enqueteundersøkelse blant ni tusen personer. Medlemmer i alle de store svenske fagforbundene er representert.

Carina Bildt er forundret over at så mange homofile og biseksuelle rapporterer om fordommer på arbeidsplassen.

– Om lag halvparten av alle homofile og biseksuelle opplevde at kollegene hadde fordommer. Om lag tjuefem prosent sa at det forekom trakassering mot de homofile og biseksuelle refererer hun.

Mindre åpne

Fordommene og trakasseringen antar ulike former: Alt fra stillhet når en person som er åpent homofil snakker om partneren sin til åpen avstandstaken.

Ifølge Bildt viser undersøkelsen at heteroseksuelle personer oppfatter sine kolleger som mindre fordomsfulle og trakasserende mot homofile og biseksuelle enn de som selv har en slik legning.

– Tendensen er dessuten at homofile og biseksuelle oftere rapporterer fordommer trakassering og lav sosial støtte i mannsdominerte fagforbund. Der er også de homofile og biseksuelle mindre åpne om sin legning sier hun. (dagsavisen)

Diskriminering av homofile på jobben er ikke erkjent som et problem i Norge. Vi har en rangordning når det gjelder diskriminering som plasserer kjønn øverst. Deretter følger diskriminering av etniske minoriteter, så funksjonshemmede, og til sist kommer homofile, sier nestleder Inger Lise Blyverket i Utdanningsforbundet.

Faglig nettverk for lesbiske og homofile i arbeidslivet

Faglig nettverk for homofile i arbeidslivet ble etablert i 1998 og består av representanter og kontaktpersoner fra arbeidstakersammenslutninger (LO, YS, UHO, Akademikerne) og forbund. Formålet er å sette homofile og lesbiske i arbeidslivet på dagsorden, spesielt i arbeidstakerorganisasjonene, men også på arbeidsgiversiden og hos offentlige myndigheter.

Det materiellet vi har produsert, og som nå publiseres på denne nettsiden, er ment å kunne brukes i mange sammenhenger der temaet ”lesbiske og homofile i arbeidslivet” blir tatt opp, det være seg som selvstendig tema eller som del av jobbingen med det psykososialt arbeidsmiljøet. Enhver som skal skolere/informere må velge sin vinkling ut fra målgruppe. Derfor, bruk materialet eller deler av det i den sammenhengen du finner naturlig.

Sentrale målgrupper er tillitsvalgte, arbeidsgivere og verneombud. Disse er mennesker som har innflytelse og er viktige premissleverandører for miljøene på arbeidsplassene.

Å være lesbisk og homofil betyr at du tilhører en seksuell minoritet; en minoritet som ikke er synlig. Seksualitet er svært personlig og har for mange vært vanskelig å snakke om, særlig fordi det å være lesbisk kvinne eller homofil mann ofte er tabubelagt. Å være seg selv som fullt og helt menneske er viktig – også i arbeidslivet. Det gir trygge kolleger/arbeidstakere som dermed kan være i stand til å yte sitt beste i jobben. 

Nettverket ledes av et arbeidsutvalg og dersom du ønsker mer informasjon eller vil bidra i nettverkets arbeid kan du kontakte arbeidsutvalgets koordinator:
 

Karin Enderud

Tlf. 23 06 11 60 eller 45 45 14 28

e-post kenderud@fobsv.no

(KILDER LLH.NO OG DAGSAVISEN)

STATISTIKKER

Denne «statistikken» har jeg hentet fra et innlegg i en annen blogg: http://www.spaltet.net/131105111040_homofili_og_den_virkelige_krefts.html

Jeg synes det er tragisk at en presentasjon av en slik statistikk ikke vises side ved side med statistikker som viser heterofiles adferd. Og hvor er kildene???

Homosexuelle er ansvarlig for
3-4% av all spredning av gonnore,
60% av all syflis, og
17% av all hospital admissions (other than for STDs)i USA (5).

Enda de utgjør bare 1-2% av befolkningen.

