Om å være bedre menneske som ikke-kristen


111653179_8c97612a81_m.jpg

La meg si med en gang: Jeg påstår ikke at jeg er bedre menneske enn kristne! Det jeg skal skrive om her er om hva som ville skjedd i livet mitt HVIS jeg skulle blitt en kristen. Hva slags konsekvenser ville det blitt for meg som homofil.

Først må jeg definere hva som er en kristen, noe som jeg synes er veldig vanskelig.

i wikipedia står det: Kristendom er en monoteistisk religion som utgår fra jødedommen, og innebærer troen på Jesus fra Nasaret som Kristus (Messias), jødenes og verdens frelser, og på de læresetninger som ble nedtegnet i Det nye testamente, den andre delen av Bibelen. Kristendommen er en abrahamittisk religion

Altså jeg må begynne å tro på Jesus fra Nasaret som Kristus og tro på læresetningene i Det nye testamentet. Jeg har tidligere lært at jeg må lese det i lys av det gamle testamente.

Så må jeg velge om jeg vil være en liberal kristen, konservativ kristen, kristenfundamentalist og såkallt bibeltro. Hm.. Bibel tro må jeg jo være uansett må jeg ikke? Vel, jeg kommer tilbake til det.

Så må jeg bli frelst: Frelse kan være et generelt synonym for redning, men brukes spesielt i religiøse sammenhenger hvor det betegner frigivelse fra synd eller frigivelse fra gjenfødelsens syklus, innpass i Guds rike og et evig liv.

Denne frelsen vet jeg ikke om vil komme av seg selv fordi jeg oppriktig tror eller om jeg må «kjempe» for det. Noen ganger høres det ut som at det plutselig skal bare «slå» ned i meg en dag helt tilfeldig. Jeg har også lest om tilfeller der det har skjedd selv om man ikke tror. Man blir frelst og så tror man plutselig på Gud og Jesus. Dette skjer veldig ofte med narkomane, alkoholikere eller iallefall de som er ansett som har levd syndefulle liv. De får en annen rus i livet sitt – Jesus!

Jeg blir veldig i tvil om hva som skal komme først: å begynne å tro og så bli frelst eller så først bli frelst og så begynne å tro.

Men la oss nå si at jeg er blitt kristen og frelst – uavhengig av hva som kom først. Det er kanskje ikke det viktigste heller? Så må jeg begynne å følge det som står i Bibelen. Her kommer den vanskelige delen.

 • skal jeg lese bibelen slik den står og leve etter den bokstavelig?
 • skal jeg tolke den selv og leve etter den slik jeg selv oppfatter den?
 • skal jeg oppsøke en prest og la han fortelle meg hva som gjelder? (Da blir det nok viktig hvor i Norge jeg bor, for jeg har allerede skjønt at prestene har forskjellig syn på hva som gjelder i Bibelen)

Jeg er homofil og alle kristne synes å være enig på dette punktet. Homofili er en synd. Altså må jeg slutte å være homofil. Homofil praksis er et begrep som kommer til meg her.. (se! ting har allerede begynt å «komme til meg» ;-)) Jeg må seriøst begynne å tenke på at med homofili praksis menes her sex. Jeg kan godt kalle meg homofil men må slutte med sex. Jeg kan dog onanere bare jeg ikke fantaserer om personer. (!) Her leser jeg at mange kristne er uenige om akkurat dette med onanering. Noen mener at sæden ikke må falle til marken. Vel, kanskje best å la vær. Når jeg har klart å avstå fra sex og iallefall runker med forsiktighet uten å tenke på særlig mye – jo DA vil jeg bli elsket! Vel, jeg glemte selvfølgelig at jeg ikke kan ha kjæreste eller samboer heller da. Det beste ville vært om jeg oppsøkte Pastor Torp slik at jeg ble reorientert – altså plutselig ble heterofil. Joda – tror du på Gud og Jesus så går det an. Plutselig synes jeg damer er det beste i verden og jeg får lyst til å ha sex med dem – etter at jeg har giftet meg da.

Blir jeg kristen så blir det også viktig å drive forkynnelse og misjon. Jeg må begynne å gi min nabo små hint om at han ikke bør være muslim. Får jeg besøk av mine «tidligere homofile venner» så kan jeg ikke utelukke at jeg plutselig begynner med tungetale.

Tungetale eller å tale i tunger, på latin kalt glossolalia eller glossolali, er å snakke et språk av uforståelige lyder under religiøs henførelse. Tungetalen blir så oversatt for menigheten av den som har fått tydningen fra Den Hellige Ånd. Tungetale beskrives i kristendommen, særlig i pinsebevegelsen, som et bønnespråk for dem som vil be med ånden i tillegg til tanker og ord. Tungetale regnes da som en nådegave gitt av Gud, ved Den hellige ånd, til den enkelte kristne.

Jeg tror jeg ville oversatt tungetalen med det som måtte falle meg inn – nemmelig at de må vende bort fra kjærligheten de utfører med hverandre – se mot Jesus! eh.. ja men bare behold kjærligheten med hverandre men slutt med den perverse sexen! Den er djevelens verk og dere er kreftsvulster på samfunnet og dere bringer bare død, skam og fordervelse!

Ja, noe sånnt ville jeg sagt…

Huff – nå kommer jeg virkelig til det jeg gruer mest for. Jeg må gi tienden til en eller annen pastor eller kirke. Ja og så må jeg jo kvitte meg med en del jordegods. Jeg må bare eie – var det 4 eller 7 ting…

Tiende er en skatteform med bibelsk bakgrunn. I Femte Mosebok 14, 22 står det «Hvert år skal du gi tiende av alt det som vokser på marken din.» I en del kristne trossamfunn praktiserer man fortsatt tiende som en frivillig fromhetshandling, det vil si at medlemmene frivillig betaler 1/10 av sin inntekt til kirken.

Joda, det er viktig at pastorer som feks Torp får lov å reise verden rundt og spre det gode budskap om Gud og Jesus. Når de blir kvitt sin gamle tro og tradisjon vil de bli som oss – og da vil de automatisk kjenne kjærligheten fra Gud osv osv.. Dessuten har jo Torp en relativt stor familie – og noe må jo han leve av også!

Jeg tenker at jeg må gi fra meg den 7 armede lysestaken for den er jo allikevel jødisk. Samt at jeg har en del gamle pornofilmer som jeg ikke lenger trenger. Hva skal jeg med dem? Datamaskinen beholder jeg altså! Det er viktig at jeg kan bruke den for å skrive om hvor vederstyggelige de homofile er! Halleluja!

Jeg må ikke bruke klær av to ulike stoffer. Den er enkel! Endelig kan jeg få gå i grilldressen mine med god samvittighet! Å avstå fra reker og skalldyr skal heller ikke bli det største problemet.

Jeg synes det blir mye vanskeligere å begynne å dømme mennesker. Jeg må øve litt på den… Vel, ikke dømme da. Nå tuller jeg – det heter å advare! For helvete er den sikre endeplass for alle dere som ikke tror på Han, lyver, stjeler, myrder, begjærer andre, misunner, driver utukt, eller lever i homofil praksis. Vel jeg glemte de som er født med lyter – de havner også i helvete.

Oi! Vet dere hva? Jeg holdt på å glemme det viktigste! Selveste Satan! Satan driver de kristne til vanvidd! Hver gang noen snakker imot oss eller ting går imot oss så er det Satans skyld. Hvis noen skryter av oss eller sier vi er gode kristne da er det egentlig Gud den allmektige som snakker. Allmektig? Nja – det verdslige er styrt av satan. Alle som lever verdslig er egentlig styrt av satan.

Sekularisering er betegnelsen på prosessene der et samfunn blir mindre religiøst. Historisk har dette betydd at religiøs eiendom, makt, oppgaver eller autoritet overtas av religiøst uavhengige institusjoner. Ordet kan oversettes med det norske ordet verdsliggjøring. Begrepet brukes også om overgangen fra religiøs til ikke-religiøs virkelighetsoppfatning.

Ordet sekularisering kommer av det franske verbet séculariser, som ble tatt i bruk på 1600-tallet om overføring av kirkens eiendom til staten.

Sekulær er et ord som i all hovedsak betyr verdslig (jordlig/ikke-religiøst), altså noe som – begrenset sett – ikke har med religion å gjøre. Et sekulært samfunn er et samfunn hvor det er liten eller ingen sammenheng mellom lover og styresmakter på den ene siden, og religiøse påbud og ledere på den andre.

Her blir på mange måter ringen sluttet. Vil vi ha tilbake den bibelske tid – eller vil vi leve i nåtid? Går det å kombinere? Går det å kalle seg bibeltro – og betyr dette å følge bibelen – eller holder det med å tro på bibelen og dets ord? Og tror vi på bibelen – skal vi følge det som står der – jeg mener ALT som det står der – eller skal vi bare plukke ut det som «behager oss»? Hvem skal plukke ut det som ikke evt skal gjelde lenger? Eller er det rett og slett slik at vi kan leve som vi vil – for er vi kristne og frelst så kan vi gjøre hva vi vil og fordi Jesus døde på et kors for oss og tok på seg alle syndene våre så kan vi si hva vi vil og gjøre hva vi vil – bare vi kaller oss kristne og kaller oss frelst? Følger det automatikk med det å kalle seg frelst og kristen – at da er man automatisk et godt menneske? Hva er viktigst – tiden vi lever i nå eller tiden i himmel eller evt helvete? Til slutt. Hvor er bevisene? Hvem kan bevise at Gud finnes? Hvem kan bevise at himmel og helvete finnes? Hvilke mennesker skal gradere synden – eller er all synd like ille – og hvorfor er da temaet homofili blitt så utrolig viktig for kristne – hvorfor snakker de aldri om løgnere, mordere, de utro – eller for den saks skyld seg selv? Er vi ikke alle syndere?

 Vel, jeg tror nok at det å bli kristen hadde kommet til å bli en stor utfordring for meg. Det vanskeligste ville helt klart blitt valget av graden av kristenhet. Kan man være liberal og allikevel være bibeltro? Kan man være bibeltro og unngå å bryte norske lover? Kan man være kristenfundamentalist og leve slik de gjorde på bibelsk tid? Kan man være kristen uten å være bibeltro? Hva er bibeltro?

Ved å søke på bibeltro på wikipedia fikk jeg opp pinsebevegelsen, Odd Bondevik og Levende Ord bl.a..

