Nederlandsk jul – Vrolijk Kerstfeest!


Nu Zijt Wellekome

Artikkelen er oversatt med google translate og inneholder derfor noen feil ord og gramatikk

Juletradisjoner i Nederland dreier seg om feiringen av Saint Nicholas, som finner sted 6. desember.

Vrolijk Kerstfeest! Vrolijk Kerstfeest!

Christmas celebrations in the Netherlands begin on the last Saturday of November, when Saint Nicholas arrives via steam ship from Spain. Julefeiringen i Nederland begynner på den siste lørdagen i november, da Saint Nicholas kommer via dampskip fra Spania.

Sound odd? Merkelig? Dutch Christmas traditions have melded political ideology, folklore, religion and legend into the holiday symbol of Saint Nicholas. Nederlandske juletradisjoner har smidd politisk ideologi, folklore, religion og legende i høytidens symbol av Saint Nicholas.

With its long coastlines and flowing rivers, the Netherlands has long been a country of sailors. Med sin lange kystlinjer og elver, har Nederland lenge vært et land med sjømenn.

The link with the sea is evident through the countries dedication to Saint Nicholas, the patron saint of sailors. Koblingen med sjøen er tydelig gjennom landenes hengivenhet til Saint Nicholas, skytshelgen for sjøfolk.

Sanct Herr Nicholaas

In the Netherlands, Saint Nicholas (nicknamed Sinter Klass) is depicted as a tall, slender man wearing a red bishop’s robe and tall bishop’s hat. I Nederland Saint Nicholas (kalt Sinter Klass) er avbildet som en høy, slank mann iført en rød biskopkappe og høy biskophatt.

He carries a bishop’s miter and rides a white horse. Han bærer en biskop Miter og rir en hvit hest.

His helper, Black Peter, who is garbed in the Renaissance fashion of puffed velvet breeches, rides alongside Saint Nicholas on a mule, his face covered in soot. Hans medhjelper, Black Peter, som er garbed i renessansen mote av puffede fløyel bukser, rir sammen med Saint Nicholas på et muldyr, ansiktet dekket av sot.

Black Peter’s 16th Century clothing is a reminder of the Spanish dominion over the Netherlands, which finally ended in 1570. Black Peter’s 16. århundre klær er en påminnelse om den spanske herredømme over Nederland, som til slutt endte i 1570.

Black Peter was often depicted with horns and red eyes. Black Peter ble ofte avbildet med horn og røde øyne.

Dutch children were told he was the devil, whom Saint Nicholas had captured and made his servant. Nederlandske barn ble fortalt han var djevelen, som Saint Nicholas hadde fanget og gjort til sin tjener.

Children in the Netherlands believe that Saint Nicholas arrives on December 5th (the eve of his saint day) along with Black Peter. Barn i Nederland mener at Saint Nicholas kommer på 5 desember (like før hans helgen dag) sammen med Black Peter.

 Black Peter would jump from roof to roof, sliding up and down chimneys, leaving gifts in the little wooden shoes left by the hearth. Black Peter ville hoppe fra tak til tak, glir opp og ned piper og etterlater gaver i det lille treskoen.

Children would fill their shoes with hay and carrots for Saint Nicholas’s horse and Black Peter’s mule. Barn fyller sine sko med høy og gulrøtter for Saint Nicholas hest og Black Peter’s mule.

The idea of good fortune coming via the chimney goes back to pagan days, when people thought good spirits could travel as swiftly as smoke. Ideen om at hell kommer via skorsteinen, går tilbake til hedenske dager, da folk syntes godt humør kunne reise så raskt som røyk.

It was very similar to the German holiday tradition of Heartha, Goddess of the Home. Det var veldig lik den tyske ferie tradisjon av Heartha, gudinnen av Hjemmet.

Mothers reinforced the idea of Saint Nicholas and Black Peter by cleaning out their hearths just before December 6th. Mødre forsterket ideen om Saint Nicholas og svart Peter ved å rense ut sine ildsteder like før 6 desember.

They told children that cleaning it out would make it easier for Black Peter to deliver presents. De fortalte barna at rengjøringen ville gjøre det lettere for Black Peter å levere gaver.

Christmas in The Netherlands

Saint Nicholas Parties are held on December 6th with children crowding into the harbor in Amsterdam for a glimpse of the ship carrying Saint Nicholas and their gifts. Saint Nicholas festene blir holdt 6. desember med barn som stimler ned til havna i Amsterdam for et glimt av skipet som frakter Saint Nicholas og deres gaver.

Christmas Day is reserved for going to church, with a dinner served around seven in the evening. Juledag er reservert for å gå til kirken, med en middag servert rundt syv på kvelden.

Music is a strong tradition in many Dutch churches, where groups play for the congregation on Christmas Day. Musikk er en sterk tradisjon i mange nederlandske kirker, hvor gruppene spiller for menigheten på juledagen.

December 26th is referred to as “Second Christmas Day,” and is a time for visiting family. 26 desember er referert til som «andre juledag, og er en tid for å besøke familien.

Dutch Christmas Cuisine Nederlandsk Christmas Cuisine

Traditional Dutch Christmas foods include boiled chestnuts eaten with butter and salt, marzipan, and Kerstkrans, which are Dutch Christmas cookies. Tradisjonelle nederlandsk julemat inkluderer kokte kastanjer som spises med smør og salt, marsipan, og Kerstkrans, som er nederlandsk julekake.

 On Christmas Eve, after the kids have been tucked into beds, adults enjoy tea and speculaas (hard cookies). På julaften, etter at barna har lagt seg, voksne nyter te og speculaas (harde cookies).

Letterbanket, letter shaped cakes, are also distributed on Christmas Eve. Letterbanket, brev formede kaker, blir også distribuert på julaften.

For a main course at Christmas dinner, roast goose may be served, or turkey, or perhaps venison or rabbit. Som en hovedrett på julebordet, kan gåsestek bli servert, eller kalkun, eller kanskje reinkjøtt eller kanin.

On New Years Eve, a donut-like pastry called an Oliebollen is served. På nyttårsaften, kalles en smultring-liknende bakverk en Oliebollen servert.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s