Dødsstraff for homofile – eller ikke?


I november i fjor ba Islamsk Råd Norge det europeiske fatwarådet om hjelp til å avgjøre hvilke holdninger norske muslimer skal ha til homofile.

Fatwarådet, som behandler prinsipielle tros- og tolkningsspørsmål for muslimer i Europa, hadde sitt årlige møte for snart tre uker siden i Paris, men spørsmålet ble ikke tatt opp, skriver Dagsavisen.

les mer i Dagsavisen

Dagsavisen spør:

– Hvorfor kan ikke Islamsk Råd svare på om det er for eller imot dødsstraff for homofile uten hjelp fra fatwarådet?

– Det er veldig viktig at vi har det europeiske rådet for fatwa med oss i så vanskelige saker. Jeg er ikke for dødsstraff, men det finnes tekster i islam som enkelte tolker og forstår på forskjellige måter, så derfor trenger vi autoritetens beslutning for å ta et klart standpunkt, svarer Kobilica, leder for Islamsk Råd her i Norge.

[…] .. men det finnes tekster i islam som enkelte tolker og forstår på forskjellige måter… Det samme gjelder vel for de kristne skulle man tro. Iallefall de som kaller seg bibeltro. Ja for står det ikke også i bibelen at vi skal steines, drepes og at vi iallefall må dø – fordi handlingen (det de kristne kaller homofil praksis) er så avskyelig og pervers?

Jeg spør: Er det slik at bibeltro kristne heller ikke tør å vedkjenne at de egentlig er for dødstraff for homofile? Jeg har spurt en gang før om de mener at homofili fortsatt burde være forbudt, slik det var for bare 35 år siden – men jeg får aldri noe svar? Det er vel ikke tvil om hva som står i bibelen om dette. Kan noen oppklare dette for meg?

 

Sara Azmeh Rasmussen og Kaltham Alexander Lie synes det er uholdbart at Islamsk Råd ikke er mer engasjert i debatten om homofili, og mener de skyver problemene over på det europeiske fatwarådet. Foto: Luca Kleve-Ruud

Reklamer

30 Svar til “Dødsstraff for homofile – eller ikke?

 1. Når kristenfundamentalister ikke svarer klart på dette, er det fordi også de er påvirket av den humanismen de liker å kalle satans verk.

  Denne innflytelsen mangler i islam, og der ligger stort sett hele forskjellen på de to religionene.

  Begge kan inspirere mennesker til å strekke seg guddommelig langt ut over egeninteresse og smålighet, og begge kan brukes til å legitimere drap, undertrykkelse og krenkelser.

 2. Jeg blir oppgitt..

  Det Gamle Testamentet gir mange grunner for at mennesket ikke fortjener å leve. Mennesket er ondt, og gjør mye vondt. Dreper, promiskuøs sex, lyger, baksnakker.

  Det nye testamentet preker mot dødsstraff og for kjærlighet. Gud har forsont seg med mennesket. Han elsker det på tross av, ikke på grunn av. Dermed får alle mennesker like mye verd. Likeverd.

  Med islam, koranen og sharia blir ting snudd på hodet igjen. Muhammed plyndrer og dreper. Og Sharia åpner for en islamisering. Det vil si en ytterst usunn sammenblanding av politikk og religion (noe som selvsagt også har vært tilfelle i Kristendommens historie, men forskjellen er at Bibelen ikke åpner for dette)

  Og Islamsk Råd velger å være «bokstavtro» fremfor hjertetro.

  DET BURDE IKKE VÆRE VANSKELIG I DET HELE TATT:
  Dødsstraff er feil. Uansett. At Islamsk Råd er usikker, er helt ubegripelig.

 3. Den slags «usikkerhet» som du snakker om, Tankekorset, kommer når man tillater religiøse tekster og lover å bety mer enn hensynet til mennesker.

  Det problemet sliter kristendommen med også, er jeg redd.

