Døden kan komme i natt! VisjonNorge trenger penger

I postkassene til mange i Skien har det i disse dager kommet en reklamefolder fra VisjonNorge med advarsler til folket;

I denne stund roper det mennesker fra jordens dyp opp til denne verden om at du må vende om til Jesus Kristus.

Reklamefolderen fra VisjonNorge inneholder direkte trusler til folk. Hvis man ikke har sine saker i orden med Gud og hvis du ikke har fått tilgivelse for sine synder så lever man et farlig liv uten fremtid og uten håp… «Det er dom over livet ditt» «Du kan dø i natt»

MEN – selvfølgelig – sender du penger til VisjonNorge så endres saken betraktelig. Da blir du reddet!!

Flere som blir kvalme??

Edit: Jeg beklager at jeg har forstått det slik at VisjonNorge fikk statstøtte. Dette viser seg at ikke stemmer.

Små giverbeløp fra helvete – store beløp fra himmelen

– Du får to beløp. Et lite et. Det er fra helvete. Et stort. Det er fra himmelen. Dette er Jan Hanevold i den «kristne» Tv-kanalen Visjon Norge sine ord.

Han kaller de 175 millioner kroner (!), godtroende mennesker har gitt kanalen i løpet av de 9 siste årene for «hellige gaver». Nå vil lotteri og stiftelsestilsynet undersøke ha svar på hva pengene har gått til. De har bedt om svar og dokumentasjon og fristen ble satt til 3 mars. De har fortsatt ikke hørt noe fra Visjon Norge.

Stiftelsens formål er å drive nødhjelp og evangelisering, men det fremgår ikke klart av hverken årsregnskap, års-beretning eller revisorrapport hvor mye av inntektene som har gått til dette formålet.

Nå risikerer Hanevold og resten av styret å bli «kastet».

Jeg skal ikke dømme noen før de er dømt, men jeg kjenner at jeg blir kvalm av denne saken. Jeg har dessverre hatt tilgang til denne kanalen noen uker nå og hver gang jeg svitsjer innom så snakkes det om penger, penger og penger. Og folk gir! Beløpene varierer fra 300 til 10 000 +/-, og det virker ikke som at dette er engangsaffærer. Folk som er alvorlig syke eller har problemer av ulike slag sender penger for å bli bedt for, og mange hevder at de er blitt hjulpet.. Jo mer du gir – jo mer høyner du sjansene for å bli frisk eller få det bedre, virker det som. Dette er grov utnyttelse av godtroende mennesker og burde rett og slett forbys.

I dagens Magazinet sutres det over at homobevegelsen får penger fra staten, samtidig som Nordisk nettverk for ekteskapet driver på sparebluss og ikke får støtte.

Jeg foreslår at de henvender seg til den 3 ganger skilte Hanevold og ber om støtte av han. Han taler jo så varmt om ekteskapet – og pengene har han jo.

OG HUSK HANEVOLD – små giverbeløp kommer fra helvete – store giverbeløp kommer fra himmelen…!

les også http://www.vl.no/kristenliv/article3497824.ece , http://www.vl.no/kristenliv/article3495600.ece , http://www.vl.no/kristenliv/article3492585.ece , http://www.dagenmagazinet.no/artikkel.asp?Artid=26700