Konsekvensanalyse av den nye ekteskapsloven

Mange motstandere av den nye ekteskapsloven krever ytterligere konsekvensanalyse og utredninger, særlig gjelder dette de kristne motstanderne av denne loven som kaller den, den største reformen innen familiepolitikk som er foreslått i landets historie.

Nå lurer jeg på om de virkelig vil ha en konsekvensanalyse og videre utredning. For er det ikke Bibelens ord om ekteskapet og at ekteskapet er innstiftet av Gud som fremheves hele tiden? Hva hjelper det da med en konsekvensanalyse? Hva hjelper det da med ytterligere utredninger? Hvis denne konsekvensanalysen sier at denne loven ikke vil føre til videre store problemer, ville de godtatt loven da? Neppe.

Jeg tror vi ville stått like langt – altså like langt fra hverandre.