 4. Nei, Kjellemann. Det tror jeg ikke at de er. Mitt inntrykk er heller at det er minst like mye dobbeltmoral og skinnhellighet blant muslimer som blant kristne.

  Men det er klart, når man tror at selve eksistensen kan defineres inn i firkanta moralregler, dannes det straks et marked for oppfinnsomme smutthull.

  Som for eksempel de muslimske restauranteierne sør i Thailand som leier ut et hjørne av tomta hvor buddhistene kan drive bar. Kundene bestiller maten av muslimen og drikkevarene av buddhisten. Muslimen tjener derfor penger på alkoholomsetningen bare indirekte, gjennom leieinntektene fra baren.

  Og det pussige er at de åpenbart må tro at Allah/Gud lar seg lure.

 5. Dere forenkler sånn her…
  kristne og muslimer er individer. Det finnes kristne med onde hjerter og muslimer med gode hjerter. Og omvendt.

  Kristne kan være noen rasshøl, selv om Kristendommen handler utelukkende om kjærlighet.

  Gode mennesker vet dette Kjellemann skriver om er galskap. Islamsk Råd er med andre ord ikke en god organisasjon. For å si det på en pen måte..

 6. Nei, Tankekorset. Kristendommen handler ikke «utelukkende om kjærlighet». Det er ønsketenkning. Kristendommen handler blant annet om å sortere mennesker, om å kontrollere dem og om å legge byrder på menneskers liv.

  Jeg er enig i at individer er individer og folk er folk. Men den vakreste indiviualiteten kommer gjerne til uttrykk når enkeltmennesket trosser sine religiøse systemer, ikke når de følger dem.

 7. Du skriver:

  «Kristendommen handler blant annet om å sortere mennesker, om å kontrollere dem og om å legge byrder på menneskers liv.»

  Det er tull. Men det virker som om du tenker på «religiøst system» som kontrollerer mennesker når du tenker på ordet «kristendommen». Når jeg tenker på ordet «kristendommen» så tenker jeg på Jesus. Ergo snakker vi gjerne rundt hverandre her.

  Jesus sorterer ikke mennesker.
  Han kontrollerer dem ikke.
  Og han legger heller ikke byrder på oss.

  Snarere tvert i mot.
  I hans øyne er alle like mye verdt.
  Han tvinger ALDRI noen til å følge ham.
  Og han er der for oss med trøst, og elsker oss.

  Religiøse systemer kan være svært destruktive..de er det viktig å kritisere. Kristendommen derimot, selvsagt ikke. Men en del tolkninger trenger i høyeste grad kritikk. Så enig med deg i det siste du skriver:

  «Men den vakreste indiviualiteten kommer gjerne til uttrykk når enkeltmennesket trosser sine religiøse systemer, ikke når de følger dem.»

 8. Ja for står det ikke også i bibelen at vi skal steines, drepes og at vi iallefall må dø

  dette er den gamle pakt, skrevet til isralittene, det fantes ikke kristne på den tiden.

  Den nye pakt (NT) henstiller nok ikke hverken steining eller annet utøy mot homofile.

  Faktisk nevner Jesus noe om at de som griper til sverd skal dø for sverd.

  Er det slik at bibeltro kristne heller ikke tør å vedkjenne at de egentlig er for dødstraff for homofile?

  Jeg nekter å tro at noen som helst kristne er for dødstraff for homofile. Det tror jeg neppe du tror heller.

  Jeg har spurt en gang før om de mener at homofili fortsatt burde være forbudt, slik det var for bare 35 år siden – men jeg får aldri noe svar?

  Det er det sikkert mange kristne som mener.

  De har imidlertid ikke fått med seg at du har fått samme bibelske råderett over egen kropp som jeg har fått.

  Gud har gitt oss fri vilje, (over oss selv) Jeg vil ikke begrense din Gudegitte gave.

  Men nå er jo kristne over langen (og KRF spesiellt) kontroll frikere som vet det beste for oss alle, så jeg er jo ikke overrasket.

