Om seksuelle overgrep gjort i navnet til Gud


Jeg har nettopp sett dokumentaren «Pastorens hemmelighet» på TV2 i kveld og det var en dokumentar som gjør dypt inntrykk. Overgrep er så simpelt, ekkelt, feigt og grusomt, uansett hvem som står bak. Enda verre blir det synes jeg når det blir gjort av mennesker man tror redder en og som man tror i utgangspunktet vil deg godt. Det blir sterk kost når man hører et gatebarn si at det heller ville dødd på gaten enn å bli utsatt for slikt overgrep som denne pastoren har gjort. Å høre pastoren bortforklare gjorde meg bare enda mer sint. At han slipper unna med det og til og med forsøkes ties ihel av kristne miljøer gjør meg rasende.

 

 Det var farsfølelser, en følelse av at jeg skulle bli pappa, så utviklet det seg til å bli noe mer, sier Pastoren i dokumentaren.

Disse sakene skrives det neppe mye om i kristne blogger. Ifølge TV2 driver denne overgriperen og pastoren selv aktivt med blogging i dag.

At overgrep i navnet til Gud er et stort problem kan dere lese om her:

– Flere kristne overgripere bruker Bibelen for å understreke at misbruket ikke er farlig, sier forsker og prest. (Tv2.no)

 

Les også her: «Pinsevennpastor innrømmer overgrep mot barn»

Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep? Dette bør du vite om hva du kan gjøre.

Mandag kveld sender TV 2 dokumentaren «Pastorens hemmelighet», der en pastor fra Vestlandet innrømmer gjentatte seksuelle overgrep av unge gutter.

For de som er blitt utsatt for seksuelle overgrep, og ikke har snakket med noen om det, er det en tøff prosess som venter.

Det finnes ulike kontakt- og hjelpetilbud hos organisasjoner, barnevern og politiet.

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har opprettet tilbudet ADAM, som er rettet mot menn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Er du utsatt for liknende overgrep – ta kontakt med TV 2s reporter på epost

Send ditt tips til cfo@tv2.no

ADAM betjenes av presten Lennart Persson, og dette hjelpetilbudet kan du komme i kontakt med enten via epostadressen adam@kirkens-ressurssenter.no eller ved å ringe mobilnummeret 954 20 794.

Les mer om ADAM på deres nettsider

Disse rådene gir ADAM til menn som har opplevd seksuelle overgrep:

 

1) Bryt tausheten, finn ordene

Det første viktige skrittet på veien er å bryte tausheten. Det å fortelle andre at du har vært offer for noe og at ansvar og feilgrep plasseres på rett plass, krever at du finner ordene som stemmer med det du føler i dag.

 

2) Ha regelmessige samtaler

Når du finner ordene som du føler beskriver det du har opplevd, er det viktig at du finner noen som du kan snakke med over tid. Du vil trenge regelmessige samtaler med noen som kan forstå deg, og som har den nødvendige kompetansen til å møte deg og din historie.

 

3) Godta at du er et offer

Det er ikke overgriperen det er synd på, det er du som er offer for ugjerningen. Det må du godta, og ikke fortrenge. Hvis du skal klare å komme deg bort fra skyld og skam rundt det du har opplevd, må du erkjenne at du faktisk har vært utsatt for et overgrep.

 

Har hjulpet hundrevis av ofre

Presten Reimunn Førsvoll har forsket på seksuelle overgrep i kristne miljøer i flere år.

Han begynte med enesamtaler for utsatte i 1990, og har siden snakket med rundt 300 ofre for seksuelle overgrep. Førsvoll har holdt en rekke forelesninger og kurs om overgrepsproblematikk i mange ulike sammenhenger.

Les mer på Førsvolls hjemmesider (åpnes i nytt vindu)

 

Incestsentre over hele landet

Det finnes flere incestsentre i landet som tilbyr samtaler og veiledning til unge, kvinner og menn.

Dette tilbudet er gratis, og de ansatte har taushetsplikt. Disse sentrene bygger på tanken om at selvhjelp er viktig for at man som overgrepsutsatt skal klare å ta kontrollen over sitt eget liv.