Jeg ble vel like spørrende etter min lille forskning rundt det å bli en kristen. Jeg sitter igjen med flere spørsmål nå enn før jeg startet. Jeg har jo deltatt en del tid med kristne nå – mest rundt om på kristne blogger. Vet ikke om det har noe å si. Kanskje er det annerledes i «virkeligheten». Nei jeg opplever jo ikke det heller.

Jeg kommer bare til den samme konklusjon som før. Jeg har det bedre som ikke-kristen. Jeg har allikevel en god moral. For meg holder det lenge med kardemommeloven egentlig:

Man skal ikke plage andre,
man skal være grei og snill,
men for øvrig kan man gjøre som man vil.

Følger man den så kan man egentlig ikke få gjort så mye galt egentlig.

Det merkelige er at jeg føler sterkt at kristne ikke er fornøyd med konklusjonen min – altså at kardemommeloven er like bra. Er det noen som kan skjønne hvorfor?

55 Svar til “Om å være bedre menneske som ikke-kristen

 1. Hei!
  Jeg synes det er veldig interessant å lese det du skriver! Dette året går jeg på bibelskole. Her har vi bl.a et fag som heter apologetikk, og etikk (trosforsvar og morallære). I det du skriver legger jeg merke til veldig mange av de tankene som er typiske for ikke-kristne i dag, det vil ta veldig lang tid å ta for seg alle punkter, men vil gjerne nevne noen.

  Først vil jeg komme med en unskyldning. Jeg er veldig lei meg for det presset du som homofil blir utsatt for, og at du av veldig mange kristne kan bli sett ned på. Blandt mange kristne blir det ofte snakket om «de homofile», som om det var noe negativt/mindreverdig. Vi har delt verden inn i to
  typer mennesker i dag, «de homofile» og «de heterofile». Enten eller. Selvsagt er det ikke slik. Alle mennesker er skapt med ulike seksuelle legninger, det er stor forskjell på hva man blir tiltrukket av, og det er forskjell på i hvilken grad man blir tiltrukket av evt. det samme kjønn. Jeg vil komme tilbake til hva bibelen sier om homofili.

  Du sier noe om frelse. «En fulkommen befrielse fra synden og alt det synden har brakt med seg». Det er frelse. Når en blir frelst, da blir man en kristen. Det er ikke noe man må kjempe seg til. Bibelen sier at troen kommer av forkynnelsen.Romerbrevet 10:17. Altså ved å høre Guds ord (gjennom en andakt/tale e.l) eller selv å lese Guds ord (Bibelen), kan man bli frelst. Når man hører Guds ord skjer en av to ting, enten så blir ordet til liv, eller så blir man forherdet. Ordet blir til død. Du har sikkert hørt kristne snakke om loven og evangeliet. Loven er Guds bud. Loven er en åpenbaring av Guds hellighet. Du oppdager at Gud ikke tåler synd. Loven virker syndserkjennelse, du må erkjenne at du har syndet og står uten ære for Gud. Ikke bare det at du stjeler/lyver osv..Men du har LYST til å stjele/lyve osv..En har lyst til å gjøre Gud imot. Syndens egentlige vesen er dette: Å leve uten Gud, og ringakte ham er selve synden, hvorfra all syndighet og alle enkeltsynder har sitt utspring. Synden sitter i selvlivet. Selviskhet og egen.
  Det er da man ser at en trenger noe som er utenfor en selv. En kan ikke gjøre seg selv bedre, sitt eget liv bedre. En trenger ett nytt liv. Her kommer Jesus. Guds rettferdighet. Gud planla å sende sin sønn helt fra syndefallet. 1Mosebok 3:15. Jesus kom til jord, ble menneske, men var fortsatt Gud. 100% menneske og 100% Gud. Levde ett syndfritt liv, tok på seg min og din synd og straff, tok på seg alt det gale DU har gjort! Naglet det til korset. Kolosserbrevet 2:14-15. Og ikke nok med det, han sto opp igjen! Han overvant døden. Derfor har den som tror på at Jesus er Guds sønn, og tror at han har oppstått fra de døde vunnet nøyaktig den samme seieren! Vi blir forlikt med Gud. På dommens dag ser ikke Gud meg, men han ser Jesus. Amen! Håper du vil ta imor dette buskapet.

  Dette er et veldig stort emne, og veldig vanskelig emne, men kan si mer om det viss du ønsker dette.

  Å dømme: – Med dømme menes det å dømme over en annens gudsforhold uten selv å ha tatt budskapet til seg, og selv ha sin sak i orden med Gud. Vi ser dette i lys av det Jesus sier i bergpreken, om at en ikke skal dømme, for da skal en selv bli dømt. Utrykket betyr det samme begge steder.

  «Å bruke Guds ord som målestokk på sine medmennesker uten at ordet først har fått bringe en selv inn i det rette forholdet til Gud.»

  Skal du leve etter bibelen bokstavelig? Et fundamentalistisk bibelsyn er slik at en kan ta ethvert bibelord ut av sin sammenheng. Da kan en bruke bibelens budskap i nærmest enhver sammenheng og mot sin hensikt. Da djevelen fristet Jesus i ødemarken (Matteusevangeliet kapittel 4) brukte han bibelord mot Jesus, og Jesus svarte med bibelord. Satan hadde tatt ordene ut av sin sammenheng. Vi må la ordene stå i lys av hverandre. Lese bibelen i sin sammenheng. Slik det står. Guds ord står fast til evig tid står det (Jesaja 40:8). En liberalt bibelsyn er ikke bibeltro. Det er kjennetegnet på liberalisme, nemlig at det ikke lenger har bibelen som høyeste autoritet. Må forresten også nevne at Jesus og Bibelen er to sider av samme sak. Jesus er i ett med sitt ord. Han er Ordet (Johannes evangelium 1:1). Du skal ikke leve etter Bibelen slik du oppfatter den. Slik postmoderne tankegang blir helt feil. Skape sin egen mening, «det som er rett for meg». Nei, Bibelen holder fram noen sannheter. Absolutte sannheter som er sant for alle. Dette er vanskelig å godta for dagens samfunn. Likevel er det de som skal være så tolerante som ikke tolererer denne tankegang. «Du kan mene hva du vil, så lenge du ikke mener noe som er imot det vi mener». Skal jeg anbefale deg en du skal ta kontakt med for å fortelle deg hva som gjelder, så vil jeg be deg ta kontakt med Jesus. Han finner du i Bibelen. Etter det så kan du ta kontakt med en lærer på en Bibelskole. En kristen er ikke et bedre menneske i seg selv, men en har tatt imot livet til en som levde et syndfritt liv. En lever livet sitt i en annen sitt liv. Paulus sier: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg». (Kristus betyr «Den salvede» og er tittelen til Jesus).

  Dette ble mye. Men jeg må si litt om hva Bibelen sier om homofili før jeg gir meg. 1Mosebok 3. Gud skapte mennesket til mann og kvinne. 1Mosebok 1:27. Homofili en er følge av syndfallet. Det blir kalt for unaturlig. Les Romerbrevet kapittel 1. http://www.bibelen.no. (Romerbrevet går går gjennom læren om synd kap 1:18 – 3:20, og videre til rettferdiggjørelse ved tro; kap 4 – 6). Gud kaller selv homofili for en styggedom. 3Mosebok 18:22. Altså, det å leve ut sine homofile følelser er synd. Det betyr ikke at det er synd å være homofil. Gud elsker alle mennesker, og vil at alle skal bli frelst. 1 Timoteusbrev 2:4. Men som kristen kan ikke forsette å leve i synd. En livsvarig kamp imot synden. En kan falle, og en kommer til å gjøre det. Men du skal kjempe imot. Som kristen vil du oppdage at du har en som hjelper deg med deg, en som har vunnet kampen mot synden. Jesus. En som går i ditt sted, en stedfortreder.

  Bibelen taler om to utganger av dette livet. Det vet du. Håper du vil være med på den smale veien som fører til Himmelen. Matt 7:14 «For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Vil til slutt gi deg et vers om hvordan det blir i himmelen, hvordan en evighet med Gud vil være: Åp 21:4

  «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.»

  Håper vi møtes der. Det er mitt største ønske, og er grunnen til at jeg skriver dette til deg. Jeg er lei meg for det du måtte ha opplevd av avsky av kristne på grunn av dine homofile føleser.

  (En kan ikke bevise at Gud finnes, men kan heller ikke motbevise det. Men en kan undersøke skaperverket, det vitner om skaperen; Gud! Det skapte sier noe om den som skapte det. Alt som er skapt har fått livet, det går helt tilbake til skapelsen. En eier ikke livet selv.)

  Anbefaler:
  http://fjellheimbibelskole.no/page.php?mtid=12&elid=201

 2. wow.. Takker for et langt svar som du sikkert har jobbet masse med.

  Har jo ikke akkurat så lyst til å skuffe deg når du har lagt så mye arbeid i det. Men dessverre så opplever jeg ikke akkurat at jeg har fått noen flere svar. Du sier jo det samme som har blitt presentert meg før. Og du bekrefter på en måte det jeg allerede vet.

  Jeg forventet ikke akkurat at du skulle si at homofili ikke er synd. Det får jeg stort sett høre hver dag så den er grei. Skjønner bare ikke helt all den oppmerksomhet akkurat denne «synden» får. Vel, jeg ble litt målløs.. vanskelig å svare.

  Dessuten er dette bibelspråket fryktelig tungt å lese.

  Takker iallefall mye for bidraget. 😉

 3. Må kanskje tillegge noe til svaret mitt ovenfor – altså så ser jeg ikke at man blir et BEDRE menneske av å tro på en Gud eller bli en kristen – kanskje heller tvert imot….

  Jeg VET at det er mange gode kristne mennesker – men hvor ble de av?

 4. Hva mener du med at du ikke har fått noen flere svar?

  Jeg liker ikke oppmerksomheten denne synden får jeg heller. Men jeg synes ikke det er de kristne som skal ha skylden for at det er blitt slik, vi blir alltid spurt om hvorfor vi er i mot forskjellige ting. Etterpå sies det at vi bare er imot ting, mens saken egentlig er den at det er de ikke-kristne som hele tiden spør om vi er imot. Homofili har fått en altfor stor oppmerksomhet, og det går utover de som har homofile følelser, og det går utover de kristne. Vil igjen presisere; Det er ikke synd å ha homofile følelser.