Homosexuelle lever et usundt liv, og har historisk sett påvirket økningen av syflis, gonorre,
Hepatitt B, «the gay bowel syndromet»
(which attacks the intestinal tract),
tuberkulose og cytomegalovirus (27).

73% av psykriatere sier homosexuelle er mindre glade enn hetrofile mennesker,

Videre sier 70% av disse psykriaterne, at deres mangel på glede ikke er sossialt stigmatisert (13).

25-33% av de homofile og lesbiske er

alkohollikkere (11).

I en undersøkelse om homofili viser rapporten at 43% har hatt 500 eller flere partnere,

28% mener de har hatt 1000 partnere eller mer,

og blandt disse sier,
79% at halvparten var med totalt ukjente partnere, og 70% av disse sekuelle bekjentskapene er bare en gangs tilfelle (eller, som
homofil uttalte i filmen «The Castro», «one minute stands») (3).

Det er også en favorit gjennom tidene blant mange
homosexuelle er å oppsøke «cruisy areas» og ha anonym sex

78% av de homosexuelle er brydd over STDs (20).

Dommer John Martaugh, chief magistrate of the New York City Criminal Court har uttalt, «Homosexuelle står for halvparten av drapene i de store byene» (10).

Captain William Riddle i the Los Angeles Police sier, «30,000 barn i Los Angeles blir sexuelt missbrukt av homofile» (10).

50% av selvmordene kan knyttes til homosexualitet (10).

Dr. Daniel Capron, en praktiserende psykiatrer, sier, «Homosexualitet er ikke sundt og hesebringende. En homosekuell vil i beste fall være ulykkelig og utilfreds sammenliknet med en hetrofil person» (10).

Andre psykiatere som mener at homosexualitet er galt. Se også : National Association for Research and Therapy of Homosexuality.

Det koster omtrent $300,000 og ta vare på hvert
AIDS offer, som følge av den homosekuelle levemåten, har den
medisinske forsikkringspremien blitt sky-høy for alle amerikanerne(10).

Homosexuelle var ansvarlige for spredningen AIDS i USA, og fostret voldelige grupper som «Act Up» og «Ground Zero» for og klage over dette. Selv idag har de homosexuelle mer enn 50% av alle AIDS tilfeller i USA, noe som er et veldig høy tall tatt i betraktnig til at de bare utgjør 1-2% av befolkningen.

Homosexualitet står for et skremmende høyt tall når det gjelder hepatittilfeller :
70-80% i San Francisco,
29% i Denver,
66% i New York City,
56% i Toronto,
42% i Montreal,
26% i Melbourne (8).

37% av de homosexuelle er innvolvert i sadomasochism, noe som fører til mange ufrivillige dødsfall.
I San Francisco, ble det holdt kurs til homofile om hvordan
de skulle drepe sine partnere ved utførelse av sadomasochism (8).

41% av de homosexuelle sier de har hatt sex med ukjente på offentlige pauserom,
60% sier de har hatt sex med ukjente

i svømmehaller, og 64% av disse sier at de var påvirket av narkotika(8).

noe avhengig av hvilken by, 39-59% av de homosexuelle er infisert av ormeliknende parasitter, flukes og amoebae, noe som er vanlig i den tredje verdens land (8).

Gjennomsnitts levealder på homofile menn er 42 år (bare 9% blir eldre enn 65 år).
Tallet synker til 39 år om mann også regner med de som dør av AIDS.

Snittalderen på en hetrosekuell mann som lever i et ekteskap er 75 år Gjennomsnittsalderen på en lesbisk kvinne er 45 år (bare 24% blir eldre enn 65 år). Snittalderen på en hetrosekuell kvinne som lever i et ekteskap er 79 år

Homosexuelle er 100 ganger mer utsatt for å bli myrdet enn hetrosekuelle (vanligvis av andre homofile)

Sjansen for at homosekuelle tar selvmord er 25 ganger større enn hos hetrosekuelle, og 19 ganger større sjanse for å dø i en bliulykke

21% av de lesbiske dør som følge av mord, selvmord eller i en trafikkulykke,
noe som er mer enn 534 ganger høyere enn tallet på hvite hetrosekuelle kvinner i alderen 25-44 år

