Lenge leve Wrightegaarden som konstertsted!

Wrightegarden er inne i en skjebnesesong – vil de få lov til å sette opp en større, permanent scene til å møte nye arbeidskrav krav fra artister og faciliteter fra publikum? Avgjørelsen blir tatt av politikerne i Bamble høsten 2008.

La oss slå ring rundt Wrightegaarden!

Sommersesongen 2008 har Wrightegaarden kun en prøveordning med ny, stor scene. Fylkesmannen har avgjort at scenen kun skal kunne stå denne sesongen, før ordningen skal evalueres. Bamblepolitikerne hadde vedtatt en prøveordning på 3 år.
Wrightegaarden er en hjørnestensbedrift i Langesund i sommersesongen spesielt, og den er Langesunds og Bambles størte turistattraksjon. Det betyr mye for hele Bamble at Wrightegaarden har forutsigbare rammevilkår de kan leve med for sin virksomhet.
Vi håper Bamble kommune og Wrightegaarden kommer fram til en ordning med forutsigbare rammer og som både kan tilfredsstille nabolagets ønsker om mindre støy, myndighetenes krav til å holde støygrensene og Wrightegaardens ønske om å videreutvikle konserttilbudet.
Vi som skriver under dette oppropet på Facebook vil at Bambles politikere skal se at vi er mange som ønsker at Wrightegaarden skal få forutsigbare rammevilkår for å kunne planlegge og fortsette sin konsertvirksomhet om sommeren. Dette oppropet vil bli lagt fram for politikerne høsten 2008.

I midten av august blir det tatt papirkopi av oppropet på Facebook med alle som har underskrevet, og sender det til Bamble kommune. Vi vil be om at dokumentet blir lagt ved den videre administraive og politiske behandling i Teknisk og miljøkomiteen, i Næringsutvalget og i Kommunestyret.

Meld dere inn i Facebook-gruppen Lenge leve Wrightegaarden som konstertsted!

Vi håper å kunne få 2000 navn innen neste uke, da setter vi strek.
Det har vært motsomt å registrere et så stort positivt engasjemnet rundt dette oppropet som slår ring rundt Wrightegaarden som konsertsted.

For aksjonen og for Facebookgruppen Wrigthegaarden

 

(tekst kopiert fra facebookgruppen)