  Jeg føler meg nødt til å enda en gang vise til Romerbrevets første kapittel.
  Rom 1:18
  For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.

  Ugudelighet – å leve uten Gud. Uten samfunn med ham. Utrykk for at mennesket har brutt med Gud og fortsatt lever borte fra Gud.

  Urettferdighet – En gjør bevist Gud imot. En vet hva Guds vilje er, men allikevel med forsett krenker denne vilje. Ikke at en lider nederlag mot sin vilje, eller ikke makter å følge Gud bud. Men et utrykk for det sinn som ikke har bøyd seg for Gud, og ikke vil erkjenne sannheten.

  Jeg har så lyst å forklare det for deg slik at du forstår hvor viktig dette er. Men dette er ikke noe jeg kan vise deg, det er det bare Gud som kan.

  Du sier at du hver dag får høre at homofili er synd. Jeg ønsker at du hver dag skal få høre at du er elsket. Høyt elsket.

  Joh 3:16
  For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

  Rom 8:1
  Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

  1Kor 6:20
  Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!

  1Joh 2:2
  Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. (Dine synder er sonet, bare så du vet det:))

  Jes 53:4f
  4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
  5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

  Jes 41:10
  10 Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

  Ef 2:8f
  8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
  9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

  Noen få vers fra Bibelens store skattekammer. Måtte du få se inn i den store hemmeligheten, inn i det skjulte. Det er en stor skatt som ligger å venter på akkurat deg. Jeg kan ikke tvinge den på deg, men vil anbefale den meget sterkt. Den gir et håp for dette livet, og for det kommende.

 5. Jeg foreslår at du går inn på kristenblogg.no sin artikkel: Større enhet – større avstand

  Jeg skrev dette før jeg leste artikkelen på kristenblogg – men leser du den så forstår du bedre hva jeg mener.

  Her oppfordres det til å lage STØRRE avstand mellom kristne. De deler seg selv inn i gode og dårlige kristne. De tar jobben fra Gud og sitter og dømmer til og med andre kristne. Ikke nok med det men de sitter og krangler kristenfundamentalister SEG IMELLOM.

  Her sitter de kristne og SELV avgjør hvem som står nærmest Gud – driver splitt og hersk seg imellom.

  Det er når jeg leser slike ting som dette at jeg forstår hvor heldig jeg er som IKKE er kristen. Det er pga dette jeg også så mange ganger sier at de driver omvendt misjon. Hvem er det som har lyst å bli som disse på kristenblogg, Bjørn o Hansen eller pastor Torp, Hanevold osv osv.. På meg virker det som at de er mer opptatt av synd og satan enn de er opptatt av en Gud. De er ikke forbilder for andre enn seg selv.

  Det er nesten god underholdning å gå inn på kristenblogg å lese krangelen som foregår der.

 6. Hei, Kjell Morten

  Du leverer treffsikker satire i dine betraktninger om hva det innebærer å «bli en kristen».

  Og det er nesten oppskriftsmessig at det dukker opp en slik totalhykler som «kristen» her. Jeg legger merke til hvordan han virkelig gjør seg flid for liksom å virke vennlig og imøtekommende, enda perspektivet hans er totalt ovenfra og ned. I virkeligheten mener denne figuren at HAN besitter sannhet, mens DU befinner deg i mørket.

  Hans nedvurdering av ditt perspektiv er total, samme hvor klebrig bibelskolekompis han prøver å være. Tro meg, det er bare taktikk.

  Hadde «Kristen» møtt deg som en likemann, ville han hatt som utgangspunkt at også du kan tilføre ham noe. Men noe slikt er han ikke i nærheten av.

  Ivar

 7. Hei Ivar.

  Det var da en voldsomt fin beskrivelse av meg. Men takk, jeg vet det er mange slike som deg, og flere skal det bli. Det står i min Bibel. Det står også at jeg er salig (det betyr: den høyeste form for lykke) når jeg blir spottet og forfulgt. Les gjerne bergpreken som Jesus holdt for sin læresveiner.

  Jeg er dessverre ikke vennlig og imøtekommende egentlig, skulle ønske jeg var det. Men jeg lever livet mitt i en som er vennlig og imøtekommende. Han heter Jesus.

  Jesus sier selv han er sannheten. En sannhet er sann uavhengig av om du tror på den eller ikke. Nettopp det er kjennetegnet på en sannhet. Det kalles en absolutt sannhet.

  Viss perspektivet mitt virker ovenfra og ned så har alt vært mislykket. Jeg ønsker å være nedenfra og opp. Dessverre får jeg det ikke til. For jeg er så egoistisk.

  Nå er dette blitt til en diskusjon. Ingen blir kristne ved å diskutere. Jeg vil heller tape en diskusjon og vinne ett menneske, enn å vinne en diskusjon og tape ett menneske.

  Matt 5:10-12
  10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres.
  11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld.
  12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.

  Matt 24:6-10
  6 Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.
  7 For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.
  8 Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.
  9 Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.
  10 Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.

 8. Hallo, Kristen

  Nei, jeg spotter deg ikke. Jeg kritiserer holdningen du møter Kjell Morten med. Men det er også oppskriftsmessig at enhver kritisk innvending omtolkes til «spott» slik at man skal slippe å forholde seg saklig til andres reaksjoner.

  At jeg dermed tildeles en svært lite flatterende rolle i apokalypsen, er jeg også vant til. Jeg lurer egentlig på om du helt forstår hvor du dermed plasserer meg; i utgangspunktet synes jeg bibelreferansene dine her sitter vel løst. Hva vet du om hva JEG tror på?

  Jeg ser du snakker om sannheten som noe objektivt, enda det egentlig dreier seg om noe du velger å tro.

  Når du utgir din trosbaserte overbevisning for å være en såkalt absolutt og objektiv sannhet, innebærer det en nedvurdering av alle andres overbevisning og erfaring. Det er uredelig.

  Siden du mener at «din» sannhet er objektiv, må den vel kunne dokumenteres også. Jeg vil gjerne se den dokumentasjonen.

  Mitt hovedpoeng er at kristne må begynne å snakke sant når de møter mennesker. Sannheten er at de presenterer trosforestillinger innenfor en gitt tradisjon. Det er en ærlig sak; da møter man mennesker på like fot.

  Egentlig er det nokså påfallende at mennesker som sier de er opptatt av «sannhet», selv ikke framstår som sanne.

  Jeg er redd at det eneste mennesket du står i fare for å miste gjennom den misforståtte kristenvarianten din, er deg selv.

  Ivar

 9. «Det står i min bibel og automatisk blir det sant….» Noen ganger kan nok det stemme – men altså ikke alltid. Kristen – du antok automatisk at Ivar ikke var en kristen – var det fordi han ikke var lik deg selv? Igjen så aner jeg dette med god nok kristen og ikke god nok kristen. Så var det om det er Gud eller mennesker som skal avgjøre det igjen da…

  Det var en kommentar fra Ivar og så begynner du å snakke om spott og forfølgelse. Må si noen tåler lite. Hva da om noen kallte deg for kreftsvult på samfunnet Kristen – eller mente livet ditt var besatt av Satan – enda du prøver så godt du kan å være et godt menneske? Fordi jeg begår den «synd» å elske og elske med en av samme kjønn. Altså en synd som ikke skader noen eller overgriper noen.

  Men du skal få tro og mene akkurat hva du vil. Problemet skjer når din tro skal bestemme over min ikke-tro, enda du ikke kan bevise at din tro er den eneste sannhet. Din tro skal bestemme over meg og evt mitt forhold til MIN Gud.

  Det er som du setter Gud til å velge. Du regner automatisk med at Gud vil velge din tro som nærmest han, fordi du kaller deg kristen og dermed automatisk er god. Og du regner med at Gud velger bort meg fordi jeg – ikke er lik deg? Fordi du setter deg over Gud og bestemmer at jeg har begått en synd større en dine synder og jeg ikke er like god fordi jeg ikke kaller meg kristen? Hva er en kristen? Og er det gjerningene du gjør i livet som er viktig eller er det hva du kaller deg?

  Dette minner meg om før i tiden når man skulle stå konfirmant og det var viktigst å kunne flest mulig bibelvers utenat. Jo fler du kunne – jo lengre frem sto du i køen til å bli konfirmert

 10. Dersom Ivar hadde vært kristen ville han ikke svart med på den måten han gjorde. Han ville ikke kalt meg en «totalhykler». Heldigvis er det ikke opp til meg å bestemme hvem som til syvende og sist kommer til Himmelen. Det eneste jeg vet er at Jesus har lovet meg at jeg ved troen på Ham er rettferdig for Gud, og dermed går en evighet med Ham i møte.
  .

  1. Gud velger bort deg fordi du velger bort ham. 2. Jeg setter meg ikke over Gud, men jeg er sendebud i Kristi sted. Du er ikke en større synder enn meg, det har ingenting å si. Jesus skjuler ALLE synder. Det eneste som kan sette deg utenfor å bli tilgitt dine synder er å vende deg bort fra Gud, som jeg tidligere har nevnt. 3. En kristen er en som er rettferdiggjort ved troen på Jesus. 4. Det som er viktig i livet mitt er å leve for Gud. Gå i de gjerninger som Gud har lagt foran meg. Jeg har ingenting å rose meg av.

  Nå trekker jeg meg ut. Dessverre ender det alltid opp slik som dette. Diskusjoner fører ingen vei. Men veien til Himmelen er Jesus. Bare Jesus. Sannheten er ikke objektiv. Jesus er sannheten.

  Lese mer om sannheter:
  http://fjellheimbibelskole.no/page.php?mtid=12&elid=111

  Dette håper jeg er siste ord fra meg i denne sammenheng. Dette er kommet til det stadige at det er en unyttig diskusjon, det skal jeg i følge Bibelen holde meg borte fra.

 11. Jeg legger merke til at «Kristen» ikke kan dokumentere det han kaller en absolutt sannhet. Dermed kan man heller ikke forholde seg til det som en absolutt sannhet, men som en trossannhet. På linje med andre trossannheter.

  Og:

  Visst kan jeg være Jesustroende selv om jeg er allergisk mot det kristenfundamentalistiske hykleriet som handler om å utgi seg for å være vennlig utelukkende i den hensikt å få en fot i dørsprekken. Det er nokså opplagt at Kristen utelukkende går i dialog med Kjell Morten for å «frelse» ham. Men det er utenkelig for Kristen å åpne seg for innfllytelse den andre veien.