 9. Det nye testamentet preker mot dødsstraff og for kjærlighet.

  Jesus gjør imidlertid det, jeg minnes vagt at Paulus åpner opp for dødstraff imidlertid (men jeg kan jo huske feil)

 10. Tankekorset, hvis du mener at det er et uoverkommelig motsetningsforhold mellom Jesu liv, lære, tenkning og praksis og den religionen vi i dag kjenner som kristendom, er jeg helt og holdent enig med deg.

  Selv om det i virkeligheten dreier seg om flere religioner, flere kristendommer.

  Olec, når du så lettvint plasserer steiningspåbudene i den gamle pakt, mener du virkelig at dødsstraff for utroskap eller ulydighet mot foreldrene er eller har vært et uttrykk for Guds vilje når det gjelder jøder?

  Gud blir da virkelig ikke mer sympatisk av at kristne skal få slippe å bli steinet.

 11. Olec, når du så lettvint plasserer steiningspåbudene i den gamle pakt, mener du virkelig at dødsstraff for utroskap eller ulydighet mot foreldrene er eller har vært et uttrykk for Guds vilje når det gjelder jøder?

  Skal du vandre 40 år i ørkenen kreves det litt kustus.

  Gud blir da virkelig ikke mer sympatisk av at kristne skal få slippe å bli steinet.

  Dette kjenner du jo svaret på selv, så hvorfor spørre meg?

  Som adventist (er du det ennå?) hadde dere jo full fart i å holde hellig dagen hellig.

  og hvor får du det fra at Gud bare skal være «sympatisk»?

  (hva du nå legger i det?)

  Gud er rettferdig! og nå som Gud har forsonet verden med seg selv i Kristi offer blir det neppe bruk for steiner.

 12. Jeg har aldri vært adventist, Olec. Du blander meg antakelig med noen andre.

  Gud er rettferdig, påstår du. Er det rettferdig – eller har det noen gang vært rettferdig – å steine jødiske kvinner dersom de ikke kan bevise at de var jomfruer da de giftet seg? (5. Mos. 22, 20-21)

 13. Teo og Tao, du skriver:

  «Selv om det i virkeligheten dreier seg om flere religioner, flere kristendommer.»

  Ja, det er helt sant. Det er mye vranglære og på samme tid firkantethet. Det er vi nok ikke uenige om.

 14. Ja, men vranglære i forhold til hva, Tankekorset? Ifølge kirkens dogmer og autoriteter er det jeg som står for vranglæren. Ikke de.

  Hvem definerer hva som er rett lære?

 15. Til Teo&Tao: Helt grunnleggende tradisjonelle kristne dogmer anser jeg som riktig lære. Treenigheten, syndefallet, korsfestelsen, Jesu guddom osv. Når et menneske blir frelst, vet det at det er frelst og tror på disse tingene. Tolkningen derimot kan være svært forskjelig.

  Ut over dette er det også mye som kan og bør være gjenstand for diskusjon. Hjerteforholdet er viktigst ovenfor Gud, tenker jeg. Det står det også en del om i Bibelen. Og det står også advarsler til mennesker som har blitt frelst, men har valgt å gjøre ondhjertede ting.

  Det jeg personlig synes at en del kristne burde kritiseres for, er at de gjør det for enkelt i forhold til forkynningen. De sier: «Du blir frelst, og da tilhører du Gud for alltid».

  Hva med de som ikke blir frelst? Bibelen taler lite om det, men det står noe om at de blir dømt etter sine egne hjerter. Ingen har rett til å dømme hvem som går hvor.

  Og det er ingen garanti som skal gjøre oss så naive og tro at vi kan oppføre oss som verdens største drittsekker fordi vi er «frelst uansett». En slik form for «kristendom» har jeg fått lite til overs for. Jeg kjenner noen som tror på dette, og det mener jeg ikke er «full nådelære» som de hevder.