50% av telefonen til sexlinjene er til «queer bashing» som inneholder «domestic violence» (homosexuelle som banker opp andre homosekuelle)

Omtrent 50% av kvinner som dør er lesbiske

Homosexuelles preg på barn. 33% av de homosexuelle LIKER sex med unge menn

Det finnes en homosexuell gruppe, med mange tusen medlemmer, kjent som the North American Man and Boy Love Association ( NAMBLA). Dette er en homosexuell gruppe som
ønsker sex med barn. Deres slagord er :
«SEX BEFORE 8 BEFORE IT’S TOO LATE.»
Denne gruppen blir oppservert i de største homosexuelle paradene over hele USA.

Homosexuelle begår mer enn 33% av alle raporterte overgrep på barn i USA, på tross av at de homosexuelle utgjør bare 1-2% av befolkningen. Det betyr at 1 av 20 homosexuelle missbruker barn, mens 1 av 490 heterosexuelle missbruker barn 73% av alle homosexuelle har hatt sex med gutter under 19 år (9).

Mange homosexuelle innrømmer at de er pedofile :
«kjærligheten mellom voksne menn og gutter er grunnlaget for homosexualitet» (22).
Fordi homosekuelle ikke kan formere seg på naturlig vis, forsøker de og rekrutere barn. I sine homosexuelle parader kan mann høre Homosexuelle rope,
«TEN PERCENT IS NOT ENOUGH, RECRUIT, RECRUIT, RECRUIT»

MØTET MED "DEN ANDRE" av Tone Hellesund

(suicidologoi 2006 årg 11, nr 2)

Møtet med ”den andre” – unge homofile og selvmord

Maktrelasjoner og konstruksjonen av ”den andre” er et gjennomgående tema i denne artikkelen. I møter med andre inngår vi i spesifikke maktstrukturer. Artikkelen vil vise hvordan noen homofile ungdommer opplever å bli møtt av en heterofilt dominert verden.

Lidelse og medlidenhet er et annet tema i artikkelen, et tema som også henger sammen med etablerte maktforhold. Noen ungdommer med romantisk og/eller seksuell tiltrekning til sitt eget kjønn forsøker å ta sitt eget liv. Noen av disse gjør dette som en konsekvens av homo-seksualitet.

Denne artikkelen baserer seg på en studie av unge homofile og selvmord. Hovedkilden er kvalitative intervjuer med 12 personer, seks kvinner og seks menn, som har forsøkt å ta sitt eget liv eller som har hatt selvmordstanker, og som knytter denne selvmordsproblematikken sammen med problemene deres homoseksualitet har ført med seg. Min tolkningsmetode baserer seg på hermeneutiske tilnærminger der jeg ønsker å forstå og forklare den meningen som ligger i de undersøkte subjektenes beretninger. Som kulturforsker er jeg primært opptatt av de kulturelle betingelsene mine informanter lever under.

Hvorfor selvmord?
Det er stor variasjon mellom de tolv informantene jeg har intervjuet. De har ulike oppfatninger om mange ting, men de enes i noen sentrale elementer i fortellingen om homoseksualiteten. Disse elementene handler om homoseksualitet som en medfødt, iboende og uforanderlig essens, og om at seksualiteten handler om ”det innerste i oss” og at den slik er ”sannheten om selvet”. Noe av det informantene forteller, handler om at homoseksualiteten gjør dem fremmede i sin egen verden. De ble fremmede for seg selv og fryktet å bli det for sine omgivelser. De opplevde at homoseksualiteten ville representere et dramatisk brudd både med det livet de levde, og den fremtiden de hadde sett for seg. De fryktet at de ved å innta en homofil identitet måtte forlate et kjent og kjært ”vi” for å skulle bli en del av et fryktet og foraktet ”de”.

Skam var både et eksplisitt og etimplisitt tema i mange av fortellingene. Mange av informantene forteller om en stor følsomhet i forhold til temaet homofili. De har hatt ørene på stilker og har ofte ”testet ut” omgivelsenes holdninger, samtidig som det har vært viktig for dem å ikke vise en interesse som kunne tolkes som en personlig interesse. Både gjennom offentligheten og gjennom personlige relasjoner møtte disse ungdommene både positive og negative holdninger til homoseksualitet. Det var de negative holdningene mine informanter i hovedsak fanget opp og tok til seg.