  Og:

  Når Kristen innrømmer at det «alltid ender slik som dette», bør det være til ettertanke for Kristen. Kanskje har det noe med Kristen selv å gjøre. Ikke bare alle andre.

  Mvh.
  Ivar

 12. Den absolutte sannheten er Jesus. Om du tror på denne sannheten eller ikke har ingenting å si!

  Jeg kan ikke frelse Kjell Morten, det kan bare Jesus gjøre.

  Det er til ettertanke for meg at det ender slik. Jeg vet hvorfor også.

 13. Jeg kan bare fortelle deg Kristen at det har stått alfor mange kristne i veien for meg til at jeg noengang kunne blitt frelst eller tenke tanken om å ville bli en kristen.

  Jeg tror kristne får skylde seg selv for at folk skremmes vekk fra Kirken.

  Jeg føler meg rett og slett ikke velkommen og slik tror jeg veldig mange føler det.

  Jeg takker hver dag for at jeg ikke er som disse kristenfundamentalistene.

 14. Hei Kjellemann!

  For mange år siden var jeg som deg; opptatt av å utforske og utfordre kristendommen, ikke fordi jeg planla å bli kristen, men fordi bibelen er så sentral i vår kultur og fordi kristne er så synlige/lydhøre i vårt samfunn.

  Så kom jeg til en konklusjon: kristne/kristendom er er en fin vei å gå, men en blindvei for slike som meg. Kirker er fine bygninger, men ikke mer enn det for meg. Mitt og naboens hus er langt viktigere. Et aktivt forhold til moral og etikk og kjærlighet er min vei. Jeg vil leve med et våkent sinn, et varmt hjerte og rak ryggrad.

  Konklusjonen var herlig. Etter det trengte jeg ikke lenger engasjere meg i debatter med kristne. Jeg kunne overlate dem til sin egen skjebne. Når de kommer på døra eller setter seg ved siden av meg for å preke, kan jeg nå bare smile og si: «Jeg forstår dette er viktig for deg, men livet mitt er fyllt av kjærlighet. Jeg trenger ikke deg eller din gud. Skal vi snakke om noe annet?»

  Noen forstår dette og kan begynne å snakke om fotball. De snakker jeg med, om vi har noe felles.

  Andre forstår det ikke, og blir enda mer oppsatt på å snakke om gud og kjærlighet og frelse. De smiler jeg til, og så forlater jeg dem. Folk som lytter mer til indre stemmer enn til sine medmennesker er ikke så interessante å snakke med lenger.

  Det rare er at jeg er begynt å snakke mer om kjærlighet og moral med ANDRE mennesker, og det er ganske fint. Det føles bedre og er mer nyttig. Det er som om jeg er blitt mer av et medmenneske. Jeg smiler mer og får flere smil tilbake. Deilig!

  Nå kan jeg til og med bruke ordet «Gud» på min egen måte, uten å bry meg med kristenvurderinger av begrepet. Min forståelse av gudsbegrepet handler da om en slags ånd, eller overjeg, eller ideal. Her følger et dikt om det:
  ______________

  JEG FORKLARER MIN GUD

  Gud er skapt av tvil
  på min evne til å skape
  perleporter og paradigmer.

  Gud er min skapertrang
  og min evne til å forme
  jordisk lykke.

  Jeg har hode og hender
  og gode redskaper:
  – Troens ryggsøyle.
  – Håpets utviklingsevne.
  – Kjærlighetens handlekraft.

  Mitt håndverk heter menneske.

  _____________

  Jeg håper dette innlegget kan glede deg, Kjellemann. Og at du klarer å bringe slik glede videre. Ha en fin dag!

 15. Tomas: Tusen takk for nydelig bidrag og som absoulutt var til glede.

  Den omvendte misjonen mange kristne driver med gjør akkurat dette med meg også. Det er gjerne dette som er bakgrunnen for at jeg startet bloggen. I tillegg forsøker jeg å hjelpe de homofile som føler seg angrepet av kristne og som sliter med identitetsproblemer.

  Det er altså ikke fordi jeg vil utforske kristendommen jeg engasjerer meg. Valget om å ikke bli kristen er lett å ta når man selv er homofil og ser den meningsløse behandlingen man ser mange homofile må gå i gjennom i TILLEGG til alt det andre personlige man gjerne sliter med.

  Dette var bakgrunnen til denne artikkelen også. Hvorfor i all verden skal man være kristnen hvis man er et mye bedre menneske som ikke-kristen?

  Mitt engasjement blir sjelden forstått av de kristne – jeg beskyldes for å være søkende, eller så er jeg bare ute etter kvalm. Jeg var i begynnelsen så naiv at jeg trodde de var interessert i å høre min historie og min erfaring, men neida. Det er ikke til å komme utenom at disse fryktelige holdningene mange kristne har om homofili kommer av uvitenhet

  Før når jeg ble mobbet som ung fordi jeg var tykk og homo la jeg meg bare ned når jeg så mobberne kom – slik at de fikk sparke og slå. Det nekter jeg å gjøre lenger. Man blir sterk av alle slagene man har fått.

  Når jeg leser på kristne blogger og ser hva de er opptatt av i en verden full av krig, terror, sult og nød så blir man ganske motløs. Og når jeg i det siste leser at disse fundamentalistene VIL at at Kirken skal splittes og deles inn i gode og dårlige kristne blir jeg bare kjempeoppgitt. Og dette gjøres også med Bibelen i hånd. Deres beste og mest misbrukte våpen. Her i Telemark skal det nå stå i stillingsannonser at homofile samboende ikke trenger å søke en gang på jobber i kirken. Er man kristen i Telemark og liberal – må du til et annet fylke for å møte en prest som forstår deg og som du forstår.

  Slik har vel verden vært i alle år. Delt inn i gode og dårlige mennesker. Svarte er ikke like gode som hvite. Fattige ikke like gode som rike. Og kvinner ikke like gode som menn.

  Religion er ofte opphavet til alt ondt. Og det forundrer meg også at på kristenblogg snakker de nesten like mye om den som de kaller satan som om Gud. Synd, helvete, dommedag, og alt det negative blir fremsatt mer enn det som sikkert er positivt for mennesker og med mennesker.

  Folk skremmes vekk fra kristnedommen. For meg betyr ikke dette så mye. Men jeg er ikke så egoistisk at jeg tenker bare på meg selv. Jeg synes kristne homofile også skal få lov å tro på en Gud uten å bli stengt ute ved kirkedøren – som IKKE BRA NOK. Dessuten er jeg drittlei av at kristne skal bestemme reglene for mitt liv og lage holdninger om meg og mitt liv utifra at DE TROR at mitt liv er synd. Hvor mange mennesker som har tatt livet sitt og som lider pga disse menneskene vet ingen. Men vi vet at 1 av 4 unge homofile førsøker å ta sitt eget liv.

  I sin egoisme bryr de seg ikke – men fortsetter styggordene og dømmingen.

 16. Thomas, det var gode synspunkter. Du er heldig som har det slik. Fint dikt også. Har du skrevet det selv?

  Selv står jeg med ett bein i hver leir etter et halvt livsløp i kristne sammenhenger. Ikke noe sted har jeg opplevd så mye ondt, så mye krenkelser og urett.

  I alle andre sammenhenger i livet blir jeg sett på som en ålreit fyr som det er lett å like og morsomt å være sammen med. Det er utenfor jeg møter de moralske, helstøpte, reflekterte og empatiske menneskene også.

  Av kristne, derimot, blir jeg mistenkeliggjort, hatet, stemplet som vranglærer, liberaler, tildelt rollen som kristendomsforfølger, erklært udugelig, forherdet etc.

  Det er ett eller annet fullstendig råttent med den kristne subkulturen, i hvert fall store deler av den. Hvorfor er det slik?

  Til Kristen: Jeg ber om dokumentasjon og en bekgrunnelse, og får tilbake en ubegrunnet, udokumentert påstand som et autoritært slag i hodet. Sånn er det.

  Du sier at Jesus er den absolutte sannhet. Ja, jeg tror også på Jesus, men jeg innser at det ikke lar seg gjøre å begrunne en objektiv sannhet med subjektive argumenter, selv om den objektive sannhet skulle finnes. Det finnes ikke noe objektivt grunnlag for å framsette en udiskutabel påstand om Jesus som Guds sønn. I så fall hadde det ikke vært et spørsmål om tro.

  Når erkjennelsen av sannhet hviler på din tro, er og blir den subjektiv. Hvorfor er det så farlig å innse? Hvorfor er det så viktig for deg å framholde ideen om absolutt sannhet at du er villig til å tråkke på andres overbevisning og erfaring? For det er nemlig det du gjør.

  Når jeg reagerer så kraftig på dette forsøket på å monopolisere sannhet, er det nettopp fordi argumentasjonen forutsetter en devaluering av det andre står for og tror på. Din subjektive opphøyes til evig sannhet, på bekostning av andres subjektive tro.

  Du kunne i stedet møtt Kjell Morten, meg og andre som et ærlig og sant menneske. Du kunne sagt hva du velger å tro, i et likeverdig og respektfullt møte med det andre velger å tro. Så kunne vi DELT tro og erfaringer i gjensidighet. Da kunne du til og med opplevd at noen ville lytte til deg. I stedet blir du bare enda en misjonær som er ute etter et trofe og som spiller vennlig og interessert fordi du har lært på bibelskolen at det er god taktikk.

  Mvh. Ivar

 17. Kjell Morten, uten at jeg skal forskuttere noe tror jeg kanskje «Kristen» vil at du skal – som ham – skille klart mellom legning og praksis. Da vil du nemlig se at dette «ikke-praktiserende» DU er hjertelig velkommen, ikke sant?

  Han kommer til å insistere på dette absurde, vrøvlete skillet mellom DEG og DITT LIV.

  På disse betingelsene er du velkommen.

  Bjørn Eidsvåg sang om dette allerede på tidlig åttitall i klassikeren «På bakerste benk»: «Kom som du er og bli som oss».

  Jeg tror det er i samme sang han har den ubetalelige tekstlinjen: «Menigheten spretter opp og ned mens de synger Kyrre Eliassen!»