  De er inspirert av tankegods fra nyreligiøsitet, der man blant annet skiller sterkt mellom det fysiske og det åndelige. Er legemet ondt, men ånden helt ren, spiller det visstnok ingen rolle hva vi enn gjør i dette livet siden vi er frikjøpt. Sånn sett kan man nesten si at en slik kristendomsform er verre enn gnostisisme der man snakker om å «frigjøre sjelen fra kroppen gjennom innsikt og kunnskap».

  Det som jeg mener ER kristendom riktignok, er at vi har en faderlig Gud som elsker oss og som vil ha et inderlig og nært forhold til oss uansett hva galt vi gjør. Poenget er at vi må holde oss åpen for ham. Ikke alle orker dette. De faller i fra fordi de fordømmer seg selv. Noe Gud har lovet at han ikke gjør, om vi er åpen for ham.

  Det vil si at vi er oppriktige, erkjenner at vi har våre svakheter osv. Jeg kan gjerne se veldig ned på meg selv, men det gjør ikke Gud. Av og til har jeg oppført meg som en drittsekk. Jeg har angret så mye at jeg såvidt har turd å be. Men etterpå har det føltes godt, og jeg har følt meg dum. «Åh herlighet, Selvsagt ønsker Gud at jeg skal be uansett». Det er jo nemlig Djevelens ønske at mennesket skal dømme seg selv nord og ned. Ikke Gud.

  Vi skal ikke leve et traust kristent liv. Det er nok et spark i ansiktet på dem som mener det, fra min side (billedlig ment altså 😉 ) Vi skal ha en glede over og trygghet i at vi har en Gud som tenker på oss, og kan være til trøst. En Gud vi kan lære oss å bli takknemlig for at vi har. Gjennom glede men også lidelser.

  Karismatiske bevegelser har en tendens til å preke «herlighetsteologi» eller «fremgangsteologi», der man galant fortrenger negative opplevelser og/eller ser på dem som «bevis» for at en ikke er en god nok kristen. En slik overpositiv tenkning slæsh karma-tankegang har ikke preget kristendomsforkynnelsen i det hele tatt før de siste 100 årene eller så. Det er vranglære, og kommer fra østlig religiøsitet.

  Kristne og/eller godhjertede mennesker generelt har opplevd mye dritt. Bibelen lover overhodet ikke at vi får det kjempebra om vi blir frelst. Bibelen lover frelse, den. Det er som i sangen «Eg ser» av Bjørn Eidsvåg:

  Eg ser at du er redd
  Men eg kan ikke gå
  i døden for deg
  Du må smaka han sjøl
  Men eg gjør død til liv for deg
  Eg gjør død til liv for deg
  Har gjort død til liv for deg

  Jeg vet Kjellemann hadde en kristen bestemor. Selv om han har opplevd mye dritt fra kristne, så vet jeg at han kan tenke på henne og få glimt av god kristendomsutøvelse i praksis.

  Alle mennesker er individer. Vi velger å la oss bli indoktrinert galant, eller vi tenker igjennom ting. Alle er på en eller annen måte barn av sin tid. Noen tar religiøse holdninger for gitt fra sin familie eller sitt religiøse fellesskap. Det trenger ikke å bety at holdningene er sanne i det hele tatt.

  Det er ingen garanti for at et menneske er godt i hjertet fordi det har vokst opp med en kristelig oppdragelse. Hjertet vårt viser hvem vi er. Det er der Gud ser, tror jeg. Inn i det dypeste, hvor ingen vitenskap kan nå, og ingen andre mennesker kan se.

  Vi har så lett for å anta hva som er motivene til andre…
  Meg selv inkludert. Ofte tar vi feil. Det betyr ikke at vi skal unnskylde regelrett ondskap. F.eks dødsstraff av homofile. At kristne har vært for dette, viser bare den psykopatien som feil utøvelse av religion kan utøve. Mange individer gikk sammen og gikk inn for å bruke en religiøs begrunnelse.

