Den Internasjonale menneskerettighetsdagen 10 desember

menneskerettigheter_smallest10. desember:

Menneskerettighetsdagen

Den 10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt, og dagen har blitt markert siden 1950. FN ønsker med dette å sette fokus på menneskers rettigheter, og de gjentatte bruddene på disse.

les mer om dagen her

amnesty2

Hva er menneskerettigheter?

(a) Menneskerettighetene er universelle moralske og også juridiske normer som beskytter hvert menneske mot sosial, rettslig og politisk misbruk og overgrep. Noen få eksempler på menneskerettigheter er retten til religionsfrihet, retten til utdannelse, retten til ikke å bli torturert og retten til en tilfredsstillende levestandard.

(b) Menneskerettighetene er nedlagt i en person i kraft av å være menneske. Alle mennesker er likeverdige og har rett på menneskerettigheter uansett rase, kjønn, språk, religion, politisk eller annen mening, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annen status.

(c) Med menneskerettigheter følger ansvar. For det første må menneskerettighetene respekteres av ethvert menneske. For det andre har staten eller regjeringen ansvaret for å sikre at menneskerettighetene blir overholdt, praktisert og beskyttet.
utdrag fra FN-Sambandet skrevet av Bianca Robertson

 

 

 

Menneskerettighetene kan defineres som de grunnleggende reglene som beskriver hva vi trenger for å leve i verdighet som mennesker. Menneskerettighetene er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred. Bare hvis de blir respektert, kan individet og samfunnet utvikle seg på best mulige måte.

Tanken om at det er viktig å fastslå regler for hvordan mennesker skal forholde seg mot hverandre er muligens så gammel som menneskeheten selv. Prinsipper som den gylne regel («Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg») møter vi i mange forskjellige kulturer gjennom tidene og i alle store religioner.

Den Gylne Regel

Kristendom: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. (Mt. 7:12)

Islam: Ingen av dere er troende før han ønsker for sin bror det han ønsker for seg selv. (Sunna, 40 Ahadith av Al-Nawawi, 13)

Hinduisme: Dette er summen av medfølelsen: Gjør ikke mot andre det som ville volde deg smerte hvis det ble gjort mot deg. Man skal ikke oppføre seg mot andre på en måte som hadde vært ubehagelig for en selv. Dette er moralens vesen. (Mahabharata XIII.114.8)

Buddhisme: Du skal ikke såre andre på måter som du selv hadde opplevd som sårende. (Udana-Varga 5, 18)

Taoisme: Betrakt din nabos gevinst som din egen gevinst, og din nabos tap som ditt egen tap. (Tai Shang Kan Ying P’ien)

Konfucius: Gjør ikke mot andre mennesker det du ikke liker selv. (Samtaler 15, 23)

Jødedom: Det som er avskyelig for deg skal du ikke gjøre mot dine medmennesker. Dette er den hele loven, alt annet er kommentar. (Talmud, Shabbat 3id).

Platon: Så sant jeg er tilregnelig, så skal jeg handle mot andre som jeg vil at andre skal handle mot meg.

Immanuel Kants kategorisk imperativ: Handle alltid på en måte slik at prinsippet for din vilje samtidig kunne gjelde som grunnlag for en generell lov. (Kritikk av den praktiske fornuften)

Amnesti International Norge http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/3F4FDB883131FD12C1256C1E00432AF7

thumbnail_ingressbilde_biglogo