 18. Bjørn Eidsvåg – Bakerste benk

  Klokka er over elleve, messa er i gang.
  Jeg lurer: Skal jeg våge? – Inne er det sang.
  Jeg lister meg inn – nei, nå gjør jeg noe galt!
  Alle snur seg rundt og ser – deres blikk har talt:
  Hva gjør en slik som meg her på dette sted?
  Jeg smyger meg ned på bakerste benk.

  Jeg prøver å se sur ut slik de andre gjør.
  Organisten spiller beinhardt – du verden, for et kjør!
  Stemningen er laber – dommedag er nær,
  jeg hadde regna med ei alvorstund, men ikke dette her.
  Ute skinner sola, det er så deilig vær.
  Hva er det jeg gjør her – på bakerste benk?

  Typen langt der framme – han med kjole på,
  han ser opp i taket med ryggen til oss nå.
  Så begynner han å synge og jeg tenker: Stakkars mann,
  mulig har han peiling, men ikke på sang.
  Meningheten trimmer lett – de spretter opp og ned,
  det er syn å se fra bakerste benk.

  Presten taler til oss trist og monotont,
  menigheten svarer: Kyrre Eliasson.. ….

  Fra sin talerstol der oppe med pent vokabular
  taler presten om de unge og den moral de ikke har.
  Jeg hører ingen domsord til de kvinner og de menn
  som sitter trygt på sine benker og tenker: Ja, så men!
  Han sier: Kirken er for alle. Men de han taler til
  er ikke å se fra bakerste benk.

  Endelig Amen!
  Jeg tror jeg rusler hjem,
  fra bakerste benk.

 19. Det kan se ut til at jeg husket feil. Det var ikke i denne teksten Eidsvåg sier «kom som du er og bli som oss». Men det er jo det den handler om likevel!

  Thanks for sharing!

  ivar

 20. kom til oss (Bjørn Eidsvåg)

  Kom til oss, kom som du er
  Kom til oss, vi aksepterer deg her
  Kom til oss, vi har’ke sovet her
  Vi inkluderer deg, ja samme hvem du er
  Kom til oss, her kan du føle deg fri
  Her hos oss får du sympati
  Kom til oss, så skal vi vise deg
  Om ikke lenge er du på den rette vei

  Kom til oss og du vil se
  Du blir mere lykkelig av det
  For vi vet hva som er best for deg
  Ja, vi skal vise deg den rette vei
  Kom som du er og bli med oss
  Så vi vil godta deg

  Kom til oss, kom som du er
  Kom til oss, vi aksepterer deg her
  Kom til oss, det vil nok jenke seg til
  Sure miner skal bli vendt til smil
  Kom til oss, så vil du bli som oss
  Kom til oss, og lukt og smak som oss
  Smil som oss og syng og les som oss
  Stå og ligg og sitt som oss

 21. Aha, jeg har kommet i skade for å blande kortene…

  Dette regner jeg med at du tar fra hukommelsen, Kjell Morten?

  hehe.

  ivar

 22. Fint at du likte innlegget, kjellemann! Ivar: diktet er mitt eget, selvsagt. Er liksom slikt jeg driver med, som forfatter.

  Skjønner godt at du får et bedre liv som menneske uten kors, Kjellemann, og liker at du prøver å frigjøre andre fra korset også («korset» i betydningen: de byrdene andre legger på dem fordi de skiller seg ut). Way to go!

  Ha en fin dag!

 23. Jeg synes det er så flott når de kristene ofte bruker den som ‘kristen’ også brukte høyere oppe her «Vil igjen presisere; Det er ikke synd å ha homofile følelser.»

  Det er altså vistnok ikke synd å ha ‘følelsene’ men om man utøver homofili på samme måte som hetrofile gjør da blir det plutselig synd. Selv om ‘kristen’ ikke sier det direkte så ligger det mellom linjene, det blir som å si «dere kan ha følelsene men ikke gjøre noe med dem, dere kan få lov å være homofile på insiden, men ikke kunne være dere selv for verden».
  Kjell nevner vel også noe om dette i innlegget sitt(er ganske trøtt så husker ikke heelt).
  Hvis ikke det er å dømme, da vet virkelig ikke jeg hva å dømme er. Det ville blitt som å si til en kristen ‘du kan få være kristen, men ikke snakke om det eller utøve det på noen som helst måte’. For dem vil det sikkert være en grusomhet uten like, og jeg dømmer dem sikkert ved å si det, men de dømmer ikke ved å fortelle homofile att dem ikke får lov å ‘utøve’ homofili på samme måte som hetrofile kan.

  Det er rett og slett ikke rart man ikke vil bli kristen når dem(de fleste av dem) prater sånn som dem gjør, finner bare fler å fler grunner til å kun tro på meg selv og ikke på ‘himmelen’

 24. Hei Kjell 🙂

  Å bli frelst handler om å rett og slett ta et valg om å tro. Det er ikke noe lys eller lignende, det er bare å ta et valg som ikke nødvendigvis passer overens med den logiske tankegangen.

  Det er ikke noe galt med homofili. De som har bestemt seg for at homofili ikke er greit, er en generasjon på vei ut. Det er ingen motsetning mellom å være kristen og homofil. Det betyr derimot, hvis man velgerr (se frelse) å være begge deler, så må man også være beredt på at ikke alle er enig med en. Men det er langt i fra sant at «alle» kristne har noe i mot homofile.

  Til en del andre kommentatorer: Å bruke bibelvers osvosv, for å argumentere for kristendommen er forståelig, men det er også utrolig elitistisk. Det segmenterer kristne som gruppe, isteden for å faktisk spille på at kirken burde være et sted for samtlige mennesker i verden, uansett hvilken tolkning de selv har av bibelen og bibelens innhold. Uansett, så er den største kirken av alle den kirken du selv er. Fellesskapet er viktig, men enda viktigere er det å bruke tid selv, å reflektere over egne holdninger og verdier, enn å la et kirkesamfunn legge bånd på hva du skal mene.

  Det største i verden er troen på Kristus. Fordi han daua på korset, så får jeg tilgivelse for alle mine handlinger. Alt jeg har angret på gjennom hele livet —>tilgivelse. Veldig greit, og en god deal med Gud. Det sies at mennesket er skapt i Guds bilde. Men det er ikke ensbetydende med at vi er perfekt. Vi kommer aldri til å bli perfekt, og vi kommer til å drite på draget mer enn en gang til i løpet av livet. Men vi kan jo prøve å være perfekt?

  Det verste jeg vet er skinnhellige individer som tar på seg rollen å tale for alle kristne. Medie-personer er gjerne verst, og grunnen til at de nå en gang havner i media er fordi de er de meste ekstreme, de mest dogmatiske, de mest skrullete (nei, ikke i en homosammenheng 😉 ). Da er det jo faktisk greit å være et større menneske enn dem, å heve seg over dem, å se bort fra dem, i visshet om at de, de får sin dom i himmelen.

  Hmm..nå føler jeg at jeg har gjort en god gjerning. Ha en fin dag Kjell, sjøl om frosten biter og ligger på trærne.

 25. Hei Anniken 😉

  Ja hva disse kristne fundamentalistene tenker er ikke lett å tenke seg. Jeg synes det minner om en veldig egoisme og en selvforherligelse. Har sagt det så mange ganger før men gjentar det gjerne. De sitter på sine høye stoler i sine speilrom og nyter alle sider av seg selv, og dømmer alle andre som ikke er som dem. Hvis ikke DET er synd så vet ikke jeg.

  Enda en gang har Hesselberg tillatt en artikkel med grov sjikanering av homofile under artikkelen «Vranglære»

  «På kjyrkjemøtet 16 november 07 vart det vedteke å la prestar i den norske statskjyrka få høve til å leve i pervers homoseksuell synd. […]
  Faktum er at det i rønda ikkje finnes folk med ei homofil såkalla legning, det er Satan som går inn i oss alle og freistar alle menneske til fall, på mange områder, steling, hor, drap, kosthaldsfanatisme, egoisme, og mygje anna. Satan har ein enorm demonhær her mitt blant oss.

  Be til Jesus om at han må sende den Heilage Ande for å verja oss mot satans demonar. Legg merke til kor fagert Bin Laden og enkelte falske kristne som forfektar homofili smiler.»

  (Men det er visst noe galt med klokken på bloggen så det var visst mer interessant å diskutere……)

  Men så angrer artikkelforfatteren litt – det er vel kanskje fordi det snart er jul….? og svarer:
  «Eg har med vilje spissformulert meg for å få folk til å begripe alvåret i denne saka. Men det er viktig å presisere at vi som kristne skal ELSKE SYNDAREN OG HATE SYNDA. Det vil i praksis sei at vi skal syne stor nestekjærleik og omtanke for folk som lever i homofil synd,be for dei slik at homodemonen vert dreven ut i Jesus sitt namn. Mens sjølve opphavet til homofil synd DJEVELEN det er han vi skal avky og hate, og ikke minst åtvare mot.»

  Jada – han der er nok sikret plass i himmelrik…

  Takk Anniken for at du deler tankene dine 😉

 26. hei J.O 😉

  Takker så mye for dine tanker rundt emnet. Jeg skjønner hva du mener, særlig med at Kirken burde være åpen for ALLE. Blir også glad over å lese at det ikke er noe galt i å være både kristen og homofil. Jeg er selv ikke kristen og kan visst aldri bli det – men jeg tenker på alle de som er kristne og homofile. Det må være utrolig tøfft å være stengt ute og ikke få lov å leve ut troen sin. Jeg må innrømme at selv om jeg ikke er kristen så er det ganger man kan ha behov for et «kirkerom» til stillhet og ettertanke. Alle er glad i Kirken sin og den betyr noe for oss fleste. Jeg synes faktisk kirken burde være åpen 24 timer i døgnet. Kirken burde være et fristed og et sted å gå – uansett hvilken grunn man har til å gå ditt. Jeg har også en tro – kall den en Gud. Min tro er privat. Mitt forhold til min Gud er en sak mellom meg og min Gud. Ville aldri tenkt å tvinge min tro over på andre, eller hevde at min tro er bedre enn andres. Den er viktig for MEG og det holder. Jeg og min Gud er enig om at alle mennesker er like mye verdt og at det er hvordan du lever livet ditt i forhold til andre som teller. At man er noe for seg selv og er noe for andre. Det som utvikler meg som menneske og som gjør meg til et bedre menneske – ikke dårligere. Livet handler om å lære. Sannheten vises i det jeg gjør. Hvis jeg har gledet et menneske som blir glad over at jeg er til, så er det sannhet.