Her kan du lese mer om incestsentrene og selvhjelp (åpnes i nytt vindu)

 

Informasjon for barn og unge

For barn og unge som har opplevd seksuelle overgrep, har Redd Barna samlet opp nyttig informasjon på nettsiden No Abuse. Disse nettsidene er laget av voksne som selv har opplevd seksuelle overgrep som barn.

Klikk her for å åpne nettsiden til No Abuse (åpnes i nytt vindu)

(fakset fra tv2.no http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krim/article2639365.ece)

Reklamer

22 Svar til “Om seksuelle overgrep gjort i navnet til Gud

 1. Når man ser på «kristenfolks» reaksjoner på den slags, er det et trekk som går igjen:

  Om muslimer, homofile, liberale, sosialister, ateister eller noen andre de ikke liker begår et overgrep, blir overgrepet forklart med at utøveren er muslim, homofil, liberal, sosialist eller ateist.

  Om en kristenkonservativ begår et overgrept, derimot, er det aldri tale om å se etter en forklaring i personens religion og overbevisning. Da finner leter man aldri etter forklaringer og sammehenger som har noe med troen å gjøre.

  I kortversjon: For andre skjer overgrepet PÅ GRUNN AV. For kristenfolk skjer det PÅ TROSS AV.

  Men jeg tenker at dette er galt. Såkalt «bibelsk» kristendom inneholder en rekke mekanismer som kan føre til overgrep. Faren er innebygget i religiøsiteten, i kulturen, i verdiene og i tenkningen.

 2. Jada, unitarknut. Det kan man si. Men mennesket finnes bare i kontekst. Når det gjelder overgrep, kan konteksten ha inflytelse over flere forhold:

  – skape de forstyrrelsene som fører til overgrep.
  – gjøre overgrepet mulig.
  – gi overgrepet en «legitim» begrunnelse.
  – gjøre det mulig å skjule overgrepet.

  Og så videre. Jeg mener at tanke- og trossystemer som gjør patriarkalske, autoritære hierarkier til et guddommelig imperativ, står i fare for å levere på alle disse fire områdene.

 3. Uansett hvilken kontekst mennesket befinner seg i er det fri til å gjøre valg. Et overgrep er en valgt handling. Det som i mennesket velger er bl.a. viljen til valget. For å si det på en annen måte: Om jeg er oppvokst som sjauer på brygga sammen med en gjeng som banner og brauter, kan jeg allikevel velge å bruke dress og snakke riksmål.

 4. Unitarknut: Er denne litt avvisende holdningen til påvirkning og forming av menneskehjernen representativ for untarismen eller bare deg personlig?

 5. Ja, et overgrep er forsåvidt en valgt handling. Men det er ikke alle som stilles på valg, rett og slett fordi et overgrep av den typen det her er snakk om verken er aktuelt eller fristende.

  For å si det sånn: Når jeg lar være å begå overgrep mot barn, er det ikke fordi jeg velger å la være. Det er fordi overgrepet overhodet ikke framstår som et mulig alternativ.

  Den som aktivt velger bort overgrepet som mulighet, befinner seg allerede i en situasjon hvor noe er galt. Skjønner du meg?

 6. Det finnes mange typer overgrep og overgrep skjer også med mennesker vi kan måle oss med og som er likestillt med oss.

  Barn er ikke likestillt med oss voksne. Selv om et barn skulle vise interesse for sex med en voksen – noe man ikke kan utelukke – så SKAL en voksen vite bedre. Overgrep er når en motpart ikke har evne til å forsvare seg på lik linje med deg selv.

  Vi kan overgripe oss mange ganger i livet – ja enda selv om vi ikke vet vi gjør det. Å overgripe seg mot noen seksuellt- mot noens vilje, eller mot barn eller andre som ikke har evne til å forsvare seg – er et valg. Man kan få lyst til å slå et barn, men man gjør det allikevel ikke fordi man vet at barnet ikke kan forsvare seg.

  For noen er det tydeligvis fristende å ha sex med et barn. Helt umulig å forstå, men virkeligheten er sånn. Virkeligheten heter pedofili. Virkeligheten er også at det er et overgrep. Pedofili handler ikke om gjensidighet. Pedofili er alltid et overgrep fordi den ene part er et barn. Det er en sterk mot en svak.

