«Gud» – på mange språk – med ulike betydninger – i dag og i historien


Gud   Zoti   Deus   Allah   Devel

भगवान   Isten   Dewa   Jahve
 
上帝   Bog   Gott

God   Jumal   Diobalder

Θεός   Dievs   Alla
 
Bůh   Déu   Divinitate
 
Бог   Diyos   Dievas
 
Guð   Jumala   Dios  
Boh   Mungu    Duw 
ดี   Tanri   Chùa
 
Dia   Dieu  
Bóg
Namn på Gud

Namna Gud, God og Gott er dei skandinaviske, engelske og tyske eigennamna for guddomen i monoteistiske religionar. Det finst forskjellige namn på Gud i ulike religiøse tradisjonar:

 • Allah er arabisk for Gud og blir brukt innan islam og bahai, og dessutan mellom anna av arabisktalande jødar og kristne.
 • JHVH (basert på hebraisk JHVH [יהוה]) og Elohim er nokre av namna som er brukt for Gud i den jødiske og kristne Bibelen. Dette namnet blir i nyare tid ofte skrive Jehova eller Jahve, men det er ikkje visseleg kjent korleis namnet, som etter jødisk religion er forbode å uttala utanom i Tempelet i Jerusalem, faktisk vart uttala.
 • «Den evige» blir ein del bruka som omsetjing av Gudsnamnet JHVH i jødiske og kristne tekstar.
 • Den heilage treeininga (dvs. Faderen, Sonen og den heilage anden) er ei nemning som hovudsakleg blir brukt i katolske og austleg-ortodokse bøner og liturgi.
 • Somme kyrkjesamfunn omtalar òg Gud som «Den eine», som kan vera ein meir kjønnsnøytral måte å omtala Gud på.
 • Dei fleste hinduar tilber personifiserte former av Gud, til dømes Devi (gudinna), former av Visjnu, Sjiva og Murugan. Omgrepet brahman er det næraste ein kjem det monoteistiske gudsomgrepet.
 • Sikhar tilber Gud under namnet Waheguru, den sanne guruen.
 • Jah er eitt av Gudsnamna i jødedommen og hovudnamnet på Gud i rastafarianismen.

(wikipedia)

Bildet viser: 

Balder. Fra en helleristning funnet i Tuvene, Tanum sogn, Bohuslän, Sverige. Ristningen er gitt følgende tolkning: Til høyre Balder og Nanna. Til venstre Tor som vigsler den drepte Balder med sin hammer. Balder ligger ved dødsskipet.