Reproduksjon av utenforskap i dagliglivet
Hva var det som skapte denne følelsen av annerledeshet og utenforskap? Denne følelsen oppstod primært gjennom hendelser i dagliglivet, heller enn gjennom ekstraordinære begivenheter som vold eller ondsinnet trakassering. Disse dagliglivets marginaliseringsmekanismer bygger på kulturelle mønstre som konstruerer homoseksualitet som noe fundamentalt annet, som konstruerer den homoseksuelle som den fundamentale andre. Dette var det som primært ble for vanskelig å håndtere for mine informanter.

Informanten Janne forteller at det at homoseksualiteten markerer henne som litt annerledes, gjør at hun opplever å ikke være en selvfølgelig del av verden. Det var det å ikke skulle ”være en selvsagt del av verden” som gjorde et liv som homoseksuell så skremmende for mine informanter. Dagliglivets marginalisering har sjelden ekskludering som sitt mål,men kan tvert imot bli utført i beste mening. Janne forteller om flere episoder som illustrerer dette:

En slektning døde nå nylig, og da hadde jeg med henne som jeg bor sammen med i
begravelsen. Jeg presenterte henne for en venninne av mamma: ”Dette er Hanna,
samboeren min”. ”Ja, jeg har hørt det” sa hun, som om jeg skulle fortalt at jeg
hadde en fryktelig sykdom. Og litt den stilen er det nok, og de sier jo ikke noe
for å være ekle, men de syns det er veldig vanskelig det her da, og ille, og
fælt og en tragisk skjebne liksom. Det er liksom noen ting jeg kjenner ved det å
være litt annerledes, og det er en sånn ting som at, innenfor det miljøet i
hvert fall [et lavkirkelig kristent miljø], så setter man seg selv litt høyere,
de syns ikke at deres liv er noe å sørge over, men mitt liv er det da, så det
blir jo en veldig nedvurdering egentlig.

Janne er en av flere informanter som har vokst opp i et kristent miljø, men understreker at de marginaliserende mekanismene finner sted i de fleste sammenhenger. De tusen småtingene – som hver for seg synes bagatellmessige og som sjelden er vondt ment – kan komme til å fremstå som et massivt mønster av eksklusjon og markering av annerledeshet.

Sosiologen Astrid Skatvedt (2001) har skrevet hovedoppgave om kommunikasjon i alminnelig samvær mellom behandler og klient. Hennes informanter er klienter i rusmiddelomsorgen, og for dem er det i de dagligdagse møtene de opplever bekreftelse eller avvisning. Det som skjer i dagliglivet, oppfattes som mer ekte og autentisk enn programerklæringer og festtaler. Skatvedt introduserer begrepet alminnelighetens potensiale, og viser hvordan det å bli utsatt for alminneliggjøring og normalisering oppleves som god stempling. Dette fører igjen til bekreftelse på verdighet. Også mine informanter ønsker seg alminneliggjøring og bekreftelse på normalitet.-

Krisemøter – eksklusjon og inklusjon.
Erfaringene informantene har hatt imøtet med omsorgspersoner både i familien og i det offentlige hjelpeapparatet, illustrerer også dagliglivets anledninger til å markere fellesskap eller avstand. Sara forteller om et nært og varmt forhold til sine foreldre som hun på intervjutids-punktet opplever som en stor støtte. Selve ”komme-ut” – hendelsen var imidlertid ikke like positiv. Sara forsøkte å gjøre selvmord midt i tenårene og ble innlagt på psykiatrisk avdeling. Der fortalte hun ingen om hva hun slet med, og da hun ble utskrevet var hun fortsatt dypt fortvilet. Et halvt år etter utskrivelsen ”sprakk ballongen”, og hun fortalte foreldrene hvorfor hun var så desperat ulykkelig. Da jeg spør hvordan foreldrene taklet det, trekker hun litt på det og forteller:

Vi har hatt mange runder på det sånn i ettertid. Jeg mener at de kunne ha
opptrådt mye verre, men de kunne også ha opptrådt atskillig bedre. For jeg var
jo barnet deres som var i en vanvittig krise, og jeg klarte ikke å snakke om
det, jeg bare gråt i tre dager. Men det var ingen utstrakt hånd. De gjorde
ingenting for å hjelpe meg. De gjorde ikke noe for å støte meg ut heller, men de
gjorde ingenting for å ta tak i det. De sa ikke at ”vi skjønner at du syns dette
er fryktelig, men vi må snakke om det” og ”men dette må vi gjøre noe med”. Jeg
tror de ble helt lammet, og det har de vel sagt i ettertid, at de var helt
uforberedt på at det kunne være noe sånt. For de har jo levd hele livet sitt i
konservative kristne menigheter, og der er det som om sånt ikke eksisterte, og
at jeg da, som hadde vært på sånne steder hele livet skulle være homofil!Det var
helt uvirkelig, tror jeg, for dem. Så, jeg kunne jo ønsket at de hadde gjort
mer, men jeg skjønner veldig godt at de ikke har gjort det. For de var liksom
mennesker i lys av hvilke miljø de har vært en del av og hvilke folk de har
truffet før og sånn.

For foreldrene var homofile noe som ikke kunne eksistere innenfor rammene av det livet de levde. At deres elskede datter skulle være en av disse fremmede ”andre” var helt uvirkelig for dem. De klarte ikke å håndtere den utenkelige og umulige situasjon som Saras bekjennelse satte dem i. Andre steder i intervjuet forteller Sara om hvordan det også for henne selv syntes umulig å skulle gå fra å være en skikkelig, kristen og skoleflink jente til å skulle bli en av ”dem”, de foraktede, fryktede og syndige utskuddene. Bruddet mellom hvordan både foreldrene og hun selv betraktet ”Sara” og ”de homofile”, ble så stort at det skapte kaos i deres livsverden.

Alle informantene holdt foreldrene utenfor de problemene de slet med før selvmordsforsøket. Mens noen aktivt holdt foreldrene unna da disse forsøkte å finne ut hva som plaget dem, var det andre foreldre som ikke lot seg merke med barnas problemer, depresjoner og t.o.m. selvmordsforsøk.

Janne ble innlagt på psykiatrisk avdeling etter et selvmordsforsøk da hun var 16 år. Jeg antar at dette må ha vært en dramatisk situasjon for familien, og spør i intervjuet om hva Janne fortalte til foreldrene om hvorfor hun forsøkte å ta livet av seg.

Ja, de har faktisk aldri spurt om det, og det har jeg aldri sagt noe om heller.
De var bare lettet over å overlevere ansvaret tror jeg, til noen leger på
sykehuset, og da jeg ble skrevet ut så var liksom alt bra, og vi har aldri hatt
noen tradisjon på å snakke så mye, så de har faktisk aldri spurt om det, nei.

Mens Jannes foreldre høres ut til å ha vært tilfredse med å ikke bli involvert i datterens problemer, har andre foreldre vært mer aktive i å forsøke å hjelpe sin åpenbart ulykkelige tenåring. I de fleste tilfellene har ungdommene selv gått igjennom en lang prosess før de velger å fortelle familien om homoseksualiteten. Flere av informantene har heller ikke på intervjutidspunktet fortalt foreldrene om dette. Frykten for å bli sett på som en av ”de andre” av sine nærmeste, av ens nærmeste ”vi”, synes utbredt.

Møter med helsevesenet skiller seg ikke ut som et spesielt problemområde i mitt materiale. Et par stykker forteller om spesifikt negative møter, og noen forteller om positive møter. Av mine informanter var det syv stykker som ble innlagt på sykehus etter selvmordsforsøk. Seks av disse fortalte ingen på sykehuset om årsaken til selvmordsforsøket. To av dem gikk også i langvarig terapi etterpå uten at de fortalte terapeuten om denne problematikken. Helsevesen og ”hjelpere” spiller ingen stor rolle i fortellingene, og det er kun én av informantene som indirekte opplevde møtet med helsevesenet som et positivt vendepunkt. Likevel betydde det mye der og da om informantene opplevde å bli møtt med uforstand og avvisning eller med bekreftelse.

