MORAL!!


Et enkelt søk på Google og ordene Bibel og Helvete resulterte i at jeg kom over en blogg jeg knapt har sett maken til. Til alt overmål kalles bloggen for «MORAL». Jeg lurer på om det er noen kristne som synes han her overdriver litt….

Her er eksempler;

Store almektige Gud , la det regne svåvel og eld over Oslo, syndas pøl, og over  homoparaden til helga, slik du gjorde det over Sodoma og Gomora.Slik det stå skrive i bibelen. Lamslå alle homsar, blenda dei ved å ta synet frå dei, for ei stund ; slik Du gjorde med Paulus, slik at dei kan sjå si store synd og vende om i skam og anger. For berre Du Jesus er saninga og  vegen til frelse, Ammen.

Vi nermar oss tida for syndas parade i Oslo. Hudrevis av halvnakne menn og kvinner skal danse halvnakne rundt i hovudstaden, med med full økonomisk støtte frå kommunen. Så langt er forfallet komme, så grenselaust vulgært, så totalt utan skamvit. Men sanninga er, at det finest ingen som har ei homofil leggning. Alle som kjenner ein seksuell dragnad mot ein person av same kjønn, høyrer i røynda berre Satan si lokkande stemme inne i si eiga sjel. For Djevelen vill at vi menneske skal håne det venaste som Gud har skapt, som er ekteskapet mellom kvinne og mann. Og homoseksualitet er å håne Gud og vannære meneskekroppen. Men for all del, ikkje døm dei som lever i homofil synd, men be for dei slik at dei finn lyset som er Jesus Kristus vår alles frelsar.

Homofili og barn
Dei som lever i homoseksuel synd stiller stadig nye krav til dei som lever eit normalt liv slik Gud vil at mennesket skal leva , og no er det småbarna dei homofile vil ha. Dei homofile krev no å få høve til å adoptere små born. Dei er ikkje opptekne av  kva for grunnleggande behov småborna har i denne værda, nei ,omkvedet er heile tida at dei homofile har dei same rettane til å skaffe seg barn som dei  hetrofile har. Men kva med barna, som ikkje kan velje og som får øydelagd liva sine ved å vekse opp hoss to personar av same kjønn? Små barn har krav på foreldre, ei mor og ein far , som er i stand til å gi dei kjærleik og omsorg ,det er eit grunnleggande behov hoss små barn. Eit slikt behov kan ikkje homofile gi barna. Men nor det er sakt, skal det seiast, at det ikkje er folk som lever i homoseksuell synd vi som kristne skal døme eller hate. Vi skal hate synda og elske syndaren. Det å elske syndaren betyr at vi er vennlege mot dei , då kan Gud opne augo deira, slik at dei kan sjå lyset og verta frelste i Jesu Kristi blod, blodet som rann på golgatakrossen til soning for alle slags synder.

Dei unge vert leia på ville vegar i den offentlege skulen. Før borna vert kjønnsmodne,får dei opplæring i bruk av prevensjon, slik at dei fritt kan begynne å drive hor med jamaldrande, utan at det ubehagelege ordet graviditet kjem inn i biletet Borna vert oppmoda til å prøve ut sin eigen seksualitet, som det heiter, noko som også inkluderer homoseksualitet, om dette skulle falle i smak, for dei unge søkjande sjeler. Hor eller sex utanom ekteskapet er synd og utan tvil Satans verk. Dei unge får ikkje opplæring i sanninga som Gud har gjeve til oss menneske. Og sanninga er at det beste for oss menneske er å utleve seksualiteten innan råma av ekteskapet. Det kristelege ekteskapet er eit sakrament, eller ei heilag pakt mellom kvinna mannen og Gud, Berre døden kan gi ein av dei to høve til å gifte seg på ny, noko anna er bigami og synd..Men Djevelen vil ikkje at vi skal ha eit lukkeleg liv, difor er det viktig for han å forføre dei små, slik vi ser det i skulen i Noreg no i vår tid.