NORRØNE GUDER

 • Balder – sønn av Odin og Frigg, den mildeste og vakreste av gudene; ved Lokes list drept av sin bror Hod med en pil av misteltein
 • Brage – skaldekunstens gud
 • Eyr – legekunstens gudinne
 • Forsete – sønn av Balder og Nanna – rettferdighetens gud
 • Frigg – Odins hustru, er den mektigste av gudinnene. Kjærlighets- og skjebnegudinne
 • Frøy – Frøyas bror, fruktbarhetsgud; eier av det magiske skip «Skibladner» Sønn av Njord.
 • Frøya – kjærlighetens og fruktbarhetens gudinne, datter av Njord
 • Gerd – Frøys hustru; av jotunslekt
 • Heimdall – gudenes vokter, som foran Ragnarok blåser i sin lur; Gjallarhornet
 • Hel – dødsrikets gudinne
 • Hod – Balders blinde bror
 • Hermod Sønn av Odin, Gudenes sendebud.
 • Idunn – Brages hustru; forvalter de epler som gir gudene evig ungdom
 • Loke – æsenes svikefulle følgesvenn; egentlig en jotun, men får magiske krefter og blir tatt opp blant æsene etter å ha blandet blod med Odin
 • Magne – Tor sin sønn. Sterkere enn sin egen far og andre guder. Da han var tre dager gammel reddet han livet til Tor ved å fjerne Rungnes fot fra Tors hals. Som takk for dette fikk Magne Rungnes hest, Gullfakse (Gullmane) etter at Rungnes ble drept i kamp mot Tor.
 • Nanna – Balders hustru
 • Njord – vindenes og sjøfartens gud. Far av Frøya og Frøy.
 • Odin – Allfader, gudenes og menneskenes herre; visdommens gud med ravnene Hugin og Munin som speidere; opptar falne krigere til sin bolig Valhall; rir på hesten Sleipner som har åtte ben
 • Rån – Æges hustru og havets gudinne
 • Sigyn – Lokes hustru
 • Siv – Tors hustru
 • Skade – Njords tidligere hustru, skiløpingens gudinne
 • Skuld – en av de tre nornene
 • Tor – sønn av Odin, tordenens gud med hammeren Mjølner, den fremste kriger blant æsene
 • Tyr – seierens gud, krigsguden – rår over hvem som skal vinne i strid
 • Ull – jaktguden, gud over bueskyting og skigåing. Sønn av Siv, blir dermed Tors stesønn
 • Urd – en av de tre nornene
 • Vale – Lokes sønn
 • Vale – Odins sønn med jotunkvinnen Rind. Balders hevner
 • Ve – Odins bror
 • Verdande – en av de tre nornene
 • Vidar – Odins sønn, som ved Ragnarok skal hevne farens død
 • Vilje – Odins bror
 • Æge – havets gud

GRESKE GUDER – gresk mytologi

 • Afrodite Aφροδίτη (Aphroditē) – kjærlighetens og fruktbarhetens gudinne
 • Apollon Aπόλλων (Apollōn) – gud for medisin og helbredelse, lys og sannhet
 • Ares Άρης (Arēs) – krigens gud
 • Artemis Άρτεμις (Artemis) – den jomfruelige månegudinne for jakt, helbredelse, kyskhet og barnefødsler og beskytter av ville dyr og villmarken
 • Athene Αθηνά (Athēna) – gudinne for visdom, strategi og krig
 • Demeter Δήμητρα (Dēmētra) – gudinne for korn og dyrking
 • Hades Άδης (Hades) – underverdenens gud
 • Hefaistos Ήφαιστος (Hēphaistos) – ildens og håndverkerenes gud
 • Herakles (Hercules) – gud for styrke
 • Hera Ήρα (Hēra) – gudinne for ekteskap, familie, moderskap og gudenes dronning. Zevs’ sjalu kone.
 • Hermes Ερμής (Hērmēs) – gudenes budbringer, gud for handel og musikk
 • Hestia Εστία (Hestia) – ildstedets og familiens gudinne
 • Poseidon Ποσειδων (Poseidōn) – gud for havet og elvene
 • Zevs Ζεύς (Zeus) – gudenes konge og gud for himmelen og torden
 • (wikipedia)

  Romersk Mytologi A – Å

  Abundantia
  Jordbrukets og overflodens gudinne.

  Aesculapius
  Han tilsvarer grekerenes Asklepios.

  Aetna
  Gudinne over ild og vulkaner.

  Alaisiagae
  Overnaturlige kvinnevesener som er knyttet til Mars.

  Alemona
  Gudinne for fostre.

  Amor
  Eller Cupido. Svarer til grekerenes Eros. Han er kjærligheten og seksualitetens gud. Sønn av krigsguden Mars (greske Ares) og kjærlighetsgudinnen Venus (greske Afrodite). Denne lille skøyeren skapte ofte så mye trøbbel at hans mor måtte stenge ham inne, eller gi ham en omgang med juling. Han skyter på både mennesker og guder med pilene sine, og flyr rundt naken, med vinger. Han representerer den plutselig oppblomstrende kjærlighet i dens muntre, naive form.

  Angerona
  Gudinne for angst / kvaler, hemmeligheter, stillhet. Vintersolverv.