Dag forteller oppglødd om et slikt bekreftende møte på ungdomsskolen:

Kom til helsesøster, det var vel i 1988-89. Hun var den gang noen og seksti år
gammel. Jeg hadde tillit til henne fra barneskolen, og følte at jeg kunne snakke
med henne. Kommer inn til henne og setter meg ned, også sier jeg, sånn rett
fram: ”Jeg liker gutter. Jeg tenker ikke på jenter. Jeg tenker på gutter, jeg
vil ha sex med gutter, er det noe i veien med meg?” Og du for en dame, 60 år
gammel: ”Dette her er helt normalt. Mantror at 10 % av alle mennesker her i
Norge har det på den måten der. Gutter og jenter. De blir forelsket i mennesker
av sitt eget kjønn, så det er helt normalt, ta det helt med ro.” ‘En time
snakket vi sammen. Det gjorde godt, å få bekreftelse. Og på toppen av det hele
var hun enig med meg i at definisjonen på homoseksuell, den passet ikke. For,
den tok ikke med i definisjonen når det gjaldt følelser. Det var en god følelse.
Da følte jeg at oi, nå kan jeg leve igjen.

Helsesøster bekreftet Dag som ”helt normal” og bekreftet ham som en naturligdel av verden. Som mange av informantene er Dag opptatt av å etablere en respektabel homofil identitet. Et for sterkt fokus på seksualitet blir da problematisk, og han tar av den grunn avstand fra bruken av begrepet homoseksuell. Også på dette punktet møter helsesøster ham på en bekreftende måte. Han opplever at hun gir ham både en selvsagt og en respektabel plass i verden.

Heteronormativitet
Marginaliseringsmekanismene som informantene har møtt, kan defineres som et utslag av heteronormativitet. Heteronormativitet innebærer at kulturen har heteroseksualitet som norm for voksne menneskers samliv, og at andre preferanser og samlivsformer betraktes som mindre

Den finske queer-teoretikeren Tina Rosenberg sier det slik:

Heteronormativitet er helt enkelt antagelsen om at alle er heteroseksuelle,
og at den naturlige måten å leve på er heteroseksuelt (Rosenberg, 2002:100).
Dette var det som ble umulig å imøtegå for en alenestående 14-åring, en 18-åring
eller til og med en 28-åring. Siden heteroseksualitet – homoseksualitet blir
betraktet ikke bare som en forskjell, men som en fundamental forskjell, blir det
nærliggende for mange å betrakte den homoseksuelle først og fremst som noe annet enn meg selv. Likhet og forskjellighet blir brukt både av homofile og heterofile om denne dikotomien. Hovedpoenget her er at det er majoritetskulturen som har makten. Sier de at den homoseksuelle primært er ulik, så er det lite den
homoseksuelle kan gjøre med dette. Avvikeren kan ikke selv velge når identiteten
som for eksempel ”innvandrer” eller ”homoseksuell” gjøres relevant som det mest
vesentlige i forhold til deres mange andre identiteter og kapasiteter (…). I
dette er de underlagt et maktforhold (Gullestad,2002:111).

Informantenes fortellinger vitner om ulike måter å møte disse maktstrukturene på, og ikke minst har det enkelte individ som regel endret sin strategi over tid. Erfaringene informantene forteller om er ikke helt spesielle – tvert i mot så forteller de om ganske vanlige marginaliteterfaringer. De kulturelle tolkningsrammene og fortellingene disse erfaringeneble satt inn i, gjorde imidlertid at de nesten ble dødelige for mine informanter.