Og synda si frukt er sjukdom død og elende, og til sist eit æveleg opphald i Helvete. Fruktene av den syndige skulepolitikken som begynte på sekstitalet, haustar vi fruktene av no. Omlag halvparten av alle ekteskap går i oppløysing. Homoseksualiteten spreier seg som ein pest i befolkninga. Ein flora av kjønnssjukdomar spreier seg, Noreg er vorten det reine Sodoma, ein syndig pøl, der folk ikkje lenger eig skamvit, eller moralsk forstand. Men høyr alle som enno er vakne, vend om medan det enno er tid, for domedagen er nær. Og Kristus Jesus vil altid tilgi dei som vender seg til Han i bøn. Og til sist, ikkje la dykk lure av feige OG VEIKE PRESTAR, som med eit saligt smil om munnen forkjynner vranglæra om Jesus, og fører folket vill ut i homofil synd.

Synda er stor i vår tid, men lyset som kan forvandle syndarar er enno i værda, og lyset og håpet for oss alle er Jesus Kristus Guds son. Han kan drive ut dei demonane som styrer tankane til dei som lever i homofil synd og dei som lever saman i hor utan å væra jifte, sambuarar som dei vert kalla. Sambuarar er ikkje noko betre en prostituerte. Vi som ikkje skal til Helvete skal elske syndarar men hate synda. Dette er ikkje å dømme nokon, det er å peike på det som ersynd, slik at syndaren kan bli klår over den synda han lever i , og derjennom søkje seg mot Kristus Jesus og få tilgjeving.

Reklamer

17 Svar til “MORAL!!

 1. Fantastisk! tenk å være så blotta for både kunnskap om eigen religion, og logisk og fornuftig tenking.
  Denne må du gi meg adressa til…

  Er det mulig…

 2. Kristenblogg ER ille. Og mange ting er dem nok enig i skjønner du. Faktisk er kanskje denne mannen bare enda mer ærlig – og ganske mer frittalende!

  Martin: hvorfor jeg gidder søke på Bibel og helvete? hehe,.. Jeg trodde nesten du skulle bli glad over at jeg søkte på slike ord da men… hehe
  Det var rent tilfeldig jeg kom over denne. Skulle finne ut hva denne plassen kallt helvete het. I dag er det jo en nydelig park der og minner lite om den søppelplassen det var før i tiden. LITT lærte Kristopher Skau meg…

  Jeg ble ikke såå forundra over dette jeg. Jammen har jeg sett ganske så mye rart og forferdelige uttalelser gjennom årene. Men jeg er enig at denne toppet liksom litt…..

 3. Likhetene her med feks Kristenblogg er dette med;
  «elske synderen – men hate synden»

  Altså hykleriet, selvforherligelsen, mangel på selvinnsikt, dømmingen av andre…

  » Vi som ikkje skal til Helvete skal elske syndarar men hate synda. Dette er ikkje å dømme nokon, det er å peike på det som ersynd, slik at syndaren kan bli klår over den synda han lever i , og derjennom søkje seg mot Kristus Jesus og få tilgjeving»

 4. Når dei openbert trur at Satan har mykje større makt enn Gud, undrast eg over korleis dei kan kalla seg kristne. Denne innsiktsfulle bloggaren tilhøyrer vel ikkje tilfeldigvis den like innsiktsfulle sekta Jehovas Vitne?

 5. Neste gang du lurer på hva helvete «egentlig» heter kan du jo sende en melding til undertegnede, så slipper du å støte på sånne ubehageligheter som du tydeligvis utsatte deg for her…

  Helvete er jo norsk/norrønt, da, Hel-heim, ikke sant, stedet der dødsguden Hel regjerer. Det brukes i norske bibler som oversettelse av det greske ordet Gehenna, som igjen er en transkripsjon av det hebraiske Ge-Hinnom, altså Hinnoms dal. Hinnoms dal er et dalføre like sør for gamle Jerusalem. Det stemmer at det var en søppelfylling der i riktig gamle dager (på Jesu tid, for eksempel). Før det ble stedet også benyttet til menneskeofringer (Molok-kulten, man «lot sine barn gå gjennom ilden for Molok» – usj!). Et riktig ubehagelig sted, altså, og for de gamle jødene var Gehenna bortimot det mest skremmende stedsnavnet de kunne tenke seg.

