Om overgrep og lommemenn


 Mange følelser blir satt i sving i slike saker som dette. Vi blir sinna fordi det oppleves så urettferdig for de som er ofre – og særlig når ofrene er forsvarsløse barn. Jeg tenker bare at vi må prøve å forstå at overgriperen også er et menneske og som selv kan ha vært et offer. Vi kjenner ikke alltid HELE historien. Dessuten er det er mange «lommemenn» der ute og mange typer overgrep. Overgripere mangler ofte det vi kaller anstendighet – Det gjelder også ofte oss som dømmer…

Jeg har som alle andre fulgt med i debatten om lommemannen og den opphausingen og «hatet» til denne mannen som i 30 år har overgrepet seg mot barn. Jeg synes det er et alvorlig overgrep fordi det er rettet mot forsvarsløse barn som ikke har samme evne eller mulighet til å forsvare seg og «ta igjen» slik vi voksne kan. Å gradere overgrep ER egentlig ikke diskuterbart fordi «lommemenner» ikke vet på forhånd hva slags skade han eventuellt påfører barnet med de handlingene han gjør. Seksuallivet til barn er deres eget og voksne har ingenting med det å gjøre. Jeg merker når jeg skriver at det er veldig vanskelig å skrive om dette. Det er så lett å misforstå. Jeg gjør meg noen tanker bare og ønsker å dele det jeg tenker.

Jeg kallte det innledningsvis for […] «den opphausingen og «hatet» til denne mannen […] Jeg forsvarer ikke det denne mannen har gjort. Men det ER ting ved denne saken som jeg synes det er grunn til å tenke over. I dag hørte jeg på tv dette ordet ANSTENDIGHET brukt igjen. Vi må beholde og ha anstendighet og ikke uten forbehold dømme en sak eller en person som ikke er dømt eller som vi kjenner historien til. Vet at mange vil svare: det er han (lommemannen) som burde ha anstendighet å ikke tukle med forsvarsløse barn. Jeg er enig – men da må ikke vi synke ned på hans nivå.

– kanskje bør vi tenke på hva denne mannen selv har opplevd i sitt liv. Hva er grunnen til at han er blitt en «overgriper»? Kan det hende at han selv har vært utsatt for lignende i sin barndom? En sexolog (husker ikke navnet), sa på tv at mange overgripere selv har vært utsatt for overgrep i barndommen.

– hvor mange andre lommemenn finnes det der ute? Nå sitter mennesker og hater denne personen og ønsker han MINST 21 år straff – samtidig er det sikkert 1000vis av andre lommemenner, incestovergripere, voldsovergripere, mobbere, rusede foreldre, religiøse overgrep, foreldre med psykiske probemer osv osv, som også overgriper seg på barn.

Jeg mener hvor er fokuset vårt ellers i året når vi ikke har konkrete saker/personer å henge hatet vårt på?

Jeg vil bare stille spørsmål også ved hvor går grensen for hva som er overgrep? Hva er et overgrep og er overgrep-begrepet bare knyttet til det seksuelle?

Jeg vil si at overgrep er når noen utsetter deg for ting mot din vilje. Den som blir overgrepet opplever dette som en slags tvang, uforskyldt, urettferdig og det k a n skade oss mentalt. Fra overgriperens side tenker jeg at det er først og fremst en veldig egoistisk handling, en selvtilfredsstillelse (ikke nødvendigvis seksuellt), enten det nå behager seksuellt eller det fører til en forfremmelse for deg selv i jobben.

Det finnes mange typer overgrep mener jeg. Det finnes mange «lommemenn» der ute. Ikke alle overgrep kan knyttes til det seksuelle. Drap er også overgrep. Forskjellsbehandlinger kan være overgrep. Mobbing er overgrep. Makt er overgrep. Vold er overgrep. Sjalusi kan være overgrep.

– På skolen finnes det lærere og medelever som mobber

– På jobben finnes det kollegaer og sjefer som mobber eller forskjellsbehandler eller «tråkker over andre» for å komme opp og frem.

Hvordan overgrep oppleves og skader mennesker varierer sikkert individuellt. Det kan være skader som ikke vises med det samme men som kan komme i senere perioder i livet. ALLE overgrep er alvorlige – eller må taes alvorlig. Når noen føler seg misbrukt eller «overgrepet» så må vi lytte til vedkommende, være der for dem, lytte og foreta oss noe. I verste fall hjelpe å anmelde i minste fall tilby oss å hjelpe.