  Når jeg skriver at jeg takker Gud hver dag for at jeg ikke er kristen – så er jeg fullstendig klar over at det finnes mange kristne som er flotte mennesker. Jeg synes det er trist at det finnes så mange som ødelegger for alt det fine som faktisk står i bibelen. De som er mer opptatt av satan enn av Gud og som snakker mer om synd, dommedag og helvete mer enn om det som gjør mennesker gode. Det de driver er omvendt misjon og skremmer folk vekk fra kirkene. Jeg kunne som ikke-kristen sagt at «who cares» men så egoistisk klarer jeg ikke å være – jeg vet at kirken betyr mye for mange.

  Jeg er bare et menneske. Jeg er langtfra bare god. Men jeg er ydmyk overfor livet mitt. Jeg lærer av erfaringene mine og det jeg opplever at jeg gjør som kanskje ikke er så bra prøver jeg å lære av for å unngå å gjøre det samme neste gang. Å elske noen kan aldri bli synd. Døm meg heller om jeg gjør overgrep på mennesker ved å lyve, stjele, misunne osv…

 27. Hei Anniken!

  Det er helt korrekt det du leser mellom linjene i det jeg skriver!

  Og ja, Jesus oppfordrer meg til å være fullkommen, likesom min Far i Himmelen er fullkommen. Jeg er virkelig fullkommen. Men ikke i meg selv, men i Jesus:) Det er hærlig å feire at Jesus ble menneske, at han kom til jorden for å frelse folket fra syndene deres. Akkurat derfor er det håp for meg, akkurat derfor er det håp for deg:)

  Jeg feirer den viktigeste dagen i mitt liv!
  God jul!

 28. Kristen: ikke for å være ekkel nå – men jeg synes jo det er en merkelig måte å feire den viktigste dagen i ditt liv på og Jesu fødsel å sitte på en datamaskin og svare på blogger. Akkurat som jeg sitter og leser inne på kristenblogg at de selv på 1. juledag ikke kan la vær å sitte å «krangle» over kristen tro.

  Det får meg til å tenke på forrige generasjon – altså mine besteforeldre som ikke engang var spesiellt kristne som holdt helligdagen hellig og nektet oss å bruke verktøy, spillkort eller noe som kunne minne om arbeid.

  Sånn apropos synder…

 29. Jeg feiret den viktigste dagen i går jeg. Denne dagen slapper jeg av hjemme og gjør det jeg har lyst til. Bl.a så sitter jeg på datamaskinen, som er en fin hobby.

  Dessuten er ikke julaften en hviledag, det er søndagen.

 30. Det er bra. For meg kan du gjøre akkurat hva du vil både i går og i dag og i morgen. Det jeg reagerer på er når kristne ikke har nok med seg selv og sine egne synder og må påpeke alle andres.

  Ingen mennesker er fullkommen fordi det finnes ingenting som er fullkomment. Vi er like verdifulle alle sammen.

  Jeg beklager at jeg sliter veldig med det inntrykket at mange kristne er selvforherligende og ser ned på andre. Særlig de som hevder seg «utvalgt» og som selv har utnevnt at de havner i himmelen – og som bruker mye av sin tid – gjerne hele dagen på sin datamaskin på å rakke ned på alle andre som ikke er som dem selv. Det er gjerne de som roper høyest om den forferdelige sekulariseringen i verden også. Og de tar seg neppe fri fordi om det er helligdag eller hviledag.

  Fortsatt god jul

 31. Hei, «Kristen»!

  «Hærlig» skrives ikke med æ. Det skrives med e. Herlig.

  Uttalt med klar æ er dette et ord som gir meg to ting.

  Det ene er frysninger.

  Det andre er bekreftelsen på en bestemt, subkulturell sjargong som mangler all troverdighet i all sin «gladhet». Problemet med «Kristen» er at han ikke kommuniserer med dem han skal omvende. Og at han dessuten ser ut til å drite i det.

  Enda vi skal brenne evig og all ting.

 32. det er fristende å spørre hva som er – eller hvordan man er – som fullkommen? For jammen er det mange forskjellige kristne som hevder seg fullkomne. Det rare er at de er ikke enig seg imellom en gang hva som er fullkomment. Alle hevder de selv er fullkommen.

  Verden er full av nydelige mennesker – de nydeligste er jammen de som langt fra føler seg «fullkommen».

  jaja… kunne nok vært litt mer fullkommen i skrivingen min her kanskje? 😉

 33. Det er enkelt å forklare. Jesus er og var fullkommen, derfor er jeg også det, fordi jeg er født på ny ved den Hellig Ånd, I KRISTUS.

 34. Dette var vel neppe en forklaring men en konstatering – det er en tro og ikke en viten. Det er jo bra å ha god selvtillit og jeg håper du bruker den til noe godt og ikke til onde ting – som feks å dømme andre mennesker.

  Jesus var vel stort sett en ganske bra person og hadde også en utrolig bra selvtillit. Han hjalp en del personer – ofte de svakeste av de svake. Jeg skulle ønske at de som tror på han ville bruke kreftene sine slik Jesus gjorde i stedet for å bare ha fokuset på feks homofili

 35. Kjell Morten, det er et faktum at kristenfundamentalister egentlig ikke bryr seg om Jesus. Og hvis de gjør det, har de misforstått ham.

  De ser ikke opprøreren som tar et grunnleggende oppgjør med religiøs undertrykkelse, men omtolker i stedet Jesus til å bli en fariseer som dem selv.

  Ivar

 36. Jeg har selv aldri begynt å snakke om homofili, det er ALLTID ikke-kristne som tar opp det temaet, for deretter å si at jeg dømmer/ser ned på andre/»bare snakker om synd» mens i virkeligheten var det ikke jeg som begynte å snakke om det temaet.

  Jeg prøver hardest mulig å unngå å snakka om homofili. Jeg vil mye heller snakka om hvem Jesus er, og hva han betyr for meg, og hva han ønsker å få bety for deg.

  Beklager veldig viss du oppfatter det som at jeg ser ned på deg, eller hever meg over deg. Det ønsker jeg ikke. Jeg er en synder, på nøyaktig lik linje med deg. Forskjellen er at jeg har bekjent mine synder ovenfor en Frelser jeg tror på. Da har Jesus lovet å være trofast og rettferdig, og tilgir all synd!

  Jesus sier: Heller ikke jeg fordømmer deg! Gå bort, og synd ikke mer!

  Så er det da ingen fordømmelse for den som er I KRISTUS JESUS!

  Jeg beundrer deg Kjellemann for hvor åpen du er i forhold til dine homofile følelser.

  Det er forresten ingen motsetning mellom tro og viten. Jeg har utrolig stor respekt for mennesker som klarer å tro på Big Bang, det klarer ikke jeg å tro på, det er alt for tilfeldig og ubegrunnet.

 37. Kristen: Jeg håper du husker at det er DU selv som svarte på denne bloggartikkelen og det er DU som fortsatt besvarer den. Det er helt greit at du vil snakke om Jesus. Det får du lov til så mye du vil.

  Selvfølgelig er jeg åpen om mine «homofile følelser» du kaller det. Det er akkurat de samme følelesene du sikkert har kjent når du har vært forelsket – eller er glad i noen og elsker dem. Ingenting spes med det – jeg lover deg! Likedan er kjærlighetssorgen like stor. Og samlivet sikkert like vanskelig og utfordrende. Jeg respekterer deg for det du tror på. Det er bra at du har en tro. Jeg har også en tro. Men jeg forsøker ikke å hevde at min tro er en sannhet og jeg dømmer ikke andre mennesker ut ifra hva jeg tror.

  Det er DET som så ofte blir så veldig feil. Det eneste homofile vil er å få være i fred og leve i fred slik som alle andre. Dessverre er det en del mennesker som ikke er fornøyde med det – deriblant såkallte kristne fundamentalister som hele tiden skal fortelle meg at jeg ikke er «ment sånn» eller at jeg bør slutte å elske. Først når jeg blir som dem blir jeg ordentlig og rett.

  Ja Kristen – jeg føler at du ser ned på meg hvis du mener at jeg må avstå fra å elske hvem jeg vil for å bli ordentlig og rett. Da setter du deg selv høyere og mener at ditt liv er riktigere enn mitt. Ditt liv er bare vanligere.

 38. Jeg ville bare kommentere det som var feil i forhold til kristen tro:)

  Jeg forstår hva du mener, og vi er uenige. Jeg respekterer deg selv om vi er uenige. Jeg sier ikke at du må avstå fra å leve ut dine homofile følelser for å være ordentlig og rett, jeg ønsker bare å holde frem hva Gud sier til menneskene gjennom sitt Ord. Det å leve ut homofile følelser er ikke verre enn å være en løgner.

  Nok om dette. Vi er uenige, og det kommer intet godt ut av denne diskusjonen.

 39. Selv innenfor kristen tro er dere uenige. Og dessverre er det noen kristne som anser seg som mye bedre og nærmere Gud en andre t.o.m andre kristne. Det er en verre synd enn å være homofil og å lyve.

 40. Svært mye av de ‘kristne’ moralnormene er levninger fra det Gamle Testamente og Moseloven. Sånn sett hører de til den ‘gamle pakt’, de har fint lite å gjøre med ‘den nye pakten’ som Jesus presenterer den. Og det er i stor grad tilfeldig/opportunistisk hva som har blitt stående. ‘Gud’ har f.eks aldri klart frasagt seg dyreoffer, og noen av de mest fundamentalistiske jødene ofrer i smug den dag i dag… Foreldrene ofra jo også turtelduer eller dueunger i templet for det nyomskårne Jesus-barnet (Luk 2,44).
  ‘Kristendom’ i standardutgaven er for meg en usalig miks av et radikalt (til og med i dag) humanistisk budskap fra Jesus og levningene fra en regel- og tabuspekka, rimelig voldelig bronsealderreligion som det allerede på Jesu tid var blitt problematisk å gjennomføre til punkt og prikke. Og som har en ‘Gud’ som i dag ville fått en psykiatrisk diagnose om han hadde opptrådt som leder. Kristendommen hadde aldri slått gjennom uten Jesu radikale kjærlighetsbudskap, men den ble utforma som en religiøs mytesalgsvare, med illeluktende elementer fra Moseloven i lasten. Akkurat som Jesus hadde forutsagt, ble den kapra – av hvem, tro?
  Det er usigelig tragisk hvor mye elendighet som dette har ført med seg. Oppriktig religiøse mennesker blir menneskeforaktere og ødelegger vesentlige deler av sjelelivet sitt fordi de tror Gud pålegger dem å ta avstand fra f.eks homofili. For ikke å snakke om ofrene! Men de trenger ikke alltid bli så ødelagt inni seg, for de kan leve mer i sannhet, med sannheten.
  Snakke om Jesus, ja: I Logion 6 i Thomasevangeliet oppsummerer han på forespørsel sine moralnormer: ‘Lyv ikke, og gjør ikke noe dere ikke kan stå inne for.’ (Oversettelsen ‘noe dere hater’, beror etter alt å dømme på en feiloversettelse fra den opprinnelige muntlige arameiske formen.)
  Tro en har ‘gudelig’ rett, og de andre feil: En svært alvorlig synd. ‘De som opphøyer seg selv, skal fornedres’.
  Etter 2000 år, er kristendommen fortsatt en godt bevart hemmelighet….