Det finnes mange ulike kulturelle tolkninger av erotiske handlinger mellom to personer av samme kjønn. Også i Norge i dag finnes ulike tolkninger og ulike fortellinger om og forståelser av homoseksualitet. Kun noen bestemte fortellinger om homoseksualitet gjør koblingen til selvmord meningsfull. Den dominerende fortellingen i Norge er fortsatt den essensialistiske fortellingen med fokus på homoseksualiteten som en særskilt sannhet om selvet, med fokus på homoseksualiteten som ensærskilt identitet.

Skam og stolthet er denne fortellingens dobbelthet, og mange av informantene har nettopp vendt sin skam til en skjør stolthet. Det er likevel viktig å understreke at så lenge en fortsetter å snakke om stolthet, så snakker en også implisitt om skam.

Lidelsens vei er farefull
Lidelse og smerte står opplagt sentralt i fortellinger om selvmordsforsøk. Flere av de norske debattene om homoseksualitet er bygd opp av et følelsenes språk, og begrepsparet lidelse og medlidenhet spiller en sentral rolle også i diskusjonene om homoseksuelles rolle i det norske samfunnet. ”Debatten” om homofile og selvmord står her sentralt. Nestekjærlighet og medlidenhet er selvsagt gode egenskaper som mennesker i større og mindre grad utviser overfor hverandre.

Den amerikanske religionssosiologen Dawne Moon (2004) påpeker at i forhold til homoseksualitet er imidlertid de som lider og de som skal utvise medlidenhet, allerede plassert innenfor en hierarkisk struktur der de er svært ulikt plassert, den heteroseksuelle blir rangert høyere enn den homoseksuelle. I slike tilfeller er ikke medlidenhet noe som utspiller seg mellom likeverdige parter, men noe som tvert imot er med på å reprodusere ulikhet.

”Du bryter radikalt med det normale og vanlige. Du er noe helt annet enn oss, og
vi skjønner at dette er vanskelig for deg. I vårt storsinn, så vil vi inkludere
deg i vårt fellesskap.”

Denne typetankeganger (- forhåpentligvis noe karikerte -) er med på å reprodusere ulikhet og kan aldri bli et grunnlag for likhet. Det er farlig å basere ønsker om likeverd på et smertens språk. Smerte kan skaffe inngang til et gitt fellesskap, men smertens språk utfordrer ikke den etablerte ulikheten mellom heteroseksuelle og andre. Tvert imot er smertens språk med på å understreke ulikheten, da heteroseksuelt identifiserte samfunnsmedlemmer kan føle seg enda mer nestekjærlige– eller liberale – ved å utøve sin evne til medlidenhet ovenfor andre mindre heldige. (Moon, 2004:235)

Både homopolitikere, homoforskere, selvmordsforskere og hjelpere bør forsøke å få til en balansegang mellom det å påpeke de rike mulighetene til å leve gode homoliv som finnes i Norge i dag, og samtidig ta på alvor de negative og belastende erfaringene mange likevel opplever. Det er viktig at de som opplever homoseksualitet som en dødelig belastning, blir tatt på alvor. Det å oppleve å bli konstruert som ”den andre”, som noen som ikke har en selvsagt plass i verden, er noe av det som har vært mest problematisk for informantene i denne undersøkelsen. Referanser: Gullestad, M. (2002).

1999 kom NOVA-rapporten, rapporten Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn utført ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring av forskerne Kristin Hegna, Hans Wiggo Kristiansen og Bera Moseng.
Undersøkelsen omfattet 2987 informanter til en kvantitativ undersøkelse og 23 informanter til en kvalitativ del. Det er den største undersøkelsen som har blitt utført blant norske lesbiske og homofile, og den tilbyr viktig kunnskap på en rekke områder.

*Rapporten viste at andelen som har vært plaget av tanker om å ta sitt eget liv i løpet av de siste 14 dager, er 6–7 ganger høyere blant NOVA-undersøkelsens kvinner og menn enn blant den generelle befolkning.
*16 % av mennene og 20 % av kvinnene i utvalget oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv minst en gang.
*De mest oppsiktsvekkende tallene viste at hver fjerde kvinne og mann under 25 år i utvalget oppgir at de har minst et selvmordsforsøk bak seg.