Jeg har selv en barndom/ungdom hvor jeg har vært utsatt for en rekke overgrep – dog ikke seksuelle. Men voldelig mobbing, sjikane, løgner og sladder. Ikke minst utestengelse. Jeg kaller det at jeg ble «kjeppjaget» ut av hjembygda fordi jeg var homofil. Jeg kunne ikke bo der lenger pga mobbing og sjikane. Veldig mange homofile opplever overgrep til og med fra egen familie. Jeg mener at når en far, mor, søsken eller nær familie eller venner støter vekk et menneske fordi det har en annen legning er et overgrep. Noen skades for livet – noen orker ikke å leve og tar sitt eget liv.

Jeg vil ogå si at mye av den kristne fordømmingen av homofili, er rene overgrep. I det hele tatt er kristendommen godt kjent for sine overgrep i Gudsnavnet. Ikke bare overfor homofile men mange «svake» har oppsøkt kirken og følt overgrep med trusler om helvete hvis de ikke omvender seg osv. Det alvorlige når det gjelder slike overgrep er at vi vet det skjer veldig mange – hele tiden – men det vi gjør da er å riste på hodet og tenker » disse forferdelige kristne». Ingen snakker om 21 års straffer da – selv om skadene og antallet ofre kan være hundre ganger flere enn skadene lommemannen har påført andre. Jeg har mange ganger spurt meg selv hva kristne fundamentalister har opplevd i livet sitt som kan gå rundt å kalle andres liv for kreftsvulster, djevelens verk osv osv. De «tukler» med livet mitt med slike uttalelser – det har skadet meg og det skader sikkert tusenvis av andre.

Jeg vet jeg setter meg selv til «hugg» nå. Jeg kjenner at jeg er livredd for å bli misforstått. Jeg håper dere forstår meg riktig. Jeg er imot ALLE overgrep. Jeg støtter overhode ikke lommemannen. Jeg tror jeg kan si at jeg forstår Staff litt i det han sier. Jeg er bare ikke enig i at overgrep – og uansett ikke mot barn – er en filleting. Om det er straff eller hjelp denne «lommemannen» trenger skal ikke jeg uttale meg om. Jeg prøver bare å si at vi kanskje skal være forsiktige med å dømme – iallefall før han har fått en mulighet til å forsvare seg og har blitt dømt den riktige veien.

Reklamer

5 Svar til “Om overgrep og lommemenn

 1. Du balanserer dette godt, Kjell Morten. Skal man vurdere etter stemningsleiet, høres det ut som om Lommemannen er en seriemorder. Svært få forsøker å se mennesket bak sensasjonen.

  Jeg synes det er et paradoks at mediene lager «helter» av NOKAS-ranere/drapsmenn med hjemme-hos-reportasjer som om de var helt alminnelige kjendiser (det samme med de orderuddømte), samtidig som man bygger opp denne totale demoniseringen av en sedelighetsforbryter som Lommemannen.

  Jeg tror det var noe av dette Staff prøvde å si noe om, men som kom så skakt ut.

  Thore Langfeldt – sexologen – sier at denne typen overgripere er et produkt av fortrengt homofili. I en viss forstand kan man derfor si at det er de homofobe – innenfor og utenfor kjerka – som har skapt fenomenet.

  Så når f.eks. Jan-Aage Torp snakker varmt om at vi må arbeide mot seksuelle overgrep mot barn, låter det i beste fall hult.

 2. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har kommet med et hefte/bok som heter «Hva kan kirken gjøre? Nye perspektiver på overgrepsproblematikken».

  For å si det rett ut: Det er det beste stykke teologi forfattet av Den norske kirke jeg har lest!! Den fortjener å leses av langt flere enn oss som jobber i kirka. Et eksempel på at menneskers erfaringer alltid må komme først når vi utformer vår teologi.

  Les den!!!

 3. Hei, fin post synes jeg.

  «Hva er grunnen til at han er blitt en “overgriper”? Kan det hende at han selv har vært utsatt for lignende i sin barndom?»

  Nå påstår jo Staff at «gutter tåler sånt», så da kan han vel ikke akkurat komme trekkende med dette som et forsvar i retten.

 4. Det finnes mennesker som ikke klarer å nevne homofili uten også å nevne pedofili. De er bekymret for hvor grensene til slutt vil gå. Jeg må si jeg er bekymret for DEM – for at et vanlig intelligent menneske ikke klarer å forstå forskjellen på kjærlighet og overgrep, er veldig bekymringsfullt.

