«o helga natt» med Kim Rune

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän skal bli dig så kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav

O helga natt är en kristen, ursprungligen franskspråkig, julsång från 1800-talet. Sången kallas även för Adams julsång efter upphovsmannen Adolphe Adam (Adolphe Charles Adam) som även är känd för musiken till baletten Giselle. I engelskspråkig heter sången O Holy Night. Den svenska texten är skriven av Augustin Kock, något som ytterst sällan framgår av skivomslag och dylikt. Sången sjungs oftast i operastil och förekommer endast i ett fåtal psalmböcker då den inte är särskilt lämplig för församlingssång. Den är heller ingen vanlig julsång i skolorna. Oftast är det artister med «stark» sångröst som sjunger sången. Sverige finns sången ofta med på julmusikskivor och brukar avsluta julkonserter och är en «klassiker» i radion kvällen före julafton

Utfordringer i arbeidslivet for homofile

363862978_77307374bc_m.jpg

Hver tredje homofile er ikke åpen på jobben, og hver fjerde blir utsatt for diskriminering. Åpenhet dreper fordommer og frykt, men den homofile blir i stor grad overlatt til seg selv.  

En undersøkelse utført av Norsk institutt for oppvekst velferd og aldring (NOVA) i 2005 omfatter hele 3.000 homofile lesbiske og bifile. Den forteller at terskelen for å være åpen fremdeles er høy: 35 prosent av kvinnene og 39 prosent av mennene lever skjult eller så godt som skjult på arbeidsplassen.

NOVA-forsker Bera Ulstein Moseng som har ledet undersøkelsen mener mange homofile prøver å mestre et problem som ikke eksisterer ved å leve skjult.

– Frykten for å oppleve fordommer og ikke bli akseptert sitter mye i de homofiles hoder. Jeg ser at det ikke er mye uvilje mot homofile i arbeidslivet men fordi homofile er så usynlige tenker ikke arbeidsgiver og kollegaene på homofili som et tema og slik kan diskriminering oppstå sier Moseng.

Undersøkelsen avdekker at 20 prosent av mennene har vært utsatt for trakassering mobbing og baksnakking 16 prosent av kvinnene oppgir det samme. Forskeren ser en klar sammenheng mellom åpenhet og mindre diskriminering men peker på at homofile og lesbiske i altfor stor grad blir overlatt til seg selv i sin streben for å være åpen om legningen og bygge gode holdninger til homofili.

Fordommer trakassering og dårlig sosial støtte på arbeidsplassen gjør at homofile og biseksuelles helserisiko øker radikalt – nærmere bestemt med femti til sytti prosent.

– Det finnes også en tydelig kobling mellom helse og i hvilken grad homofile og biseksuelle er åpne om sin seksuelle legning på arbeidsplassen. De som ikke er åpne har tretti prosent høyere risiko for å utvikle dårligere helse forklarer Carina Bildt forsker ved det svenske Arbetslivsinstitutet på instituttets nettsider.

Møter fordommer

Bildts rapport «Fackmedlemmers uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell lägning på arbetsplassen» er basert på en enqueteundersøkelse blant ni tusen personer. Medlemmer i alle de store svenske fagforbundene er representert.

Carina Bildt er forundret over at så mange homofile og biseksuelle rapporterer om fordommer på arbeidsplassen.

– Om lag halvparten av alle homofile og biseksuelle opplevde at kollegene hadde fordommer. Om lag tjuefem prosent sa at det forekom trakassering mot de homofile og biseksuelle refererer hun.

Mindre åpne

Fordommene og trakasseringen antar ulike former: Alt fra stillhet når en person som er åpent homofil snakker om partneren sin til åpen avstandstaken.

Ifølge Bildt viser undersøkelsen at heteroseksuelle personer oppfatter sine kolleger som mindre fordomsfulle og trakasserende mot homofile og biseksuelle enn de som selv har en slik legning.

– Tendensen er dessuten at homofile og biseksuelle oftere rapporterer fordommer trakassering og lav sosial støtte i mannsdominerte fagforbund. Der er også de homofile og biseksuelle mindre åpne om sin legning sier hun. (dagsavisen)

Diskriminering av homofile på jobben er ikke erkjent som et problem i Norge. Vi har en rangordning når det gjelder diskriminering som plasserer kjønn øverst. Deretter følger diskriminering av etniske minoriteter, så funksjonshemmede, og til sist kommer homofile, sier nestleder Inger Lise Blyverket i Utdanningsforbundet.

Faglig nettverk for lesbiske og homofile i arbeidslivet

Faglig nettverk for homofile i arbeidslivet ble etablert i 1998 og består av representanter og kontaktpersoner fra arbeidstakersammenslutninger (LO, YS, UHO, Akademikerne) og forbund. Formålet er å sette homofile og lesbiske i arbeidslivet på dagsorden, spesielt i arbeidstakerorganisasjonene, men også på arbeidsgiversiden og hos offentlige myndigheter.

Det materiellet vi har produsert, og som nå publiseres på denne nettsiden, er ment å kunne brukes i mange sammenhenger der temaet ”lesbiske og homofile i arbeidslivet” blir tatt opp, det være seg som selvstendig tema eller som del av jobbingen med det psykososialt arbeidsmiljøet. Enhver som skal skolere/informere må velge sin vinkling ut fra målgruppe. Derfor, bruk materialet eller deler av det i den sammenhengen du finner naturlig.

Sentrale målgrupper er tillitsvalgte, arbeidsgivere og verneombud. Disse er mennesker som har innflytelse og er viktige premissleverandører for miljøene på arbeidsplassene.

Å være lesbisk og homofil betyr at du tilhører en seksuell minoritet; en minoritet som ikke er synlig. Seksualitet er svært personlig og har for mange vært vanskelig å snakke om, særlig fordi det å være lesbisk kvinne eller homofil mann ofte er tabubelagt. Å være seg selv som fullt og helt menneske er viktig – også i arbeidslivet. Det gir trygge kolleger/arbeidstakere som dermed kan være i stand til å yte sitt beste i jobben. 

Nettverket ledes av et arbeidsutvalg og dersom du ønsker mer informasjon eller vil bidra i nettverkets arbeid kan du kontakte arbeidsutvalgets koordinator:
 

Karin Enderud

Tlf. 23 06 11 60 eller 45 45 14 28

e-post kenderud@fobsv.no

(KILDER LLH.NO OG DAGSAVISEN)

Husk småfuglene!

fugl1.jpg

Den største gleden noen kan ha – er å gjøre andre glad, sies det.

Jeg blir fantastisk glad over å gi småfuglene mat nå på vinteren. Jeg har hengt ut kokosnøtter, julenek, nøtteposer og solsikkefrø og det myldrer av småfugler utenfor vinduet mitt. Noen ganger sitter de i vindusposten og hakker på vinduet – akkurat som de sier «takk for at du tenkte på oss i år også». Om sommeren har jeg en dam i hagen og om morgenen så har de sitt morgenbad. Noen ganger kan det være et femtitall fugler!

Jeg elsker å stå å se på disse små nøstene. De er små viktige gleder i hverdagen!

les om mating av småfugler her: http://www.holone.net/nofvf/index.php?article=4