Lesbiske mødre slåss om barna

Vårt Land skriver om de to lesbiske som har røket i tottene på hverandre etter skilsmissen og hvor hver enkelt av dem krever foreldreretten til de to barna de har sammen. De kommer begge med samme argument: «Jeg er moren!»

Vårt Land skriver:

Ei skilsmisse i lesbiske eller homofile ekteskap har sider som ikkje dei må slite med som bryt opp vanlege ekteskap. I tilfellet som domstolen no slit med, valde dei to kvinnene å føde kvar sitt barn etter inseminasjon får den same mannen. Så adopterte dei kvarandres barn. Biologisk er dei to barna halvsøsken. Legalt er dei fullverdige brør.

Likeså viser Vårt Land til The Washington Post som visstnok refererer også  til «ei rad tilfelle der skilsmisse mellom likekjønna kan vere økonomisk ruin.» Det blir ikke begrunnet hvorfor riktignok…

Man kan vel vente seg slike refererte enkeltepisoder fremover fra kristent hold. Ikke skjønner jeg hvorfor det skulle være vanskeligere å fordele foreldrerett og samværsrett til barna til to lesbiske enn det er for vanlig heterofile par.

Eller er det noe jeg ikke ser?