  Angitia
  Slangenes gudinne.

  Anna Perenna
  Gudinne over det nye året og lykken.

  Antevorta
  Gudinne over fremtid og profeti. Motsatt av Postvorta som er fortiden.

  Apollo
  Svarer til grekerenes Apollon / Helios. Sol- og lysguden. 

  Aurora
  Svarer til grekerenes Eos. Hun er morgenrødets gudinne, gudinne for soloppgang og nedgang.

  Auster
  Grekernes Notos. Personifikasjonen av sønnavinden.

  Bacchus
  Svarer til grekerenes Dionysos. Vinguden. Vin, fruktbarhet, vellystighetens, ekstasens og rangelens gud.

  Befana
  Vintergudinne.

  Bellona:
  Krigsgudinne.

  Bona Dea
  Fruktbarhetens og kyskhetens gudinne. Rettferdighetens gudinne.

  Bonus Eventus
  Gud for en god høst.

  Bormonia
  Gudinne for helbred.

  Caca
  Hjemmets og ilden i ildstedets guddom. 

  Camenae
  Gudinne over kilder og elver.

  Cardea
  Gudinne over dørhengsler.

  Carmenta
  Gudinne for kilder og profeti.

  Carna
  Gudinne for legemets ernæring og helse, dører og låser. Hun voktet over hjemmet og familien.

  Ceres
  Svarer til grekernes Demeter. Kornavlingens- og åkerbrukets gudinne. Fruktbarhet. Hun er ikke så rikt karakterisert, men det engelske ordet ”cereal” kommer fra navnet hennes.

  Cloacina
  Skytsgudinne for Roms kloakkvesen.

  Comus
  Gud for munterhet og moro, fest og gilder.

  Concordia
  Enighetens personifisering. Gudinne over harmoni og fred, rettferdighet. Jomfru og nymånegudinne. Del av Fortunaene.

  Consus
  Guden for jordbruk og det høstede og hjembrakte kornet, råd og veiledning, forhandlinger.

  Copia
  Velstandens og fremgangens gudinne.

  Cura
  Gudinne for helbred.

  Dea Dia
  Gudinne for markens fruktbarhet. Likestilles med Ceres.

  Deverra
  Gudinne som beskyttet unge mødre.

  Diana
  Svarer til grekerenes Artemis. Hun er månegudinne, i jomfruaspektet. Selv om hun sammenlignes med Artemis, måne- og jaktgudinnen, har ikke Diana så mye med jakt å gjøre. Hun har mer med lysaspektet månen å gjøre. Statuer av Diana har månesigd i håret, bue og piler i hendene og jakthunder som selskap. Hekser har tilbedt henne som en mektig gudinne: ”Diana! Diana! Diana! Dronning over alle trollkoner og over den mørke natten, over stjernene og månen og alles skjebne og lykke! Du som råder over flo og fjære, du som nattestid lyser over havet og kaster ditt skjær over vannet! Du herskerinne over havet i en båt som ligner en halvmåne…”

  Gudinne for ungdom, kyskhet og jakt, musikk. Kvinnenes og slavenes beskytter.

  Disciplina
  Disiplinets gudinne.

  Discordia
  Stridsgudinne i følge med Mars og Bellona.

  Egeria
  Gudinne for rettferdighet, fontenegudinne.

  Fama
  Personifiseringen av berømmelse på godt og vondt, sladderen og ryktet.

  Fames
  Sultens personifisering.

  Fate
  Gudinne over skjebnen.

  Fatene
  Svarer til de greske Moraene. Nona, Decuma og Morta.

  Fauna
  Faunus´ datter. Identifiseres med Kybele, Semele, Maia, Gaia og Hekate. Tidligere bare kjent som den vennlige gudinne. Hennes festival fant sted den første mainatten, med vin, musikk, leker og mystiske seremonier, som bare kvinner og jenter var tillatt å delta i. Gudinne over jordbruk.