  Nå mener jeg at det godt kunne stått Gehenna også i våre norske bibler, så tok vi bedre vare på de assosiative mulighetene som det navnet bærer med seg (at det helt fysisk ligger «utenfor Jerusalem», for eksempel; Jesus og andre bruker «Det nye Jerusalem» som bilde på den evige frelsens sted). «Helvete» svarer etter mitt skjønn bedre til det greske Hades eller hebraiske She’ol, altså dødsriket – det riket som Jesus sprengte i stykker første påskedag i følge klassisk kristen teologi. Helvete er med andre ord avskaffet for lenge siden…

  Det er ikke godt for huden å svømme i kloakk. Noen informasjonskanaler bør man bare styre unna. På nettet finner vi mye rart, alt fra folk som mener at 9/11 var en «inside job» til folk som i fullt alvor mener at Prieuré de Sion er et ekte og livskraftig organisasjon. Det finnes med andre ord helt sikkert mer konstruktive måter å bruke førjulstida på enn å lese nok en gal manns rabling. Som «veik og feig prest som med eit saligt smil om munnen forkjynner [sic!] vranglæra om Jesus» føler jeg et visst behov for å poengtere at jeg selvsagt tar avstand fra det svadaet du siterer. Det har bare skinn av å være kristelig.

 6. Egentlig er jeg ganske enig med Harald over her. Eller, det vil si: min samboer har fått Haralds budskap til å sitte litt sterkere i hodet enn det jeg hadde klart selv.

  Jeg ble så sint av kristenblogg, at det nesten gikk ut over hvordan vi lever her i det victorianske hjem. Jeg snakket om kristenblogg, og det jeg kalte et tyranni.

  Poenget er, at dersom jeg oppsøker disse nettstedene, forsøker å argumentere, og bare opplever at jeg dunker hodet i murveggen, så får jeg ikke gjort alt det jeg burde ha gjort i løpet av dagen.

  Det tar for mye tid, rett og slett.
  Men, det betyr ikke at jeg er noe mindre sint for det.

  Og vi skal nok få tatt rotta på dem til slutt uansett.

 7. Jeg er den første til å være enig med dere. Kristenblogg er rett og slett ødeleggende for veldig veldig mange. Jeg prøver virkelig å la vær men for å unngå dem helt tror jeg at jeg må slutte blogging. Homofikseringen deres er ikke til å unngå. Og siden jeg er homo legger jeg sikkert enda mer merke til det enn dere.

  Kristenblogg er det lille store rusket i øyet som irriterer noe fryktelig og jo mer du klør på det og prøver å fjerne det jo mer vondt gjør det og jo mer irriterer det..

  Takk Harald for god info om stedet jeg skal til… hehe. Du vet når man skal på tur så er det alltid lurt å skaffe info til stedet man skal til… (håper du tar den med et smil…)

 8. Jeg slår gjerne følge med deg dit du skal! Hyggelig selskap er alltid et pluss. Kanskje jeg tidvis kan bidra som reiseleder? :mrgreen:

  Ellers vil ikke jeg være med på å dele ut noen anvisninger til hverken det ene eller det andre hinsidige stedet. Men jeg anbefaler jo gjerne en paradisisk visjon, da, og helst allerede her og nå.

  Det er jo livet her og nå vi er satt til å leve og ta ansvar for, er det ikke? Det kan man gjøre på en god og skikkelig måte innenfor mange ulike livstolkninger, tenker jeg, enten en kristen variant eller noe helt annet. Jeg anbefaler uansett ikke Kristenblogg som instruksjonsmanual til det gode liv…

 9. Så sant Harald. Jeg tror at kardemommeloven er ganske grei jeg da – ikke så mye galt man får gjort hvis man følger den…. Ellers tror jeg det er viktig med den gode samvittighet. Når man vet at man har prøvd å gjort sitt beste.

  Men det er jo samme hva slags «lov» man følger bare den brukes til noe positivt.