  Som jeg skrev om ble jeg veldig mye mobbet som ung. Mobbing anser jeg som overgrep – og jeg tror at mobbing kan føre til store problemer for menneker – ja til og med selvmord. Gjernings»mennene» blir aldri tatt. Ja, noen blir nesten sett på som helter! Kristenfundamentalister feks ser ikke selv at de mobber – og de har også sin fanskare. At denne fanskaren faktisk i mange tilfeller består av nynazister og andre ekstremister, ser ikke ut til å bry dem. Selv Bibelen og Koranen mobber, forskjellsbehandler, undertrykker og dreper. De åkallte bibel- og korantroende går fri – stort sett.

  Du gir et fint bilde på dette «meningsløse» Ivar. Du nevner NOKAS ranerne. Man kunne nevnt mange som har gjort sine overgrep til levebrød – altså som tjener penger på overgrepene ved å stå frem i «hjemme hos»-repotasjer eller skriver bøker om det. (orderud eks)

  Ellen: Det er kjempebra at Kirken tar fatt i dette. Kirken er ansvarlige for mange overgrep overfor m a n g e grupper. Ryktet til Kirken gjør at mange ikke TØR ta kontakt. Det er jeg overbevist om. Der har kirken en stor jobb å gjøre.

  Lothiane: Staff er ikke den som skal sette grensen for hva gutter skal tåle. Mennesker er ulike. Overgrep er nettopp så vanskelig fordi de oppleves så forskjellig. Kanskje er det hjelpen ofrene får etterpå som er avgjørende.

  Det er en vanskelig sak dette. Jeg ser at tidligere overgripere som har tatt sin straff ofte blir forfulgt kanskje hele resten av sitt liv. Vi leser om nabolag som henger opp advarende plakater om at det finnes en overgriper blant dem. Jeg forstår frykten og hatet men forstår det så heller ikke. Mange sier kanskje det er fordi jeg ikke har barn selv.

  Det er et hysteri også. Jeg kjenner mannlige barnehageansatte som ikke tør å tørke ungene i rompa etter dobesøk. Tenk om ungen kommer hjem og forteller at de har vondt i rompa. Jeg har selv jobbet i barnehage og kjenner igjen frykten.

 5. Jeg tenker slik om dette jeg.

  Staffs uttalelser om at media nærmest har bedrevet heksejakt på mannen er bare sprøyt. Jeg har lest om lommemannen både her og der og ingenting annet enn alimmenelige opplysninger har stått der. Det eneste jeg har reagert på er ordbruken «norges værste serieforbryter». Serieforbryter asossieres lett med seriemorder. Slik folk går inn og ut av fengsel så tror jeg neppe det er sant heller.

  Hatet som står skrevet om mannen rundt omkring opplever jeg som trist og noe som gjør at jeg priser meg lykkelig over at vi har ett rettssystem her i landet. For meg handler ikke en rettsak om å dømme ett menneske men å dømme en handling.

  Staff sin uttalelse om at dette ikke er skadelig er drøy. Vi kan ikke gradere skadevirkning ettersom alt er så individuelt hvordan den enkelte opplever dette. Staff sin påstand om at fokuset på saken er det som skader barna og ikke selve handlingen i seg selv opplever jeg som frekk. Hvem er det som har satt sinnene i kok her? Når det er sagt så syns jeg ordet anstendighet er viktig. Jeg har ingen tro på at det hjelper barna å fortelle de at det de har opplevd er det grusommste i hele verden. Jeg har heller tro på at barna selv skal få det rommet de trenger for å uttrykke hva dette egentlig har vært for dem personlig. Dette trenger man kvalifiserte mennesker til å gjøre.

  Vi kan ikke gradere skadevirkningene, men vi er nok nødt til i en juss sammenheng å gradere forbrytelser. Så rent jussteknisk vil jeg anta at det er en praksis på dette fra før av. Jeg går ut ifra at om du påtvinger et lite barn samleie så straffes det hardere enn «tukling i lommene». Så hva Staff vil med den uttalelsen forstår jeg ikke.

  Det eneste Staff gjør med sine utspill er å ta saken ut i noe som er helt meningsløst etter mitt syn. Det eneste jeg vil si meg ening i med Staff det er at det er viktig å passe på rettsikkerheten til denne mannen og selvfølgelig… han er ett menneske ikke ett uhyre.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s