  Fauner
  Grekernes Satyrer og Silener.

  Faunus
  Svarer til den greske Pan. Han er markenes, skogene, åkerbruket og oppdrettets gud. Fruktbarhet. Profeti.

  Favonius
  Vestavindens personifisering.

  Febris
  Personifiseringen av feberen. Hun ble dyrket for å få feberen til å forsvinne.

  Februus
  Gud for renhet.

  Felicitas
  Lykkens personifisering eller gudinne.

  Feronia
  Fruktbarhetens og skogenes gudinne. Gudinne for frukthager.

  Fides
  Gudinne over løfter og troskap, ærlighet.  

  Flora:
  Blomstringens gudinne. Gudinne for planter, blomster og hager. Likestilles med den greske Khloris. Hun feires 28. april – 3 mai. Vårgudinne.

  Fons
  Fontenegudinne.

  Fonz
  Vanngud.

  Fornax:
  Kornets gudinne. (Brød)bakingsgudinne.

  Fortuna:
  Personifikasjon av lykken og skjebnen, lykkens gudinne. Tyches like. Hun legemliggjør menneskehetens omskiftelige lykke. Tidligere var hun en kvinne- og orakelgudinne. Ofte avbildes hun med et ror og et overflødighetshorn i hånden, mens hun står på en kule eller et hjul som er forsynt med seil eller vinger og blir drevet hit og dit av vekslende vinder.

  Fortunae
  Tre trippelgudinner av månens aspekter. Concordia er nymånens jomfru, Salus fullmånens moder og Pax er den minkende månens volve.

  Fulgora
  Gudinne over lynet.

  Furina
  Gudinne for rettferdighet. Sommergudinne.

  Gratiae
  Svarer til de greske Gracene / Karitene.

  Hippona
  Hesters gudinne.

  Honor
  Ærens personifisering. Gudinne for rettferdighet.

  Hora
  Gudinne for skjønnhet.

  Hymen
  Svarer til Hymenaios. Første kjærlighet, bryllupet og ekteskapets gud.

  Insitor
  Gud for såing av markene.

  Janus
  All begynnelses gud. Vokteren av portene og tersklene i Roma. Han symboliserer inn – og utgang. Han beskytter husets innganger. Man mente at han formidlet kunnskap om jordbruk og om lovlydig vandel, og dermed ble han vokter over begynnelse og slutt (såing og innhøsting). Janus er guden med to ansikter som vender hver sin vei. Dette ansiktet symboliserer i dag alt som er splittet og tvetydig, både de positive og negative aspektene ved en sak eller handling. Janus har portvaktstaven og nøkkel som sine attributter. I begynnelsen av Januar, hans måned, og den første dagen i hver måned ellers, måtte hans velsignelse til. Krigsoperasjoner ble innledet  ved hans hellige porter, som da sto åpne. Var porten lukket, symboliserte dette fredsperiode.

  Juno
  Svarer til den greske Hera. Øverste himmelgudinne over kvinner, moderverdigheten og ekteskapet.

  Jupiter
  Himmelens herre. Likestilles med Zevs. Han er årets hersker, den store lykkebringeren, velgjøreren. Han avbildes med et knippe lyn i hånden. Himmelens, tordenens, værets og lysets gud.  Gud over astronomi og planeten Jupiter.

  Justitia
  Rettferdighetens personifisering.

  Juterna
  Gudinne for helbredende kilder og våren.

  Juventas
  Svarer til den greske Hebe.

  Laktans
  Gud over jordbruk.

  Lares
  Markers og husholdets skytsguder.

  Larva
  En avdøds onde ånd.

  Laverna
  Tyvenes skytsgudinne.

  Lethe
  Personifiseringen av glemselen.

  Levana
  De nyfødtes skytsånd.

  Liber
  Gud over markens, menneskenes og dyrenes fruktbarhet, ekstase. 