 10. Trøste og bære. Jeg blir bare trist. Og forbanna. Vær så snill: Kan ikke noen av dere konservative vise klart og tydelig at dere tar avstand fra dette.

  Eller er det som jeg tror, at det egentlig ikke finnes grenser.

  ivar

 11. Jeg kan med en gang si at jeg tror på Gud og Jesus og kaller meg en kristen. Men jeg stiller meg likevel ikke bak inlegget som her blir kommentert. Mye av det er nok bibelsk og sant. men utover det syns jeg brevet er veldig fokusert på homofili og fordømming av dette. Men på samme måte er omtrent alle de påfølgende kommentarer drittslenging om kristenblogg og kristne. Det er mye godt i kristendommen , men dette blir sjeldent fokusert på i debatter. Why is that? Islam godtar heller ikke homofili, men muslimene får likevel ikke så mye hets for det. Bibelen sitt innhold som ble skrevet for lenge siden i en helt annen tid og setting er i stor grad umulig for meg å vite hvordan skal tolkes. Det samme er Guds gjerninger, og det faktum at Gud ikke griper inn når urett blir gjort og millioner dør hvert år. JEg overlater derfor til Gud å vise meg hva som er rett og galt. Jeg stoler på at han vil vise meg den rett veg. Jeg lever i troen på at det er en himmel (og derfor og ett helvete) . Men jeg tror ikke automatisk alle homofile kommer til helvete. Jeg har mange homofile venner , men ingen av dem er kristne, så viss de kommer til helvete så tror jeg det er pga at de ikke tror. Enhver synd er like alvorlig (noe som og kan virke uforstående på oss.) SSÅ den som lyver eller stjeler eller tenker stygge tanker er ikke noe bedre enn den som dreper er utro eller må leve av prostitusjon.
  Ikke døm alle under ett!

 12. Hei Rita 😉

  Takk for ditt bidrag!
  Jeg synes faktisk at kommentarene om fundamentalistiske kristne her ikke er drittslenging i forhold til det mange opplever de har blitt mottatt med når de har deltatt på kristne blogger. Jeg kan iallefall svare for meg selv.

  Ikke døm alle under ett – sier du. Nei det er jammen sant. Jeg beklager at jeg mange ganger sikkert skriver kristne når jeg snakker om fundamentalistiske og konservative kristne. Men prøv også å si det samme til de på kristenblogg når de sitter og dømmer alle som ikke er som dem selv. Det være seg liberale kristne eller homofile, muslimer eller katolikker.. Vet ikke om de innrømmer sine feil like godt. Og DER begikk jeg samme feil igjen – for det er ikke ALLE på kristenblogg som er like ille. Det hender rett som det er at det er hyggelige kristne der inne – men dessverre så blir disse ofte «jaget» ut like fort som de kom inn. Tror ikke dette er et inntrykk bare jeg har.

  Hva islam og muslimer angår så er det faktisk sjelden at jeg her i Norge har møtt slike holdninger fra muslimer. Tro det eller ei. Men jeg har skrevet om muslimske holdninger til homofili også.

 13. Rita skriver:
  » JEg overlater derfor til Gud å vise meg hva som er rett og galt.»

  Nei, Rita. Du har selv ansvar for å lære deg å skille mellom rett og galt, mellom mygg og kameler, flis og bjelker.

  Noen av de groveste overgrep i historien er begått av mennesker som mener de er blitt fortalt av Gud hva som er rett og hva som er galt.

  For å vri på det, Rita. Ja, det er mye godt i Jesu liv og tenkning, men dette er svært sjelden av interesse for religiøse fundamentalister på Kristenblogg og andre steder. Delvis fordi de er mye mer begeistret for kategorisk loviskhet og delvis fordi de ikke har forstått Jesus.

  Når muslimene «slipper unna» handler det delvis om at det i hvert fall for noen av oss handler om hvordan vi blir møtt av en religion vi regner som vår egen og som vi faktisk mener vi har en rettmessig plass innenfor.

  Men noen stenger veien. Hvem tror de at de tjener?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s