  Jesus Kristus derimot gikk aldri inn for dette. Han var tydeligvis lite glad i krig og drap. Ikke fordi mennesker ikke fortjente å bli drept osv nødvendig (se bare på Det gamle testamentet), men fordi ingen mennesker har rett til å ta liv.

  Gandalf i Ringenes Herre sa en gang noe jeg synes var veldig treffende sagt:

  «Many that live deserve death. And some die that deserve life. Can you give it to them? Then be not too eager to deal out death in the name of justice, fearing for your own safety. Even the wise cannot see all ends.»

 16. Martin, verken treenigheten eller Jesu guddommelighet er dogmer som finner dekning i bibelske tekster. Tvert om, dette er tankegods som er utviklet av kirkefedre som forsynte seg minst like mye av Platon som av Jesus og Paulus.

  Når du gjør begrepet «kristendom» avhengig av tilslutning til bestemte dogmer og læresetninger, legger du opp til en overflatisk tro – hvor man skaper en illusjon om at det guddommelige kan formuleres i ord.

  Ellers begriper jeg ikke hvem du mener «fortjener å dø». Nygifte kvinner som ikke kan dokumentere sin egen «uskyld»?

 17. Og en ting til: At kristne og muslimer vil myrde homofile, handler ikke om psykopati. Det handler om religion. Bristen ligger også i dogmatikken, ikke bare i individet.

  Det første du må gjøre, er å innse at kristendommen ikke er en fullkomment god religion. Man kan utmerket godt utøve den dogmatisk korrekt og likevel ende i den rene ondskap.

 18. Applaus i respekt til Martin. Her sto det mye bra som jeg kunne kjenne meg igjen i – enda jeg ikke tør kalle meg kristen. Jeg må bare si det Martin – du har utviklet deg masse. Det har du gjort så å si uansett. Jeg vil si du har utviklet deg den rette veien, noen vil vel si at det er den gale veien – sånn «kristent» sett.

  Jeg må spørre: Det karismatiske er på en måte moderne kristendom? Hvorfor er det da at det oppleves som at det er der man finner de mest «bilbeltroende»?

  Jeg glemmer aldri en gang pastor Torp sa til meg at å drive innsamling for sultende og fattige var gammeldags.. Tror disse ordene er nettopp det jeg synes er mest meningsløst av det jeg har hørt fra de jeg kaller «såkallte kristne og bibeltro». Men det er vel det som er moderne kristendom da. Rart at jeg som ikke-kristen mener at det å være noe for våre medmennesker MER enn å dømme våre medmennesker må være det grunnleggende, urkristendommen og det som er mening med all religion. Og for å kunne hjelpe andre må man først ha hjulpet seg selv. Det jeg kaller positiv egoisme.

  Jeg vil heller si at den «moderne religionen» er blitt misbrukt så til de grader for å få makt for enkeltpersoner og grupper. Det er tråkket over mange lik for at noen skal få en slik makt. Ofte er det skjulte agendaer og juks og fanteri. Og ofte er juksemakeren den som hevder seg best kristen og bibeltro som kan vise frem «mest gull på kroppen». Visjon Norge med Hanevold i spissen setter seg til stadighet i mediaenes søkelys fordi det er mistanker rettet mot dem. Jeg tror aldri slike mistanker kommer av seg selv, ut av intet. Taperne blir ofte de som kanskje allerede står med problemer oppover ørene, enten økonomisk , familiemessig eller helsemessig. De blir lovet det problemfrie hverdager – mer problemfrie jo mer penger de gir… Gjennomskuelig for de aller fleste – men ofte ikke for de «gode kristne» som forsvarer «troen». Selvfølgelig skjer det sikkert mye bra – men det må det jo også gjøre, ellers ville jo ALLE sett hvor gjennomskuelig det er. Hvem spør hva Hanevold gir til de fattige? Med hans rikdom burde han gi masser!

  Min bestemor ga til de fattige av det lille hun hadde. Hun sparte ikke til oss som hun visste hadde nok fra før. Synd at det ikke blir moderne igjen..