 41. Capricorny: Jepp – religion i det hele tatt har ødelagt forferdelig mye for veldig mange. Å tro noe må jo folk gjerne gjøre, men det er når en tro brukes som bevis overfor andre og «slår andre ned» med sin tro, at det blir så fryktelig galt.

  Hva godt har egentlig religion ført med seg? Man kan jo spørre. Mange troende lar livet sitt styre så av sin tro at de glemmer å sette pris på livet. De lengter etter himmelen sies det.. hm.. Hva med å ha det bra med mens man er på jorden – eller iallefall en kombinasjon? 😉

  Jeg tror mye av det å tro handler om selve liturgien og metaforene – stemningene og nærmest en opphøyelse av seg selv. En veldig merkelig greie. Legg bare merke til hvor unormalt metaforisk kristne snakker når de skal snakke «kristent». hehe.. Hvem andre i dag går og snakker om tveeggede sverd og blod og brennende busker. Det er også merkelig hvor mange som har blitt kristne og som tidligere levde mer syndefulle liv enn mange av oss andre. På Kristenblogg er det fullt av dem – og så plutselig blir de bedre enn alle andre – ja selv bedre enn andre kristne. Forstå det den som kan. Har de gjort så mye galt at de er livredde for ikke å bli tilgitt? Ja det er iallefall lov å spørre….

  Huff, jeg har så mye tanker rundt dette. Du hjalp meg mye med en bra beskrivelse og fine nyanser vel verdt å tenke over.

 42. Apropos det med lengte etter himmelen, fra Logion 3 i Thomasev:
  «…Nei, riket er i deres indre og for deres øyne. Når dere kjenner dere selv, da skal dere bli kjent, og dere skal vite, at dere er sønner av den levende fader. Men hvis dere ikke kjenner dere selv, da er dere i fattigdom, ja dere er fattigdommen.»
  Mye tyder på et «det evige livet» som etter døden starter i det hinsidige for utvalgte salige kristne etter at landssvikerne er behørig sortert fra og dømt, er en gedigen misforståelse. «Livet» som Jesus snakker om starter her og nå, det beror på eksistensielle valg, og på hva vi _er_ og _gjør_, ikke så mye hva vi måtte tro. Og jeg tror det med å gjøre handler mye om å finne kreative løsninger på kinkige problemer, virkelig elske sine fiender f.eks 🙂

 43. Vil bare si noe til Kristen: Du sier homofili er ikke en verre synd enn å lyve.

  Å lyve er et type overgrep mot en annen. Å lyve er en synd man velger. Man trenger ikke være kristen for å forstå at å lyve er galt.

  Homofil kjærlighet i seg selv skader ingen – tvert imot. Men som gjeldende for alle: hvis homofile også lyver, er utro, osv osv. så er dette «synd»

  Homofil legning er ikke noe man velger, men noe man ER. Det er like naturlig for meg som det er for deg å være heterofil. Kjærligheten like vakker. Sorgene like store.

  Det er ikke noe rart i at jeg vet mye om heterofil kjærlighet og at du vet lite om homofil kjærlighet. At det oppleves rart har jeg full forståelse for. Og mange holdninger skapes fordi det er ukjent og rart. Det tok meg 15-20 år å godta meg selv som homofil – nettopp fordi jeg syntes det var så ukjent og rart.

  Det viktigste for oss mennesker er å elske – ikke hvem vi elsker. Si heller til meg at jeg må slutte hvis jeg lyver, stjeler, eller på noen måte ikke er et bra menneske.

 44. Hei, Capricorny

  Når jeg tar høyde for at du spissformulerer, deler jeg din analyse av moderne kristendom – eller av de problematiske sidene ved moderne kristendom, for å være mer presis.

  Tross alt, Jesus er sterk nok til å skinne gjennom skydekket på en klar dag, men noen steder er tåka bestandig for tett.

  Jeg har et konkret spørsmål til deg: Regner du Tomsasevangeliet for å være historisk pålitelig i sin gjengivelse av Jesus-sitater, eller er det slik at skriftets forfattere legger ord i munnen på Jesus?

  Og hvis du tillater: Regner du deg som gnostiker?

  hilsen ivar

 45. Til ivar: Siste først. Regner meg vel ikke mer som gnostiker enn Jesus gjorde det,, trur eg. 🙂 Og det er vel litt… «Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.»(Joh 16,11) kan tas som å indikere noe av den gnostiske dualismen. Men ikke fælt mye.
  Thomasevangeliet ble jo funnet i en bortgravd gnostisk del av et klosterbibliotek, og noen av logiene vil mange regne som gnostisk redigert eller til og med tilføyd. Samtidig er det i Logion 12 referanse til Jesu bror Jakob, en ‘rettferdig’, dvs ortodoks, jøde som nærmest må regnes som anti-gnostisk (se Jakobs brev i NT). Så noe entydig ‘gnostisk’ innhold har dette skriftet ikke!
  Jeg har ikke altfor mye peiling på de filologiske, historiske og teologiske problemene, jeg vil holde fast ved en åpen eksistensfilosofisk tilnærming til Thomasev. Åpen på den måten at hvis setninger har tolkninger som går utover vår noenlunde omforente materialistisk baserte ‘standardmodell’ for verden, så skal jeg ikke insistere på at alt skal holdes innenfor. Litt sånn på samme måten som at når en drøfter regndans-ritualene i ulike kulturer, så kan en ikke se helt bort fra at det kan ha påvirka været…
  Samtidig er det viktig ikke å tolke seg bort. Mye i Thomasevangeliet er nyplatonsk formulert, og flere merkverdigheter blir ganske greie når en leser teksten nyplatonsk. Endel av dette kan godt stamme fra Jesus sjøl, ngenting ved ham tyder på at han var uskolert!
  Men du ivar… sånne ting er nok du og jeg interessert i, men dette er bloggen til kjellemann… 🙂

 46. Så lenge dere ikke vil se , ser dere ikke sannheten . Wikipedia er ikke den retteplassen å gå til , for å lære Jesus og kjenne . Det er mye som står i Bibelen som det du lurer på , anbefaler at du leser der i stedet . Husk Gud skapte himmel og Jord , og Gud skapte menneskene. Som deg og meg . At vi pustet og lever Er Guds vilje ikke vår .! Gud er kjærlighet . Men synden kom til menneskene gjennom mennesker fordi de vendte deg fra Gud , de ble fristet av Djevelen , ( og han er mer virkelig enn det ser ut til at du tror ) dessverre ) han kamuflertetr seg , skaper intriger , vold , sjalusi splitter familier , , Etc . Se deg rundt synes du verden er en god plass , kriger , drap , alt det onde KOMMER IKKE FRA GUD
  . Djevelen er en intrige maker lunefull , OND Du må lære sannheten selv og kjenne. . Jesus kom til Jorden som menneske for å sette oss fri fra trelldom ,slaveri Etc . Les joh 3:16 . Når menneskene tar imot Jesus som sin frelser og Herre i sitt liv , og begynner å ta seg tid til å lese i Bibelen Guds ord , så vil troen komme av det en hører og leser for av nåde ved tro er du frelst . Det er ikke noe vi selv klarer , men Den Hellige Ånd (Jesu ånd ) som bor i oss ved troen på han som er vår Frelser og Herre . Tungetale er iDen Hellige Ånds tale med vår ånd , og den bygger opp personen som ber i tunger . . Det er ikke alle kristne som har tungetale , Nådegaver er noe Den Helkige Ånd gir , det er ikke noe menneskene kan tilegne seg selv . Når det gjelder tienden , så er det riktig at det praktiseres , dette er for å hjelpe til å holde kirken , bedehuset vi går i , til å holdes i stand , det er regninger som må betales der også , pastorer , lærere, folk som kommer langveis fra , til å undervise , strøm Etc , vedlikehold av bygningen , som skal være til hjelp og glede for menigheten ( oss) så vi får høre mer av Guds ord og kjærlighet til oss . Det er frivillig ingen tvang . Samtidig skal du vite at Gud elsker en glad giver , om du ikke har råd til tiende gi etter hjerte Du kan gå inn på Stevehill.org og se og høre på han . Joyce Meyer + you tube . . Det er ikke vi som venter på Gud han har allerede kommet. For lenge siden , det er han som venter på menneskene . Gud skapte mann og kvinne , i skape han dem for at de skulle være ett . Menneskene dyrker skapelsen iStedet for skaperen . Og det er feil . Jeg vil anbefale deg og lese i Bibelen , du vil få et annet syn og forståelse på de ting du lurer på . For Bibelen er ikke bare en bok , den inneholder Guds ord selv . Gud velsigne deg . Himmelriket er nær .