  I bevisstheten til overgriperen vet han alltid at det han gjør er galt, men han vil alltid prøve å forsvare det han gjør, både overfor seg selv, den har forgriper seg på og omgivelsene. Selv om det fysiske ikke «gjør vondt» fysisk så henger det alltid med en trussel overfor barnet. Overgriperen lar også barnet forstå at handlingen har konsekvenser. «Handlingen må ikke snakkes om» – for snakkes det om får det konsekvenser for begge. Mange som er blitt forgrepet har sagt at offeret er den beste forsvarer av overgriperen. Jeg synes det sier litt om hvor alvorlig dette er. Trusselen blir like alvorlig som selve det fysiske overgrepet.

  -tror jeg.. Å gjøre et overgrep mot et barn er fryktelig vanskelig å tenke seg. Det er så umulig å prøve å forstå en som gjør sånt.

 7. Men kan disse overgrepene (bloggposten) skje på tross av eller på grunn av den påvirkningen pastoren har vært gjennom? Uhyre interessant spørsmålstilling, synes jeg (og sikkert like uhyre vanskelig å si noe enkelt om). Teo & Tao har skissert et overbevisende syn. Vanskelig å se at ikke tankemønstre og intuitive reaksjoner (dermed holdninger og følelser) uvilkårlig blir preget inn i oss gjennom hva vi blir «eksponert for», særlig hvis det skjer i tidlig alder.

 8. Til Junien. Jeg avviser ikke samspillet mellom individ og omgivelser. Men jeg er kritisk til å bruke for generelle utsagn om religiøse. Det finnes så mye godt religiøst – og det finnes så mye ondt religiøst. Felles for alt dette er de valg mennesker gjør. Det jeg skriver er egentlig et uttrykk for eksistensialisme.

 9. Til Teo&Tao. Jeg tror du nå blander litt sammen det som er valg og det som er motivet for valg. Om noe fremstår som fristende eller ikke, motiverer valget. Det som er valgets handling, styres av vår vilje til å handle. Vår vilje kan godt gå mot eller med det som frister. Det er her valget ligger – og det er dette som er fri vilje.

 10. Jeg tror ikke jeg blander sammen, men det er mulig jeg ikke formulerer meg klart nok.

  Jeg fastholder at det ikke er resultatet av et valg når jeg unnlater å begå overgrep mot barn. Dette er aldri et valg som har vært reelt for meg, og det er heller ikke et valg for flertallet av oss. Heldigvis. Slike handlinger er utenfor de fleste menneskers virkelighet. Heldigvis.

  Det samme kan jeg si om det faktum at jeg ikke er sprøytenarkoman. Jeg har aldri vært satt på valg. Heldigvis.

  Når det gjelder utsagn om religiøse, tenker jeg primært på systemene. Ja, jeg er absolultt enig i at religion (som generelt begrep) kan romme det vakreste og det hesligste, men det er sjelden noen korrigerer dersom man ensidig beskriver det religiøse som vakkert.

 11. Jeg ser i DagenMagazinet i dag at Pastoren har mottatt trusler og har måttet flytte hjemmefra som et resultat av dokumentaren. Pastoren synes han opplever tøffe dager – men ikke så tøffe som til de han har overgrepet seg mot.

  Ofrene har nok tøffe dager hver dag, og kanskje resten av sitt liv. Pastoren er heldig. Det verste av alt er at han mottar STØTTE av menigheten han er forkynner for.

  Nå er jeg motstander av at folk sender han trusler. Det gjør ikke akkurat folk så mye bedre enn han. Men hva med å ta straffen for det man har gjort? Hvordan har han tenkt å forholde seg til de fryktelige skadene han har påført andre uskyldige mennesker? Her er det neppe nok at han føler at han er tilgitt av sin Gud, for dette handler jo ikke om han. Dette handler om to ødelagte liv som HAN har vært med på å ødelegge.

  Det er umulig å føle noe medfølelse med denne pastoren. Først må han vise litt ydmykhet. Han bør ta sin straff og mest av alt: Han bør slutte å forkynne. Han er ikke noe eksempel eller et forbilde for noen.

