Et stort JA! – til ny religionsnøytral formålsparagraf i skole og barnehage!


En gladnyhet i dag: Regjeringens forslag til religionsnøytral formålsparagraf for barnehage og skole.

Forslaget kommer fra Bostad-utvalget som har en bred sammensetning og består av representanter fra utdanning, tros- og livssynssamfunn, minoriteter, menneskerettsmiljøer og av personer som har engasjert seg i verdispørsmål.

Forslag til nytt formål for barnehagen – Ot.prp. nr. 47 (2007-2008) 

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Forslag til nytt formål for opplæringen – Ot.prp. nr. 46 (2007-2008)

Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet og på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religionar og livssyn og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Skolen skal samarbeide med heimen.

Jeg er enig med Human-Etisk Forbund at man godt kunne latt være å nevne spesielle livssyn i formuleringene:

Menneskerettighetene er i dag uttrykk for de mest universelle fellesverdier vi har, mener forbundet. Regjeringens forslag tilfredsstiller ikke kravene til universalitet fullt ut. Der henvises det til kristen og humanistisk tradisjon, dernest til ulike religioner og livssyn og til slutt til menneskerettighetene. (Human-Etisk Forbund)

MEN – Jeg mener allikevel at dette er et ja til mangfoldet og et nei til diskriminering!

Reklamer

4 Svar til “Et stort JA! – til ny religionsnøytral formålsparagraf i skole og barnehage!

  1. Trond: Jeg har stor tro på at ved å lære av hverandre og OM hverandre, så vil det bli lettere å respektere hverandre også. Det minsker fordommene. Det gjelde seg både kulturer og tro.

  2. Hei!

    Vil bare gi det et vennlig klapp på skulderen. Du fortjener kongens fortjenestemedalje i gull for innsatsen du gjør i forbindelse med denne og andre blogger. Ta vare på deg selv!

  3. Line: Neste gang vil jeg ha klem! ;-))

    Tusen takk for godord – ikke for mange av dem i det siste.

    Vi må ta vare på hverandre. 😉

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s