  Libera
  Vårgudinne.

  Liberalitas
  Gavmildhetens personifisering.

  Libertas
  Gudinne over friheten.

  Libitina
  Gudinne over alt som har med begravelser å gjøre.

  Lucifer
  Lysbringeren, morgenstjernen.

  Lucina
  Fødselsgudinne. Likestilles med Diana eller grekernes Ilithyia. 

  Luna
  Svarer til den greske Selene. Månegudinne.

  Lutinus
  Svarer til Priapos hos grekerne. Fruktbarhetsgud.

  Lympha
  Gudinne for helbredende vann.

  Maja
  Svarer til grekernes Maia. Gudinne for naturens fremgang og vekst. Fruktbarhet. Vårgudinne.

  Majestas
  Æren og ærefryktens gudinne.

  Mania
  Gudinne.

  Mars
  Svarer til grekerenes Ares og den norrøne Tor. Krigsguden. Han var opprinnelig en italiensk naturguddom. Mars var hos romerene en slags nasjonalgud, og ble sett på som Romulus’ far. (Romulus var Romas grunnlegger og første konge, sønn av vestalinnen Rhea Silvia og Mars). Tidligere ble han sett på som en jordbruksguddom. Vårgud. Mars´ symboler er spydet og skjoldet, og hans er ulven, tyren og hakkespetten.

  Mater Matuta
  Morgenrødets gudinne, beskyttet fødende kvinner, gudinne for sjøreiser.

  Meditrina
  Gudinne for helbred og medisin.

  Mellonia
  Gudinne over bier.

  Mens
  Besindighetens og forstandens gudinne. Menstruasjonens gudinne.

  Mephitis
  Gudinne for helbred (giftige gasser?).

  Merkur
  Hermes´ like. Handelens og håndverkets gud, symbol for velstand og kjøpmannsstanden, kjøp og salg,  fortjeneste og dermed også tyvenes gud, gud for veltalenhet. Likestilles med grekernes Hermes. Han er gudenes budbærer, og er derfor utstyrt med heroldstaven i hånden og bevingede sandaler. Som sjelens veiviser er han symbol for de dødes reise hinsides.  Han avbildes ofte mens han bærer en vær, og da er han den gode hyrden.  Gud for astronomi og planten Merkur.

  Minerva
  Svarer til grekerenes Athene. I likhet med Athene er Minerva gudinne for visdom, kunst  (skuespillere, malerier, skulpturer) og handel, og senere også krig. Gudinne for visdom, pedagogi og tenkning, medisin. Dermed ble hun en av de ledende romerske gudene. Som Athene avbildes hun i sin militære fremtoning med hjelm og rustning.

  Mithras
  Solgud.

  Morfeus
  Drømmenes gud.

  Muta
  Gudinne for stillhet.

  Naenia
  Begravelsesgudinne.

  Narcissus
  Helt lik grekernes Narkissos.

  Necessitas
  Skjebnegudinne.

  Neptun
  Svarer til den greske Poseidon. Gud for hav, vann og hester.

  Nox
  Søster av Erebos, mørket, Gaia (Gé), jorden, Eros og Tartaros. Mor til Eter, eteren, og Hemera, dagen. Nattens gudinne. Svarer til grekernes Nyx.
  Ocrisia
  Ildgudinne.

  Oculata
  Gudinne for helbred av øyne.

  Ops
  Høst og rikdomsgudinne. Fruktbarhet. Velstand og fremgang.

  Ops Runcina
  Gudinne over innhøstningen.

  Orbona
  De barnløses gudinne. Gudinne for helbred av barnesykdommer.

  Pales
  Gud som beskytter hjortene og deres fruktbarhet. Beskytter av sauer og gjetere.

  Pallor
  Personifiseringen av angst og redsel.

  Panacea
  Svarer til grekernes Panakeia. Gudinne over helse.