  Det er merkelig stille om denne saken rundt om på kristne blogger. I stedet er de som vanlig opptatt av homofilidiskusjonene sine. Som om frivillig kjærlighet var det største problem i verden. Kanskje er det fordi de ikke klarer å skille homofili og pedofili? Det har iallefall vist seg før. De klarer ikke å skille frivillig kjærlighet og overgrep. Mange gjør ikke det.

  Er det slik å forstå at de mener pastoren fortjener støtte, slik hans menighet mener det er riktig?

 12. Jeg synes at dagens ordskifte på en annen blogg demonstrerer med all mulig tydelighet hvilket potensial for overgrep som ligger i fundamentalistisk kristendom. De viktigste instrumentene er:

  1) En total blindhet for andres perspektiv.
  2) Et totalt fravær av evnen til selvkritikk.
  3) Et selvfølgelig forhold til egen autoritet.

  Så når en pinsepastor begår overgrep mot barn, er det selvsagt først og fremst personens eget ansvar. Men overgrepet gjøres mulig og legitimeres av sammenhengen han inngår i. Men det vises ingen evne eller vilje til å granske bristene i det religiøse systemet.

  Derfor er også den påtatte indignasjonen og de voldsomme utfallene mot den aktuelle pinsepastoren å betrakte som krokodilletårer.

 13. Er veldig enig med deg Teo & Tao. Som sagt finnes det mange slags overgrep – og mange av dem gjøres i Gudsnavnet. Bloggeieren du nevner gjør etter min mening en del overgrep selv som han også burde ta konsekvensene av. Og som sex-overgriperen ser han ikke selv at han gjør overgrepene. Og en ting til; det er han som skal bestemme om det er overgrep eller ikke – også i tråd med sex-overgriperen. Begge legger de skylden på Gud.

 14. Det er en annen interessant greie her. Det vises til «bloggregler». En av dem er at det ikke tillates ryktespredning.

  Ikke desto mindre framsetter bloggeieren påstander om hvem som kastet eggene i Lillesand. Med den største selvfølgelighet.

  Hvis ikke bloggeieren har klare bevis å vise til, handler det rett og slett om ryktespredning.

 15. Hehe.. Det finnes jo ikke noen bloggregler der. Men de gjelder plutselig når noen er uenig med Hansen selv. Ryktespredning, outing, baktaling og løgner er jo nesten dagligdags der i gården. Og han stenger gjerne folk ute fra bloggen så han får holde på i fred med svertingen sin. Overgrep? joda og han har selvfølgelig Guden sin med på laget. Misbrukt til det ytterste.

  Dette jeg skriver er dog ikke et rykte – men selvopplevd.

  Men jeg kan godt dele et rykte jeg også. Hansen står selv bak mange av de anonyme kommentarene der inne. Det er et rykte jeg godt kan tro på-

 16. Jeg opplevde overgrep i Guds navn i barndom og oppvekst. I mitt tilfelle var religionen helt klart medvirkende årsak. Den lå i en ekstrem seksualfiendtlighet, som slo over i sin motsetning.

  Overgrep i Guds navn er klart mer skadelig enn andre overgrep. Et kristent barn blir virkelig alene i universet når det tror at Gud vil overgrepene (samtidig som Han fordømmer barnet for det).

 17. Det er mennesker som hevder de sitter med fasiter og sannheter som utnytter sin stilling på det mest simpleste og groveste. De er så ynkelige at de må skylde på en Gud for gjerningene sine. Etterpå skryter de av at Gud er stor. Og med det misbruker de ikke bare mennesker rundt seg men også den Gud de mener de tror på. De legger skylden og ansvaret over på en Gud. Simpelt.

  Det finnes så mangt et overgrep gjort i navnet til Gud. Å i det hele tatt hevde å sitte med en sannhet er et overgrep etter min mening – derav mener jeg også at misjon i mange tilfeller er overgrep.

  Det er fryktelig trist at du har opplevd dette Sigrun. Jeg håper du er sterk nok til å snu opplevelsene til å virke bra for deg og alle rundt deg. Slik kan selv dårlige erfaringer bli til noe godt. Takk for at du deler med oss og takk for at du er den du er.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s