Følelse av isolasjon og ensomhet, ønske om å komme vekk fra en uutholdelig situasjon, avmakt i forhold til framtida, og problemer med å akseptere seg selv som lesbisk/homofil, var de fire vanligste motivene som ble oppgitt for selvmordsforsøket (Hegna et al., 1999:292).

NOVA-rapporten korresponderer med en rekke utenlandske undersøkelser som også viser markant høyere forekomst av parasuicid blant homofilt (og delvis lesbisk) identifiserte ungdommer enn blant heterofilt identifiserte ungdommer.

Disse kvantitative selvmordsundersøkelsene er problematiske på flere nivåer:

1) Det er reist kritikk mot holdbarheten i funnene.
2) I en del av de kvantitative undersøkelsene blir spørsmålet om hvorfor noen homofilt identifiserte ungdommer forsøker å ta sitt eget liv ikke reist, eller det fremsettes svært enkle og sjablonaktige forklaringer på dette.
3) Selvmordsstatistikk (- problematisk sådan -) er et hyppig brukt argument av bl.a. ulike homofile organisasjoner for å bedre levekårene for lesbiske og homofile. En del forskere på feltet bidrar selv til dette fokuset.

Denne type lidelsesargumenter er lite fruktbare dersom målet er å fremme homoseksualitet som en likeverdig livsform (se artikkel). I artikkelen Suicide attempts among sexual-minority youths: population and measurement issues går sosialpsykologenSavin-Williams (2001) gjennom alle de sentrale internasjonale (hovedsakelig fra USA) studiene angående homofile og selvmord/selvmordsforsøk.

Savin-Williams peker på to hovedfeilkilder i denne type studier:
1) De ”unge homofile” som lar seg identifisere i disse under-søkelsene, er svært lite representative. De fleste samme-kjønnselskere ”kommer-ut” som homofile etter at de har forlatt denne alderen, og vil altså ikke bli fanget opp i undersøkelser. Flere undersøkelser viser at tidlig komme-ut alder er forbundet med en rekke problemer, og utvalget av “unge homofile” blir derfor ekstra skjevt i forhold til den populasjonen som noen år senere vil identifisere seg som homofile i disse årskullene.
2) De fleste undersøkelsene baserer seg på selvrapportering. Savin-Williams har foretatt egne studier som indikerer at vi finner en høyere ”feilrapportering” av selvmordsforsøk blant homoseksuelt identifisert ungdom enn blant heteroseksuelt identifisert ungdom. De homofilt identifiserte ungdommene overrapporterer eller overdriver alvorlighetsgraden av selvmordsforsøket. Det som ble beskrevet som ”selvmordsforsøk”, viste seg ved nærmere undersøkelse kanskje å være mer vage ”selvmordstanker”. (Savin-Williams, 2001:989)

Savin-Williams møter stor motstand (bl.a. fra Russel,2003). Jeg kan imidlertid ikke se at kritikerne imøtegår kritikken til Savin-Williams på noen grunnleggende måte. Selv om det også er mye å diskutere i det Savin-Williamsskriver, mener jeg at hans kritikk av forskningen på dette feltet er så fundamental at det bør få oss til å stoppe opp. Som et minimum bør dette få oss til å utarbeide bedreundersøkelsesmetoder og få oss til å slutte å referere til demest problematiske av de tidligere studiene. Mer fundamentalt synes jeg dette reiser spørsmål ved om denne type kvantitative studier overhodet er meningsfulle eller om de stiller de riktige spørsmålene.

Paradoksalt nok har noen av ”de homofiles forsvarere” i sin iver etter å synliggjøre diskriminering og undertrykkelse av homofile blitt de sterkeste pådriverne i å skape en uunngåelig narrativ forbindelse mellom homoseksualitet og selvmord. Jeg stiller meg kritisk til den måten selvmordsforsøk blir brukt som et slags pressmiddel av ulike homo-organisasjoner. Dette fokuset tror jeg virker negativt tilbake på ungdommer som betrakter seg selv som homofile. De blir både stadig konfrontert med dette elendighetsscriptet og de ”lærer” at selvmordsforsøk anses som det ultimate målet på undertrykkelse og lidelse.