  Parcer
  Skjebnegudinner som regjerer over fødsler og dødsfall, greske Moirer.

  Pax
  Fredens personifisering eller gudinne. Likestilles med Eirene. Volve av den minkende månen, del av Fortunaene.

  Pecunia
  Pengenes personifisering eller gudinne.

  Penater
  Husguddom.

  Picus / Picumnus
  Sønn av Saturn, far til Faunus. Profet og skoggud. Gud for jordbruket.

  Pietas
  Personifiseringen av fromhet, ærefrykt, plikt og pliktoppfyllelse. Gudinne for kjærlighet mellom barn og foreldre.

  Pluto
  Svarer til den greske Hades.

  Pomona
  Gudinne over hager og hagens trefrukter. Hun blir avbildet iført kranser av hagefrukter, mens hun holder et overflødighetshorn, med en hund ved hennes side. Gift med Vertumnus.

  Porus
  Velstandens og fremgangens gud.

  Postvorta
  Gudinne over fortiden. Motsatt av Antevorta som er fremtiden.

  Potina
  Gudinne for drikking.

  Praxidike
  Gudinne for foretagende.

  Proserpina
  Svarer til grekernes Persefone. Eller Libera, Kore. Gudinne over frøenes spiring og da også våren.

  Pudicitia
  Kyskhetens og beskjedenhetens personifisering.

  Quirinus
  Gud for torden.

  Robigo
  Gudinne over kornet.

  Robigus
  Gud for kornet.

  Rumina
  Ammende mødres gudinne og beskytter.

  Salacia
  Havgudinne som er gift med Neptun. Likestilles med Amfitrite.

  Salus
  Gudinne for helse, velstand og fremgang. Fullmåne og Modergudinne, del av Fortunaene.

  Saritor
  Gud for kornets rensing.

  Saturn
  Svarer til den greske Kronos. Far til Jupiter, som detroniserte ham. Han avbildes som en olding med trebein og ljå. Gud for jordbruk, frø og såingen. Gud over astronomi og planeten Saturn. Gud over utdanning.

  Silvanus
  Vokter av hyrder, skoger, åkre, udyrket mark og elvebanker.

  Sol
  Solgud.

  Somnus
  Søvnens personifisering. Gud for drømmer.

  Spes
  Håpet, gleden og lykkens gudinne. Gudinne for lover og rettslige saker. 

  Stimula
  Gudinnen som vekket menneskenes, spesielt kvinnenes begjær og ekstase.

  Strenua
  Gudinne over kraft og styrke.

  Suada
  Overtalelsens gudinne.

  Summanus
  Nattehimmelens og de nattlige lyn og tordens gud.

  Tacita
  Stille gudinne som sprer ondsinnet sladder.

  Tanaquil
  Gudinne for rettferdighet.

  Telephorus
  Gud for styrke.

  Tellumo
  Tellus´ mannlige motstykke. Han representerer jordens livgivende kraft.

  Tellus
  Moder Jord. Likestilles med Gaia. Hun avbildes med et overflødighetshorn. Hun er frembringer av de naturlige tingene. Gudinne over jordbruk og kornåkere.

  Tempestates
  Gudinne over stormer og vinder.

  Terminus
  Gud for grenser. 

  Thermaia
  Gudinne over helbredende kilder.

  Vacuna
  Gudinne over jordbruk.

  Venilia
  Gudinne over kystvann.

  Venus
  Venus fra Milo, svarer til Afrodite i den greske mytologien. Venus var opprinnelig en vårgudinne, men senere kjærlighetsgudinnen, hun var kvinneskjønnhetens-  og den spirende naturs gudinne, vindyrkingens beskytterinne.

  Veritas
  Gudinne for sannhet.

  Vertumnus
  Gift med Pomona, og som henne er han gud over hagens planter og frukter men også vokter over årstidene og hager. Også han avbildes med attributter lik hans kone. Det ble holdt høsttakkefester i oktober i hans ære, der førstegrøden ble ofret til ham. Gud for forandringer, frukthager. 