 47. Kjære Ragnhild 😉
  Takk for innlegg.
  Jeg har stor respekt for det du tror på og jeg synes det er kjempeflott at du har funnet din vei i din tro og DIN sannhet.
  Å tro på noe kan være en fantastisk ting. Jeg tror det er mange ganger i livet vårt hvor vi trenger noe å henvende oss til for å dele glede eller sorg.
  Jeg har min tro og min Gud – og denne har jeg for meg selv. I min tro lager jeg ikke plass for noen djevel. Den er ikke noe tema -ei heller helvete. Den Guden jeg tror på handler om kjærlighet – som jo er størst av alt!
  Verden er ikke en god plass alltid. Det har den ikke vært – og den kommer nok til å ha sine utfordringer også etter nå. Dessverre så har religion og dens makt vært med på å skape krigene. Sannheter som mennesker hevder å inneha blir brukt i maktspill – ikke mellom ulike Guder men mellom ulike mennesker.
  Med Gudsordet har mang en prest og forkynner utsagt sin dom over mennesker. Særlig mennesker i nød. «Hvis du ikke gjør/ eller tror, som jeg sier – havner du i helvete!» Dødfødte barn eller barn som ikke har rukket og bli døpt har blitt sett på som djevelens barn og blitt gravlagt utenfor kirken. Byttinger ble de kalt. Mang en mor har gått på gravene og lagt ned blomster til sine kjære barn som de har mistet og som like fullt er elsket på lik linje med barna som var så heldige å leve. Kirken har stjålet når tiender ikke ble betalt. Dette er historie som alle kan lese om. Mennesker er blitt hånet for feil de har begått, de har blitt utestengt og satt bokstavelig i gapestokken så folk kunne spytte på dem.
  Jeg som er homofil har fått kjenne på hatet fra kirkens menn. Jeg er blitt kalt djevelens verk og djevelens stedfortreder – offentlig på blogger. Jeg har mottatt trusler på telefon og mail. De skal halshogge meg og sette hodet mitt ut i skogen og håper at det blir bedre jord. Eller de skal sette bilde av meg i kjelleren for å skremme bort rottene. Jeg får sms om morgenen fra ukjente feige mennesker som ikke tør å skrive sitt navn, der jeg blir opplyst om at jeg skal havne i helvete og at mine gjerninger er djevelsk.
  Dette er menneskelige gjerninger. Det kommer ikke fra en Gud. Det er mennesker som selv leker Gud. Som dømmer meg uten å kjenne meg.
  De kaller seg kristne! Jeg kommer aldri i mitt liv forstå hvorfor mennesker som kaller seg kristne skal leke gud og dømme meg. For de ER vel ikke Gud vel?
  Jeg synes de begår den verste synd noe menneske kan begå når de leker Gud selv.
  Min bestemor sa: Legg alt i Guds hender. Det liker jeg! Jeg lever mitt liv så godt som mulig. Det JEG klarer å prestere. Jeg er bare et menneske. Og så tror jeg på en Gud som er allmektig! En allmektig Gud står langt over hva mennesker får slengt ut av kjeften sin eller gjennom stygge ord i mail og sms.
  For meg er kjærligheten viktigst! Kjærligheten overvinner alt! Så lenge jeg har kjærlighet til mine medmennesker og viser dem respekt, toleranse og gir alle mennesker frihet til å leve sitt liv sånn som de mener er riktig, så mener jeg selv at jeg er et godt menneske. Jeg har min tro og den vil jeg ha i fred. Min tro er privat og jeg ville aldri i mitt liv sagt til deg RAgnhild at du bør leve slik som jeg gjør – ellers havner du i helvete! Så stygg er jeg ikke – og så stygg er heller ikke min Gud. Jeg sier til deg Ragnhild: Lev livet ditt som du vil. Elsk andre slik du synes er riktig. Tro på din Gud og følg reglene satt av denne Guden du mener han har. Alt som gjør ditt liv bra og som gjør deg glad – støtter jeg! 😉

 48. HEi Igjen! Du må selv velge din vei, ingen tvinger deg . Det er kun en Gud kjære du
  og Han elsker alle mennesker. samtidig ønsker han at Jesus Kristus hans sønn skal bli tatt imot av menneskene i deres liv , for å bli frelst. Det står i Bibelen hvor Jesus selv sier : Jeg er veien sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen Uten ved meg. For Jeg og Faderen er ett. Enten tror du, eller så tror du ikke.
  Det er ikke hva vi gjør , det er hva Jesus har gjort for oss . Gud ga oss fri vilje , til å tro , for han er kjærlighet og tvinger ingen, han ønsker Menneskene skal komme til ham av et villig hjerte. Mennesker er ikke Gud, men mennesker som er
  frelst , tatt imot Jesus Kristus som sin frelser og Herre i sitt liv , har Guds Ånd på innsiden av seg, i sitt hjerte. Våre Kropper er tempel for Den Hellige Ånd.
  Jeg dømmer deg ikke. Det skjer store forandringer inni menneskene når de tar imot
  Jesus Kristus som Herre i sitt liv. Du blir fylt med fred .
  Det er Guds kjærlighet som overvinner alt.
  Det er en side på nettet som jeg anbefaler deg og lese, om du vil , den heter Trosvitne.no og der er det tatt opp forskjellige temaer, han som skrev denne siden , var en veldig god mann .
  Før man har tatt imot Jesus , blir frelst, så lever menneskene etter kjøttet ( Sarx) dvs sine egne følelser , ego, etc. En bekjennede Kristen , som har tatt imot Jesus som frelser og Herre , må korsfeste kjødet , hver dag . dvs. leve et liv ved Ånden , som Guds vilje er.

  1. Korinter brev kap 13.
  utdrag fra vers 4: Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig , den misunner ikke , skryter ikke, er ikke hovmodig.
  5: kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget , er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde.
  6: Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.
  7: Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt .
  Dette er litt utdrag fra Kjærlighetens høysang , om du ønsker kan du lese resten selv.

  Romerne kap 6.
  under kap 6, Forent med Kristus i dåpen . og i tjeneste for Gud. Håper du vil lese det . HA det godt . Mvh. Ragnhild
  Jesus sier omvend dere, for himmelriket er nær.

 49. HEI igjen Ragnhild 😉
  Det er bra ingen tvinger meg. Jeg lever mitt liv så godt jeg klarer. Jeg tror ikke det er så aller verst. Men jeg er ikke feilfri. Hvem er det?
  Jeg lar mine medmennesker velge selv hva slags regler de ønsker å følge i sine liv. Problemet jeg har er når mennesker gjør seg til fasiter og truer meg med djevel og helvete hvis jeg ikke blir som dem. Jeg prøver heller å følge min Gud. Men dessverre er det en del mennesker i mitt liv som har stilt seg iveien og stengt. For meg er Gud kjærlighet – og det er ikke uten grunn at bloggen heter faktisk «Størst av alt er kjærligheten». Det viktigste er å elske sin neste – ikke hvem man elsker. Jeg elsker min mannlige kjæreste og kjærligheten er like stor og god som jeg tror all annen kjærlighet er feks mellom en mann og en kvinne. Guden min har aldri nektet meg denne kjærligheten – tvert imot. Slik jeg elsker har jeg elsket i hele mitt liv og det har aldri føltes noe annet enn riktig. Det er bare mennesker som sier at min kjærlighet er feil og som dømmer meg og truer meg. Det er stor synd og skam. For disse menneskene har gjort livet mitt vanskelig. Mitt og mange av mine venner sitt. Jeg legger livet mitt i Guds hender, slik bestemor sa. Skulle jeg lagt livet mitt i disse menneskenes hender så hadde jeg nok neppe levd i dag og jeg hadde vel begått en stor synd – løgnen. Jeg vil være ekte og leve i sannhet. Og sannheten er at jeg elsker hvem jeg vil stort, høyt og inderlig og med respekt og toleranse for mine medmennesker. Kjærligheten har sin glede i sannheten. Og respekten og toleransen ligger i at alle mennesker er vi skapt ulike – det er sannheten. Og jeg tror det er av en grunn. Jeg vet ikke mer, for jeg legger alt i Guds almektige hender og spør ikke hva han vil med mitt liv. Jeg bare lever det så godt som mulig. Når et menneske gjør sitt beste så kan man ikke forlange mer.
  Dette er min tro Ragnhild. Jeg har stor respekt for at du kanskje tror noe annet 😉

 50. Hei Igjen! Jeg vet ikke hvem du har vært utsatt for . Jeg vil ikke spørremdeg heller , med respekt for ditt private liv . Du sier at bloggen din heter størst av alt er Kjærligheten, og det viktigste er å elske sin neste.
  Den nye pakten som Jesus kom med er to bud som oppfyller hele den gamle loven i det Gamle testamentet. Matteus 22, v37. Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. v38: Dette er det største og første budet. v39: Men det andre er like stort du skal elske din neste som deg selv. v40: På disse to budene hviler hele loven og profetene.
  en kan ikke Utelate det ene , og kun bruke ett av de, begge hører med.
  1.Joh brev: kap 2. v.23: Hver den som fornekter sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen , har også Faderen. 1. Joh.4, v2.
  2: På dette skal dere kjenne Guds Ånd : hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus , kommet i kjød, er av Gud.
  4: Mine Barn! dere er av Gud , og har seiret over dem . For han som er i dere er større enn han som er i verden.
  v.6: Vi er av Gud . Den som kjenner Gud , hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke.
  Av dette kjenner vi sannhetens ånd, og villfarelsens ånd .
  7: Mine Kjære , la oss elske hverandre ! For kjærligheten er av Gud , og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud.
  8. Den som ikke elsker , kjenner ikke Gud , for Gud er kjærlighet.
  9: ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.
  10: I dette er kjærligheten , ikke at vi har elsket Gud men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
  11: Mine kjære, har Gud elsket oss slik , da skylder vi også å elske hverandre.
  12: Ingen har noen sinne sett Gud . Dersom vi elsker hverandre , da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.
  13. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss , at han har gitt oss av sin ånd.
  14: og vi har sett og vitner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser .
  og resten kan du om du vil lese selv.
  Jeg skriver til deg om dette , for og forklare deg hva størst av alt er kjærligheten.
  står for!
  Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til å si det jeg må si, for jeg vil ikke trampe på deg .
  ei heller såre deg.
  Joh evangelium Kap 16, v.9. : Synden er at de ikke tror på meg sier Jesus Kristus.

  ser du skriver at Kjærligheten har sin glede i sannheten,

  Siterer 1. Kor. 13,v6: Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten !
  Det ser ut som du tror på Gud den allmektige. Legg ditt liv i Herrens hender , og be og takk ham for at han veileder deg . Jeg bruker å si , jeg er i Herrens hender og jeg er trygg, Jeg ønsker deg alt godt videre i livet. Gud velsigne deg.
  Mvh Ragnhild .

  Du må gjerne skrive , jeg skal svare , men må vente til helgen .

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s