 19. DAGSAVISEN: «Huitfeldt refser Islamsk råd»

  Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener det er uakseptabelt at ikke Islamsk Råd vil ta avstand fra dødsstraff for homofile.Stortingsrepresentant Thomas Breen (Ap) krever at staten stopper all økonomisk støtte umiddelbart. Islamsk Råd får en halv million kroner årlig.

  les mer her: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article362917.ece

 20. Ja, i den «gudløse», «antikristne» og rødgrønne regjeringen har man altså moralske ryggmargsreflekser.

  Fra kristenfolk – som stadig gnåler om at de elsker synderen men hater synden – er det taust.

 21. Hehe.

  Jeg har sett at en viss kristenblogger jeg kjenner har lest dette – og misforstått det, selvsagt.

  Og det til tross for at denne personen har avlagt et offentlig løfte INNFOR GUD om at han aldri skal bruke tid på å lese blogger som denne.

  Fromt.

 22. Ivar: Er han enda innom og leser på min djevelske blogg? Jeg må nesten gå inn å kikke hva han nå har skrevet om meg.. Ja, for jeg skjønner godt hvem du mener. Kanskje han savner oppmerksomheten jeg ga han? «gå inn og kikke»–

 23. Morsomt Ivar 😉 Og jeg kan fortelle deg at nå må ikke kommentarene lenger godkjennes heller. Det forandrer seg fort der på bloggen – eller skal man heller si at: Alt er som før! ;-))

 24. Jeg ønsket han nå iallefall god bedring etter operasjonen og det mener jeg virkelig. Men det kan jo hende at også denne meldingen ender med at jeg ikke tror han er syk. Som kjent kan det vingle veldig med dette mennesket.

  Jeg er bare en ynkelig syndig homofil og han er pastor må vite – hva har jeg å stille opp med?

  Og sorry for at jeg virker en smule irritert. Jeg har blitt anklaget for ikke å la dette mennesket være i fred. Jeg ber leserne lese dette innlegget og se om det på noen måte kan kobles til Bjørn O Hansen. Når han får være i fred ser det ut til at han higer etter oppmerksomheten min igjen.

  Patetisk. Men beviselig enda en gang.

 25. Du vet, på den aktuelle bloggen er det kommentatorer som jubler og lovpriser Herren for at det angivelig «bare finnes en eneste vei til frelse og himmelen».

  Med andre ord: Alle andre enn oss og dem som tror som oss skal brenne evig i helvete.

  Ikke bare tror de dette er sant, DE SYNES DET ER HELT FANTASTISK OGSÅ!

  Sjuke, onde jævler.

 26. Ja, sykt er det iallefall. Det er mange vitner på alle de gangene dette mennesket mener at jeg nærmest har forfulgt ham og ikke latt ham i fred. Når jeg så holder meg borte fra bloggen hans leeenge så begynner han plutselig å skrive om meg, selvfølgelig på den mest simple måte uten å bruke navn – og som vanlig fullstendig misforstått. Ja jeg har ikke engang hatt vedkommende i tankene.

  Jeg kjenner knapt nok en større løgner enn Bjørn O Hansen. Jeg håper en dag at flere finner ut av det, slik jeg har gjort. Men som sagt før – jeg har ikke noe å stille opp med, for en pastor er visst kvalitetssikret i navnet. Og en hatet homo blir for ever hatet i blant disse miljøene.

  Det er forresten helt greit. Men ja, sjuke, onde jævler er vel ganske så passende – og helt grei benevnelse så lenge de selv er så løsslupne med å bruke ordene om andre.

 27. Kan du kanskje forklare litt bedre hvorfor du mener det bør være dødstraff for homofilie Sienna? Hvem andre fortjener dødsstraff feks? Hvilken annen «synd» eller forbrytelse mener du er likestillt med at to av samme kjønn elsker hverandre og som gjør at du mener de fortjener å dø?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s