  Vesta
  Svarer til den greske Hestia. Arnen og ildens gudinne. Hjemmets gudinne og beskytter. Ekteskapsgudinne.

  Victoria
  Seierens gudinne. Likestilles med grekernes Nike.

  Virginia
  Politikkens gudinne.

  Viri Placa
  Gudinne som beskytter ekteskapet.

  Virtus
  Gudinne for rettferd, dyd og tapperhet.

  Voluptas
  Gudinne for sensuelle nytelser.

  Vulkanos
  Svarer til grekernes Hefaistos. Ilden og håndverkets gud. Gud over skuespill og skuespillere.

  (http://www.geocities.com/blaamaane/mytologi_romersk.html)

   

   

   

   

   ASIATISKE GUDER OG GUDINNER

  BUDDHA – Siddharta Gautama(trolig 563–483 f.Kr.) var en indisk prins som regnes som stifteren av buddhismen. Siddharta Gautama fikk ærestittelen Buddha, som på sanskrit betyr «den oppvåknede», etter sin såkalte oppvåkning, det vil si da han innså hvordan han kunne gjøre slutt på lidelsen i tilværelsen og oppnå nirvana .

  DEVI – Devi er en Hindu eller Vedisk gudinne som er kjent som den ”universelle eller store Moder”.

  GANESH –

  TARA – også kjent som Jetsun Dolma i tibetansk, er en kvinnelig Buddha som blir assosiert med praktisering av tantra i tibetansk buddhisme. Hun er «frigjøringens mor», og representerer handlekraft og suksess i arbeid. Tara er en tantrisk guddom som inngår i praksisen til Vajrayana for å utvikle visse spesielle indre kvaliteter og forstså ytre, indre og hemmelige læresetninger om medfølelse, nåde og tomhet.

  KALI – Kali er gudinne for avslutning av cykluser, for død og transformation, for den energi som gir slipp på det gamle og bringer det nye inn.

  KRISHNA – Den tredelte hindu gud består af Brahma, Shiva og Vishnu, de tre guder som skaper, beskytter og overser livet på jorden.

  LAKSHMI – er hinduisk gudinne for rikdom, lys, fred, visdom og lykke. Hun er også knyttet til hell, skjønnhet og fruktbarhet. Lakshmi er beskytter for byen Kolhapur i delstaten Maharashtra.

  Lakshmi er en av de høyeste gudinnene, og tiltales ofte som mata (mor).

  Reklamer

  5 Svar til “«Gud» – på mange språk – med ulike betydninger – i dag og i historien

  1. Spennende og en imponerende navnesamling. Kjært barn har mange navn, som det heter 🙂 Men jeg fikk ikke med meg om også romaninavnet på Gud var med. På romani kalles Gud for Devel. (Det uttales omtrent /dævel/.) Et artig ord, synes jeg.

   God helg. Og shabbat shalom.

  2. Spennende, selv om jeg vil innvende at Buddha ikke har noe på lista å gjøre. Buddha er ikke Gud, men et menneske som har nådd oppvåkning.

   Ellers mener jeg å huske noe jeg leste en gang, som gikk omtrent sånn: På det opprinnelige språket som er utgangspunkt for den indo-europeiske språkgruppen, ville Gud Fader blitt noe sånt som Dji Patr. Slående nært det latinske Jupiter.

   Kjær Gud har med andre ord samme navn.

  3. Så du har «Isten» også med øverst på lista di. Flott. Det er ungarsk og betyr «Gud», ja. Kom bare til å tenke på at på ungarsk kan Isten-Isten bety fritt tolket som: «skål» 🙂

  Legg igjen en kommentar

  Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

  WordPress.com-logo

  Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

  Google+-bilde

  Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

  Twitter-bilde

  Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

  Facebookbilde

  Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

  w

  Kobler til %s